school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Turto valdymo skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 314 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48697
Mobilusis telefonas:
+370 686 10057
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus.
11. Kontroliuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo procedūras. Kontroliuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimą ir permokėtų kompensacijų grąžinimą.
12. Sprendžia klausimus, susijusius su Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų įmonių, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, veikla. Analizuoja ir teikia nustatyti Savivaldybės tarybai šių įmonių paslaugų kainas ir tarifus.
13. Kontroliuoja priteistų skolų už valstybinės žemės nuomą, Savivaldybės būsto ir kito nekilnojamojo turto nuomą išieškojimą, teismo sprendimų dėl iškeldinimo iš Savivaldybės socialinio būsto fondo butų įvykdymą.
14. Koordinuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.
15. Užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise ir Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymą ir realizavimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

 1 užduotis: Kontroliuoti, kad būtų nuolat tikrinama butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veikla.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
2 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo į būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensaciją, finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti teikimo įgyvendinimą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
3 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų laiku išnagrinėti jaunų šeimų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, prašymai. Surinkti duomenys, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą. Sulaukus eilės, išduoti pažymas, patvirtinančias jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
4 užduotis: Kontroliuoti, kad būtų suorganizuoti savivaldybės butų fonde gyvenančių nuomininkų, įsiskolinusių už savivaldybės butų nuomą bei komunalines paslaugas, susirinkimai kartu su paslaugas teikiančių įstaigų atstovais. Aptartos skolų susidarymo priežastys, pateikti pasiūlymai, bei priemonės joms mažinti.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
5 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktos savivaldybės nuomojamų gyvenamųjų patalpų apžiūros. Išsiaiškinti butuose gyvenančių nuomininkų nusiskundimus ir priemones jiems pašalinti.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041