1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kviečiame įsigyti kalendorių su atliekų surinkimo grafiku

kalendoriusUtenos rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija), siekdama mažinti aplinkos taršą atliekomis ir skatindama gyventojus rūšiuoti atliekas, išleido 2019 metų. stalo kalendorių su buityje susidarančių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafiku.
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojai dalijo kalendorius Utenos miesto ir kaimo seniūnijų gyventojams, nemokamai paliko pašto dėžutėse.
Gyventojus, norinčius gauti dovanų kalendorių su atliekų surinkimo grafiku, kviečiame atvykti į rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių Utenio a. 4, 324 kab. (tel. 8 389 43 520, 8 389 59 951). Kalendorių kiekis – ribotas.

Pasauline Sniego diena Utenoje

Pasauline Sniego diena Utenoje 2019-page-001 (1)

INFORMACIJA BITININKAMS

Primename, kad nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d. renkamos paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms" - remiama šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija;
• „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze" - remiamos bitininkų asociacijos;
• „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas" – remiami bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų;
• „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes" - remiami bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai;
• „Bičių šeimų atnaujinimas" - remiami veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas bei bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų;
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos" – remiamos mokslo ir studijų institucijos;
• „Rinkos stebėsena" – remiamos mokslo ir studijų institucijos, valstybinės institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, atliekantys įvairius statistinius rinkos tyrimus;
• „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje" – remiami bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas.
Užpildyta paraiškos forma kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) turi būti pateikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniam skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiama registruotu laišku arba teikiama per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą arba bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.
Daugiau informacijos www.nma.lt

Utena paminėjo Laisvės gynėjų dieną

IMG 5345Sausio 12–13 dienomis iškilmingais renginiais Utenoje 28-ąjį kartą paminėtos tragiškų Sausio 13-osios įvykių metinės ir Laisvės gynėjų diena.
Sausio 12-osios vakare laisvės gynėjų atminimas pagerbtas prie Utenos kultūros centro surengtame atminties vakare „Laisvės šviesą saugokim širdimi...". Kultūros centro darbuotojų jautriai perteikta istorinių dienų dvasia, įspūdingai trispalvės spalvomis apšviesti pastatai ir iš degančių žvakučių sudėlioti žodžiai „Laisva Lietuva" negalėjo nejaudinti susirinkusiųjų.
Tą vakarą prisimintos istorinių 1991-ųjų akimirkos, sutelkusios ir suvienijusios Lietuvos žmones kovoje už savo tėvynės laisvę. Atminties vakarą pradėjo Kultūros centro direktorius Erikas Druskinas, apie aukos už tėvynės laisvę prasmę kalbėjo Dievo apvaizdos bažnyčios dekanas Remigijus Kavaliauskas. Paminėti visi keturiolika 1991 metais tragiškai žuvę laisvės gynėjai, savo gyvenimu įrodę, kad laisvė jiems buvo brangesnė už gyvenimą. Jauniesiems uteniškiams tariant visų žuvusiųjų laisvės gynėjų pavardes, skambėjo varpo dūžiai, žuvusiųjų nuotraukos buvo rodomos ant Kultūros centro pastato sienos.

Skaityti daugiau...

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

Utenos mieste įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone". Šiuo metu vykdomi projekte numatyti darbai ir įrenginėjami 149 pusiau požeminiai komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai. Konteineriai montuojami 24 komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse (schema).

Skaityti daugiau...

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vizualizacija 1 (Custom)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", Ž. S. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus prekybos paskirties pastato projektavimą, kuriam yra parengtas detalusis planas ir kurio statyba žemės sklype, kadastriniu Nr. 8270/0010:201 Utenos m. k.v., esančiame J. Basanavičiaus g. 95, Utenoje, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 95, Utenoje, statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: J. Basanavičiaus g. 95, Utena, sklypo kad. Nr. 8270/0010:201 Utenos m. k.v.
Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatai (7.3).

Skaityti daugiau...

Kvietimas teikti siūlymus dėl Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia susipažinti su Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektu ir savo pastabas, pasiūlymus iki š. m. vasario 1 d. siųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Korupcijos programa 2019-2021 m. >>>

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“

IMG 6633 (Custom)Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos Utenos rajone pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone". Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Skaityti daugiau...

Didelių gabaritų atliekų surinkimas

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra sudarytas pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo apvažiavimo būdu grafikas. Grafike pažymėta kuriomis dienomis Utenos rajono seniūnijose ir Utenos mieste bus vežamos pakuotės atliekos iš individualių pakuočių konteinerių ir stiklo atliekos iš individualių pakuočių konteinerių Utenos mieste. Atliekų surinkimo grafiką rasite savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt rubrikoje ,,Aplinkos apsauga/Atliekų tvarkymas/Didelių gabaritų atliekų surinkimas".
Primename, kad Utenos raj. veikia atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė, esanti Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaime, Utenos rajone, (tel. 8 389 69 001) bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, esanti Rašės g. 4, Utenoje (tel. 8 670 94 517, išeiginėmis – 8 389 69 761), kuriose iš gyventojų nemokamai surenkamos:
▪ pakuotės atliekos (stiklinės, popierinės ir kartono, plastikinės, metalinės ir kt.) ir kitos antrinės žaliavos, susidariusios buityje;
▪ elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
▪ didelių gabaritų atliekos: buitinė technika, baldai, lengvųjų automobilių, motociklų ir dviračių padangos ir kt.;
▪ pavojingos atliekos: liuminescencinės lempos , akumuliatoriai, panaudoti tepalai, galvaniniai elementai ir kt.
Prieš pristatant savo transportu atliekas į šias aikšteles rekomenduojame kreiptis nurodytais telefono numeriais. Atkreipiame dėmesį, kad šios atliekos turi būti nesumaišytos su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

 

BUITYJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO UTENOS MIESTE IR RAJONE GRAFIKAI  2019 m. >>>

 

Įgūdžių laboratorija“ kviečia jaunus žmones iš Utenos į 30 dienų iššūkį!

147

„Įgūdžių laboratorija" – pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla-stovykla jaunų žmonių bendruomenei. „Įgūdžių laboratorijoje" dešimt jaunuolių, gyvendami kartu ir medžio dirbtuvėse gamindami inovatyvius dizaino gaminius, ugdosi darbinius ir socialinius įgūdžius. Alternatyvi mokyklos programa apima jaunų žmonių bendruomenės kūrimą, pameistrystę medžio dirbtuvėse, patyriminius žygius, maisto gaminimą. Stovyklos vyksta visais metų laikais Antalieptės miestelyje (Zarasų r.) įsikūrusiame „Inovatorių slėnyje" – istorijos, išskirtinės gamtos ir kūrybos apsuptyje. Antroji „Įgūdžių laboratorijos" stovykla prasideda netrukus – 2019 m. sausio 29 d.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla