school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Informacija gyventojams dėl vandens gręžinių įteisinimo procedūrų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informuoja, kad nuo 2022 m.  gegužės 1 d. gyventojai gali pradėti  vandens gręžinių įteisinimo procedūras. Tai galės padaryti visi gyventojai, kurie naudojasi gręžiniais neįregistruotais Žemės gelmių registre ar šiame registre nėra atnaujinę duomenų apie gręžinio savininką. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimas suteikia gyventojams galimybę įteisinti nelegalų gręžinį be jokių ekonominių sankcijų ir administracinės atsakomybės.
Žemės gelmių įstatymo ir Žemės gelmių registro nuostatos numato, kad visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre. Detaliau apie vandens gręžinių įteisinimą >>>

Dėl išsamesnės informacijos apie vandens gręžinių įteisinimo procedūras galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių tel. +370 389 59951, +370 389 61609 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Paraiškos forma >>>

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas


Dėl kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS - 284 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS – 257 ,,Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“ pratęstas terminas iki 2023 m. gruodžio 11 d. dokumentams teikti dėl kompensacijų gavimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą, jeigu prisijungta nuo 2022 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. gruodžio 11 d., kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d. gauti kompensacijas.

Už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas kompensacijos taikomos Utenos r. savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ir nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos r. savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims:
1. Kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija trijų Valstybės remiamų pajamų dydžių, po to, kai prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir tampa abonentais. 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. 300,00 Eur (trys šimtai eurų) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.
2. Už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, reikalingą prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas taikoma 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija.
3. Kai vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau, už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas bus taikoma 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija.
Pastatų savininkai, norintys pasinaudoti piniginėmis kompensacijomis, dokumentus turi pateikti iki 2023 m. gruodžio 15 d (jeigu prisijungta nuo 2022 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. gruodžio 11 d., kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d.). Utenos rajono savivaldybės administracijai:
Prašant kompensacijos už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį:
- laisvos formos prašymą (pvz. pridedamas) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuriame nurodo sutikimą, kad būtų tikrinami asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose, būtini kompensacijai gauti;
- pažymą (pažymos prašyti gali tie asmenys, kuriems išduotose prisijungimo sąlygose yra nurodytas nuotekų siurblio įrengimo būtinumas) iš vandens tiekėjo, patvirtinančią nuotekų siurblio reikalingumą, t.y. kad nuotekų siurblys reikalingas nuotekų pakėlimui, kai savitaka nuotekos negali patekti į nuotekų tinklus;
- pažymą iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad nuotekų siurblys pastatytas ir gyventojas tapo abonentu.
Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas:
- laisvos formos prašymą (pvz. pridedamas) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuriame nurodo sutikimą, kad būtų tikrinami asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose, būtini kompensacijai gauti;
- pažymą arba sutartį iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu;
- šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens dokumentai, pagrindžiantys asmens (šeimos) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki prašymo pateikimo dienos.
Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas kai vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau:
- laisvos formos prašymą (pvz. pridedamas) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuriame nurodo sutikimą, kad būtų tikrinami asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose, būtini kompensacijai gauti;
- pažymą iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau;
- pažymą arba sutartį iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu.
Pildydamas prašymą (-us) pateiktų duomenų teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu. Išsamiau su kompensacijų taikymo tvarka galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje (Utenio a. 4, 221, 220 kab., tel. (8 389) 61609, (8 389) 61599).

Individualių nuotekų valymo arba nuotekų išsėmimo rezervuarų dalinis finansavimas
Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-288 patvirtino individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-288 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Šis tvarkos aprašas numato, kad Utenos rajono gyventojai (fiziniai asmenys), atitiksiantys tam tikrus reikalavimus ir kriterijus bei nuosavybės teise valdantys gyvenamuosius būstus tose vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros, galės pretenduoti į dalinį finansavimą, įsirengdami individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus.
Išsamesnė informacija ir kvietimas teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti bus skelbiama Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 143 patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsirengimo dalinio finansavimo 2020-2023 metams tvarkos aprašą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS – 143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo 2020-2023 metams tvarkos aprašo patvirtinimo"
Šis tvarkos aprašas numato, kad tvarkos apraše nurodytų gyvenviečių, t. y. Daugailių, Kuktiškių ir Leliūnų miestelių., Vaikutėnų ir Pakalnių kaimų gyventojai nuosavybės teise valdantys gyvenamuosius būstus turi galimybę gauti dalinį finansavimą už įsirengtą nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą.
Išsamesnė informacija ir kvietimas teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti bus skelbiama Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje viešojo geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra UAB „Utenos vandenys" (2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-228  ).
Gyventojai apie vandens kokybę ir atitekėjusių bei išleidžiamų teršalų parametrus informuojami UAB „Utenos vandenys" internetinėje svetainėje http://www.utenosvandenys.lt:
Vandens  kokybės rodikliai  
Nuotekų užterštumo matavimų rezultatai  
Pranešimai  

