school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Informacija gyventojams dėl vandens gręžinių įteisinimo procedūrų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informuoja, kad nuo 2022 m.  gegužės 1 d. gyventojai gali pradėti  vandens gręžinių įteisinimo procedūras. Tai galės padaryti visi gyventojai, kurie naudojasi gręžiniais neįregistruotais Žemės gelmių registre ar šiame registre nėra atnaujinę duomenų apie gręžinio savininką. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimas suteikia gyventojams galimybę įteisinti nelegalų gręžinį be jokių ekonominių sankcijų ir administracinės atsakomybės.
Žemės gelmių įstatymo ir Žemės gelmių registro nuostatos numato, kad visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre. Detaliau apie vandens gręžinių įteisinimą >>>

Dėl išsamesnės informacijos apie vandens gręžinių įteisinimo procedūras galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių tel. +370 389 59951, +370 389 61609 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Paraiškos forma >>>

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Individualių nuotekų valymo arba nuotekų išsėmimo rezervuarų dalinis finansavimas
Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-288 patvirtino individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-288 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Šis tvarkos aprašas numato, kad Utenos rajono gyventojai (fiziniai asmenys), atitiksiantys tam tikrus reikalavimus ir kriterijus bei nuosavybės teise valdantys gyvenamuosius būstus tose vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros, galės pretenduoti į dalinį finansavimą, įsirengdami individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus.
Išsamesnė informacija ir kvietimas teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti bus skelbiama Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 143 patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsirengimo dalinio finansavimo 2020-2023 metams tvarkos aprašą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS – 143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo 2020-2023 metams tvarkos aprašo patvirtinimo"
Šis tvarkos aprašas numato, kad tvarkos apraše nurodytų gyvenviečių, t. y. Daugailių, Kuktiškių ir Leliūnų miestelių., Vaikutėnų ir Pakalnių kaimų gyventojai nuosavybės teise valdantys gyvenamuosius būstus turi galimybę gauti dalinį finansavimą už įsirengtą nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą.
Išsamesnė informacija ir kvietimas teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti bus skelbiama Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje viešojo geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra UAB „Utenos vandenys" (2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-228  ).
Gyventojai apie vandens kokybę ir atitekėjusių bei išleidžiamų teršalų parametrus informuojami UAB „Utenos vandenys" internetinėje svetainėje http://www.utenosvandenys.lt:
Vandens  kokybės rodikliai  
Nuotekų užterštumo matavimų rezultatai  
Pranešimai  

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomi sutarčių sąlygų pakeitimai
Sutartys su vartotojais sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo" patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašu", (TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14024).
Standartinė sutartis 

Informacija apie vandentiekio tinklų eksploatavimą, plėtrą ir investicijas skelbiama UAB „Utenos vandenys" internetinėje svetainėje (http://www.utenosvandenys.lt):
Veiklos sritys/vykdomi projektai  
Informacija apie paslaugų kainas ir tarifus  
Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu, informuojame, kad 2022 m. vidutinis Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,75 m3. (Skaičiavimai atlikti UAB „Utenos vandenys")

Gyventojus ir įmones, kurie nuotekas surenka nuotekų kaupimo duobėse, prašome naudotis teisėtais nuotekų vežėjais!
Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų kontaktai:
Kęstutis Karnackas, individuali veikla (iš gyventojų), tel. (8 614) 19 035
Stanislovas Zakarauskas, individuali veikla, tel. (8 675) 99 903
UAB „Alvinta“ (iš įmonių), tel. (8 685) 12 411
UAB „Toi Toi Lietuva“ (iš įmonių), tel. (8 655) 75 869
UAB „Transigva“ (iš gyventojų), tel. (8 389) 61 815
UAB „Utenos komunalininkas“ (Utenos mieste), tel. (8 389) 63 800
UAB „Vidurys“ (iš įmonių), tel. (8 620) 30 333

Paviršinių nuotekų tvarkymas


 Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytojas  yra UAB „Utenos komunalininkas" (2015 m. lapkričio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-316 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje")
Informacija gyventojams apie paviršinių nuotekų tvarkymą Utenos mieste pateikiama UAB „Utenos komunalininkas" internetiniėje svetainėje http://utenoskom.lt:
Nuotekų tvarkymas
Standartinė sutartis 
Paviršinių nuotekų tvarkymas 

