school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-09-13 nuotolinis posėdis

1. Vyžuonų kalno, vad. Kartuvių kalnu (u. k. 4310), Utenos rajono sav., Vyžuonų sen., Vyžuonos vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (ją padidinant) bei objekto pavadinimą, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, pietvakarių ir pietų kryptimis), nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinio reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kalnas pripažintas valstybės saugomu.

2. Pagraužių piliakalnio (u. k. 48287), Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagraužių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją (jos ribas šiaurės rytinėje pusėje priderinant prie žemės sklypo ribų, o kitur pagal reljefą), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

3. Kvėdarnos kapinyno (u. k. 16175), Šilalės rajono sav., Kvėdarnos sen., Kvėdarnos mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų bei atsižvelgus į tyrimų rezultatus; teritorija padidėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietų kryptimi nuo teritorijos), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

4. Senkapio (u. k. 16178), Šilalės rajono sav., Upynos sen., Gudirvės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos naikinimo (siūloma panaikinti apsaugą atsižvelgus į archeologinių tyrimų rezultatus (kapų ar su buvusiu senkapiu sietinų radinių neaptikta)).

Statusas – Senkapis registruotas Kultūros vertybių registre.

5. Apvaršuvos kapinyno (u. k. 13136), Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Apvaršuvos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas ŠV, ŠR, R pusėje priderinant prie žemės sklypų ribų ir P, PV pusėje atitraukiant nuo vandens telkinio bei bendro naudojimo kelio; teritorija nežymiai padidėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (kapinynas patenka į geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

6. Pūčkorių piliakalnio, vad. Pile (u. k. 5495), Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (ribas priderinant prie piliakalniui suformuoto žemės sklypo ribų; teritorija padidėtų), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

7. Pūčkorių piliakalnio II, vad. Pilies kalnu (u. k. 5496), Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie piliakalniui suformuoto žemės sklypo ribų; teritorija padidėtų), neapibrėžti apsaugos zonos (piliakalnis nėra paskelbtas valstybės ir (ar) savivaldybės saugomu), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.

8. Lekemės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23969), Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Lekemės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (ją sumažinant) ir vizualinės apsaugos bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius (juos padidinant)).

Statusas –Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

9. Gintališkės piliakalnio (u. k. 5478), Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie piliakalniui suformuoto žemės sklypo ribų; teritorija padidėtų), panaikinti apibrėžtą apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

10. Gintališkės kapinyno (u. k. 5479), Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorija nežymiai padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (V, ŠR ir R kryptimis nuo teritorijos), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

11. Stanelių piliakalnio su priešpiliu (u. k. 48214), Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Stanelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo ir apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma suteikti apsaugą kompleksiniam objektui, kurį sudaro Stanelių piliakalnis, vad. Senpiliu (u. k. 5474) ir Priešpilis (u. k. 48215); apibrėžti teritoriją (ribas priderinant prie žemės sklypo ribų bei atsižvelgus į reljefo ypatumus (aukštumos kyšulį); teritorija padidėtų); panaikinti piliakalniui apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (kompleksinis objektas nėra valstybės ir (ar) savivaldybės saugomas); kompleksiniam objektui nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), istorinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nustatyti ir patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis (u. k. 5474) paskelbtas kultūros paminklu.

12. Paparčių kalno, vad. Auškalniu (u. k. 2563), Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Paparčių sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pakoreguojant atsižvelgus į reljefo ypatumus; teritorija nežymiai sumažėtų), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis krytimis), nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kalnas pripažintas valstybės saugomu.

13. Šilalės akmens su plokščiadugniu dubeniu, vad. Aukuru (u. k. 3249), Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Igarių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų bei apimant visą 1970 m. archeologinių tyrimų plotą; teritorija padidėtų), nebenustatyti apsaugos zonos (akmuo patenka į Salantų regioninio parko Erlos geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Akmuo pripažintas valstybės saugomu.

14. Šilalės antrojo akmens su su plokščiadugniu dubeniu (u. k. 16375), Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Igarių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (taip, kad būtų apimtas visas 1970 m. archeologinių tyrimų plotas; teritorija padidėtų), nebenustatyti apsaugos zonos (akmuo patenka į Salantų regioninio parko Erlos geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Akmuo pripažintas valstybės saugomu.

15. Šilalės akmens, vad. Didžiuoju kūliu (u. k. 28184), Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Igarių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorija padidėtų), nebenustatyti apsaugos zonos (akmuo patenka į Salantų regioninio parko Erlos geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Akmuo pripažintas valstybės saugomu.

16. Juodeikėlių pilkapio, vad. Milžinkapiu (u. k. 25183), Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Juodeikėlių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma panaikinti vizualinės apsaugo pozonį, patikslinti apibrėžtą apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (jį apibrėžiant į visas puses nuo objekto teritorijos; pozonio plotas sumažėtų), patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041