1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie gatvių pavadinimų suteikimą

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-274 ,,Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos m.)" suteiktas Utenos rajono savivaldybės Utenos miesto gyvenamojoje vietovėje esačiai gatvei Vandenų pavadinimas.
(Gatvės pavadinimo suteikimo duomenys)
Gatvės grafinius duomenis galite pažiūrėti http://www.regia.lt/.

Taip pat su gatvės duomenimis galima susipažinti Utenos miesto seniūnijos patalpose.

Paskutinįjį Lietuvos partizaną prisimenant

Lapkričio 11 d. minėsime Rytų Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio (1028-10-25–1965-03-17) 90-ąsias gimimo metines. Ta proga Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje 11 val. už partizaną Antaną Kraujelį bus aukojamos Šv. Mišios.
Šv. Mišių metu ir po jų giedos Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas" (vad. Linas Balandis). Pranešimą apie partizaną Antaną Kraujelį – Siaubūną skaitys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, prisiminimais dalinsis kiti svečiai. Atsiminimų knygą apie brolį „Nenugalėtas ir neužmirštas partizanas Antanas Kraujelis – Siaubūnas" pristatys dr. Janina Šyvokienė.

Skaityti daugiau...

KETVIRTASIS PROJEKTO „SINERGINĖS SAUGUMO PLATFORMOS SUKŪRIMAS RYTŲ LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENYJE” VALDYMO GRUPĖS SUSITIKIMAS

interegIMG 2362 (Custom)Spalio 24 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyko V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLI-08 „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje / SYNERGY FOR SECURITY" ketvirtasis projekto valdymo grupės posėdis. Jame dalyvavo pagrindinis projekto partneris – Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybinė policija ir septyni kiti projekto partneriai: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Karsavos ir Kraslavos miestų savivaldybės.

Skaityti daugiau...

Kultūros paveldo objektų ženklinimas – būdas juos išsaugoti

123Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos toliau tęsia valstybės saugomų archeologinio pobūdžio kultūros paveldo objektų ženklinimą. Tipiniais ženklais Utenos rajone pažymėti aštuoni objektai: Degėsių piliakalnis, vad. Lapakalniu (Užpalių sen.), Šeimaties pilkapis (Tauragnų sen.), Stučių pilkapynas (Tauragnų sen.), Noliškio dvarvietė (Daugailių sen.), Varniškių pilkapis (Tauragnų sen.), Varniškių pilkapynas, vad. Milžinkapiais (Tauragnų sen.), Skroblaus I pilkapynas (Tauragnų sen.) ir Taurapilio pilkapynas (Tauragnų sen.)
Šie objektai ženklinami metro aukščio stulpais, ant kurių vertikaliosios dalies pritvirtintas valstybės saugomo kultūros paveldo objekto tipinis ženklas, o ant horizontalios – informacija apie objektą – jo pavadinimas, chronologija bei QR (greito atsakymo) kodas, kuriuo pasinaudojus galima susipažinti su paženklinto archeologijos objekto praeities istorija.

Skaityti daugiau...

Kviečiami registruotis ketinantieji dalyvauti rengiant Europos atliekų mažinimo savaitę

ASLapkričio 17-25 d. vyks Europos atliekų mažinimo savaitė. Ši savaitė pradėta rengti 2009 metais. Prie jos prisijungė Andora, Bosnija ir Hercegovina, Islandija ir kitos valstybės. Lietuva šioje akcijoje pirmą kartą dalyvavo 2015 metais.
Europos atliekų mažinimo savaitės tikslas – skatinti visuomenę vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų naudojimo laiką. 2015 metais daugiausia dėmesio buvo sutelkta pakartotiniam daiktų panaudojimui, 2016 metais - pagrindine tema pasirinkta pakuočių atliekų susidarymo prevencija, 2017 metais daugiausia dėmesio buvo skiriama antriniam daiktų panaudojimui. 2018 m. kviečiama organizuoti renginius, skirtus vienkartinio plastiko gaminių naudojimo prevencijai, antriniam šių medžiagų panaudojimui, plastiko atliekų tvarkymui.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo rengimą

Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. AĮ-816 „Dėl Vyžuonų miestelio bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslo nustatymo", 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-1027 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. AĮ-816 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslo nustatymo" pakeitimo" .

Skaityti daugiau...

RADEIKIŲ MELIORACIJOS NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA SĖKMINGAI ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

IMG 8891 (Large) (Custom)2018 metais pradėtas vykdyti Radeikių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projektas „Utenos rajono Radeikių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstrukcija" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai". Projektas vykdomas Radeikių kadastro vietovėje, Daržinių, Mediniškių, Noliškio ir Pliupių kaime.
Vykdant projektą rekonstruojami susidėvėję melioracijos įrenginiai 128 ha plote, iš jų grioviai – 2,8 km; rinktuvai – 11,558 km ir sausintuvai – 10,692 km. Atlikus darbus pagerės žemėnauda, pagražės kraštovaizdis, padidės dirvų derlingumas.

Skaityti daugiau...

Nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-244 patvirtintais Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatais, organizuoja atstovų atranką į Utenos rajono savivaldybės šeimos komisiją.
Šeimos komisijos veiklos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Skaityti daugiau...

Keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio pažymėjimo išdavimą

Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų  skyrius informuoja, jog nuo 2018 m. lapkričio 1 d. keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą. Iki nurodytos datos buvo 5,70 Eur, o nuo 2018 m. lapkričio 1 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą už ūkininko ūkio įregistravimą reikės pervesti 12 Eur.

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB „Profident" informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus daugiabučio gyvenamosios paskirties pastato dalies patalpų remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais sklype, kad. Nr.8270/0001:77 Utenos m. k.v., neparengtas detalusis planas ir statybos darbai pastate (patalpose), esančiame Kupiškio g. 51, Utenoje, yra leidžiami.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla