school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

PIENO GAMINTOJUS NETRUKUS PASIEKS NACIONALINĖ PARAMA

2023 04 12 pienoŽemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė įsakymą „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo numatyta, kaip bus paskirstyti 8 mln. Eur paramos.
Paraiškas paramai gauti pieno gamintojai bus kviečiami nuo balandžio 17 d. iki gegužės 5 d. Pavėluotai paraišką bus galima pateikti ne vėliau kaip iki birželio 5 d., tačiau tik dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure). Paramos lėšas planuojama išmokėti nuo birželio 1 dienos.
Mūsų rajono pieno gamintojų paraiškos bus priimamos Utenos savivaldybėje, Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje, 320 kabinete.


Pagalba bus teikiama pieno gamintojams, pateikusiems paraiškas nacionalinei pagalbai gauti, ir atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre yra užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d.;
• jeigu vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių natūralaus žalio pieno supirkimo kaina bus ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą (duomenys apie pieno supirkėjų sumokėtą pieno kainą kiekvienam pieno gamintojui imami iš Pieno apskaitos informacinės sistemos);
• kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
• kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
Išmokos dydis bus padidinamas 10 proc. tiems pieno gamintojams, kurie buvo pripažintos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariais 2023 m. kovo 1 d.
Pagalbos dydžiai bus nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu iki š. m. gegužės 12 d.
Kadangi pagalba bus išmokama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje − bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienam pieno gamintojui per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus negalės viršyti 25 tūkst. Eur.
Įsakymą „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir taisykles rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29e99990cd5611ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=6e8dc5ea-1911-422b-9f94-66c1154eb5dc

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041