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo pateikta paraiška 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra" vykdymui. Pagal šį projektą numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus.
UAB „Utenos komunalininkas“ internetinėje svetainėje http://utenoskom.lt skelbiamos paslaugų kainos   

Vandentvarkos projektai

Administruojant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo veiklą savivaldybės teritorijoje, 2023 metais buvo vykdomi ir toliau tęsiami 3 (trys) dalinai ES lėšomis finansuojami investiciniai projektai:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k., II etapas);
2. Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba;
3. 250 kW saulės elektrinės statyba.

• Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“.
Projekto įgyvendinimo metu lėšos buvo skirtos šioms veikloms:
1 veikla. Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų Jasonių kaimui, Utenos rajone tiesimas.
Šia projekto veikla Jasonių kaime bei keturiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Dobilas“ įvykdyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (nes vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ nebuvo apimtos visos teritorijos, kuriose reikalinga nauja infrastruktūra), atlikti nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. statybos darbai. Projekto metu pastatyta 2,37 km vandentiekio ir 3,317 km nuotekų tinklų, 2 nuotekų siurblinės bei visa vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra prijungta prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros, 153 gyventojams/87 būstams sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų tinklų. Visi Rangos darbai yra baigti 2019 m. lapkričio mėn.
Nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų pridavimo eksploatacijai, 83 būstai prisijungė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, t. y. tapo UAB „Utenos vandenys“ vartotojais.
2 veikla. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Utenos mieste ir rajone;
Šia projekto veikla atliktos 189,0931 km senos statybos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Utenos miesto, Utenos rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijoje, pripažinimo ir įregistravimo nuosavybės teise procedūros.
3 veikla. Saldutiškio nuotekų valymo įrenginių statyba.
Šia projekto veikla suprojektuota 40 m3/d našumo nauja Saldutiškio nuotekų valykla, kuri užtikrina nepertraukiamą bei stabilų nuotekų valymo procesą ir nuotekų išvalymą iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų.

• Projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.
Projekto tikslas - sukurti reikiamus nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti numatyta pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius, kurie reikalingi galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymui užtikrinti. Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas bei atvežtas dumblas iš kitų (Molėtų ir Anykščių) nuotekų valymo įrenginių. Įrengus kompleksinius dumblo džiovinimo - deginimo įrenginius, dumblas bus sudeginamas iki galutinio produkto - pelenų, o deginimo metu išsiskyrusi šiluminė energija bus panaudojama dumblo džiovinimo procesui užtikrinti.
Įvykdžius viešuosius pirkimus, 2019-03-14 buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su jungtinės veiklos partneriais WTE „Wassertechnik GmbH“ ir UAB „Dzūkijos statyba“. Sutartis įsigaliojo 2019-07-24, LR aplinkos ministerijai skyrus papildomą finansavimą šiam projektui. 2023 m. spalio 20 d. darbai, numatyti rangos sutartyje baigti. Išduota perėmimo pažyma, prasidėjo pranešimų apie defektus laikas. Pastatyti nauji Utenos dumblo apdorojimo įrenginiai: tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo – deginimo įrenginiai bei kita periferinė įranga perduoti eksploatacijai. 2023 m. gruodžio 15 d. išduotas Statybos užbaigimo aktas

• Projektas „250 kW saulės elektrinės statyba“.
Projekto įgyvendinimo metu įrengta 249,9 kW saulės elektrinė UAB „Utenos vandenys“ teritorijoje, adresu Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r., kuria planuojama pasiekti 2047,60 t CO2e skaičiuojamąją ŠESD sumažinimo kiekį.

Vadovaujantis UAB „Utenos vandenys“ 2022-2025 metų veiklos planu, bei 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-94 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu 2023 metais pagal gyventojų prašymus buvo pastatyta apie 35 m. vandentiekio ir 22 m. nuotekų tinklų.

Per 2023 metus prie įvairiais etapais pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė: 80 naujų būstų prie vandentiekio tinklų, 83 būstų – prie nuotekų tinklų.

2024 04 22 vandentvarkos
Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041