school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 116 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64034
Mobilusis telefonas:
+370 622 16117
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialines paslaugas, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja socialinę paramą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos suaugusiems asmenimis, kitiems asmenims, ir vykdant šią funkciją:
2. informuoja ir konsultuoja Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Utenos miesto seniūnijos gyventojus socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
3. tikrina besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas;
4. surašo ir pasirašo Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus ir pateikia juos Skyriaus specialistams pagal kompetenciją;
5. dalyvauja socialinių paslaugų projektų, neįgaliųjų socialinės integracijos projektų ir kitų priemonių įgyvendinimo veikloje, vykdo jų administravimą ir priežiūrą;
6. vertina senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje, užpildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną;
7. prižiūri ir kontroliuoja pilnamečių fizinių asmenų globėjų (rūpintojų) veiklą;
8. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, bendruomene darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais;
9. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
10. rengia ir įgyvendina socialinius projektus pagal savo kompetenciją;
11. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
12. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
13. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041