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomi sutarčių sąlygų pakeitimai
Sutartys su vartotojais sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo" patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašu", (TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14024).
Standartinė sutartis 

Informacija apie vandentiekio tinklų eksploatavimą, plėtrą ir investicijas skelbiama UAB „Utenos vandenys" internetinėje svetainėje (http://www.utenosvandenys.lt):
Veiklos sritys/vykdomi projektai  
Informacija apie paslaugų kainas ir tarifus  
Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu, informuojame, kad 2022 m. vidutinis Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,75 m3. (Skaičiavimai atlikti UAB „Utenos vandenys")

Gyventojus ir įmones, kurie nuotekas surenka nuotekų kaupimo duobėse, prašome naudotis teisėtais nuotekų vežėjais!
Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų kontaktai:
Kęstutis Karnackas, individuali veikla (iš gyventojų), tel. (8 614) 19 035
Stanislovas Zakarauskas, individuali veikla, tel. (8 675) 99 903
UAB „Alvinta“ (iš įmonių), tel. (8 685) 12 411
UAB „Toi Toi Lietuva“ (iš įmonių), tel. (8 655) 75 869
UAB „Transigva“ (iš gyventojų), tel. (8 389) 61 815
UAB „Utenos komunalininkas“ (Utenos mieste), tel. (8 389) 63 800
UAB „Vidurys“ (iš įmonių), tel. (8 620) 30 333

Paviršinių nuotekų tvarkymas


 Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytojas  yra UAB „Utenos komunalininkas" (2015 m. lapkričio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-316 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje")
Informacija gyventojams apie paviršinių nuotekų tvarkymą Utenos mieste pateikiama UAB „Utenos komunalininkas" internetiniėje svetainėje http://utenoskom.lt:
Nuotekų tvarkymas
Standartinė sutartis 
Paviršinių nuotekų tvarkymas 

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo pateikta paraiška 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra" vykdymui. Pagal šį projektą numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus.
UAB „Utenos komunalininkas“ internetinėje svetainėje http://utenoskom.lt skelbiamos paslaugų kainos   

Vandentvarkos projektai


Administruojant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo veiklą savivaldybės teritorijoje, buvo įvykdyti šie projektai: Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone‘‘, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“.
Prisijungimai prie šiuose projektuose įrengtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pateikiami grafiškai.

1

Projekto Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) prisijungimai

22222222222222222

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone‘‘ prisijungimai

3

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos
rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ prisijungimai

2020 m. buvo vykdomi projektai dalinai finansuojami ES lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“.

4

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. ir Jasonių II etapas))“ prisijungimai

 

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ prisijungimai

Dar vienas svarbus projektas ,,Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projektas vykdomas dviem etapais. Pirmame etape - paruošiamieji darbai dumblo įrenginių statybai, kuriuos sudaro inžinierinių tinklų iškėlimo, rekonstrukcijos ir naujos statybos, taip pat inžinerinių įrenginių griovimo darbai. Antrame etape - dumblo apdorojimo įrenginių statyba. 2020 m. gruodžio 1 d. buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, rengiami darbo projektai, vykdomi statybos darbai, kuriems pagal LR Statybos įstatymą, nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas: buvo pradėti biodujų talpyklos statybos darbai, betonuojami nesudėtingų statinių pamatai, atliekami kombinuotų šiluminės ir elektros energijos jėgainių montavimo darbai, pradedama montuoti technologinė įranga.

5

Biodujų valymo įrenginių statyba
UAB „Utenos vandenys lėšomis“ Utenos rajone 2020 m. taip pat buvo vykdomi „Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Utenos rajone“ projektai: „Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime“, „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Antalgės kaime“, ,,Vandentiekio infrastruktūros plėtra Antalgės kaime“, „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Saldutiškio kaime“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenos mieste ir rajone“, „Gręžinio Nr. 19/3168/12336 Kaliekių vandenvietėje Utenos r. pergręžimo darbai“ ir kiti projektai.


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041