1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Patvirtintas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-4661) 32 punktu ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. teikimą Nr. PV-195, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1150 patvirtino socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą. Finansavimas skiriamas šiems projektams:

Skaityti daugiau...

Aptarti gamtosauginės veiklos projektai

2013 12 Š. m. gruodžio 10 d. Utenos rajono savivaldybėje vyko 2013 metais vykdytų gamtosauginės veiklos projektų aptarimas. Renginyje, į kurį Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė ir jos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė pakvietė projektus vykdžiusių organizacijų atstovus, dalintasi patirtimi įgyvendinant pagrindines idėjas: gamta – žmogaus būties dalis, ji – kūrybinio įkvėpimo šaltinis, žmogaus atsakomybė už savo elgesį gamtoje, gamtinio paveldo tausojimas, gyvenamosios aplinkos puoselėjimas.

Skaityti daugiau...

Įsigaliojo naujos Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės

Š. m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos naujos Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, kurių privalo laikytis visi savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys.
II taisyklių skyriuje nustatytos gyvūno laikytojo pareigos – jis turi nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga, užtikrinti, kad laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, taip pat užtikrinti, kad šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai būtų vakcinuojami. Negalima palikti gyvūnų be priežiūros ar laikyti viešose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz., atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt. Visiems gyvūnams turi būti suteikiamos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo patalpos, aplinka, pašaras, vanduo. Gyvūnui priteršus viešoje vietoje, bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, jo laikytojas turi nedelsdamas surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus.

Skaityti daugiau...

Spaudos konferencijoje – apie sėkmę konkurse „The LivCom Awards"

Spaudos konferencijoje – apie sėkmę konkurse „The LivCom Awards"Gruodžio 6 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje vyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta Utenos sėkmė pasauliniame bendruomenių konkurse „The International Awards for Liveable Communities 2013" (The LivCom Awards), vykusiame Xiamen mieste (Kinija). Minėtame konkurse Utena pelnė aukščiausią – aukso – apdovanojimą.

Skaityti daugiau...

Teismas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą pripažino teisėtu ir pagrįstu

Utenos rajono apylinkės teismas viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą - ieškovo Gedimino Valdo Griškevičiaus ieškinį atsakovams Utenos rajono savivaldybei, Utenos rajono savivaldybės tarybai, VšĮ Utenos ligoninei, trečiajam asmeniui Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Gedimino Valdo Griškevičiaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo Jonui Galeckui ir Jūratei Stankevičienei" dalies panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į pareigas.

Skaityti daugiau...

Stalo pratybose – pasirengimas derinti civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykus avarijai pervežant pavojingą krovinį

Vykdant Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, š. m. gruodžio 10 d. savivaldybėje surengtos civilinės saugos stalo pratybos „Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei kitų civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus avarijai pervežant pavojingą krovinį". Pratybose, kurias vedė Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) vadovė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, koordinavo Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Jasiunavičienė, dalyvavo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK), ESOC nariai. Šiuo renginiu siekta tobulinti savivaldybės ESOC, avarinių tarnybų ir kitų civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimą bei įgūdžius vertinant ir valdant susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Pratybų dalyvių gebėjimus valdyti ekstremaliąją situaciją vertino Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vedėjas Virgilijus Smailys.

Skaityti daugiau...

Krosnyse deginti atliekas draudžiama

Atėjus žiemai, atšalus orams ir suintensyvėjus šiluminės energijos gamybai energetikos įmonėse, dažnai pablogėja aplinkos oro kokybė, nes pagausėja į orą išmetamų teršalų. Situaciją blogina ir individualiuose namuose kūrenami katilai, krosnys, židiniai – būtent individualių namų rajonuose, vyraujant silpnam vėjui, labiausiai jaučiamas oro taršos padidėjimas, kadangi patalpos dažnai šildomos naudojant nekokybišką kurą ar įvairias atliekas.

Skaityti daugiau...

Iš konkurso „The LivCom Awards" sugrįžus

Konkurse „The LivCom Awards“Kinijoje, Xiamen mieste vykusiame konkurse „The International Awards for Liveable Communities 2013" (The LivCom Awards), man teko garbė pabūti Utenos veidu pasauliui. Norėčiau pateikti keletą minčių apie LivCom apdovanojimą.
„The LivCom Awards" konkurse Utena pripažinta miestu, kuriame geriausia gyventi (miestų, turinčių 20.000–75.000 gyventojų, kategorijoje). Vertinimo komisijos nariai (suomė, britas, japonas) nusprendė, kad Utena geriausiai atitiko reikalavimus tokiems miestams. O tie reikalavimai susideda iš 6 kriterijų: natūralaus ir apstatyto kraštovaizdžio gerinimas; dailės, kultūros ir paveldo išsaugojimas; aplinkosaugos gerosios praktikos pritaikymas; bendruomenės dalyvavimas ir įgalinimas; sveikos gyvensenos skatinimas; strateginis planavimas. Kiekviename kriterijuje yra nuo 3 iki 6 konkretesnių punktų, pagal kuriuos vertinamos miesto pastangos.

Skaityti daugiau...

Utenos parkams – dar vienas apdovanojimas

Utenos parkams – dar vienas apdovanojimasUtenos rajono savivaldybę pasiekė dar vienas apdovanojimas: gruodžio 4 d. Dubingiuose (Molėtų r.) vykusiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros organizuotame renginyje „Geriausių 2007–2013 m. Rytų Lietuvoje įgyvendintų projektų apdovanojimai" apdovanojimas Utenos rajono savivaldybei buvo įteiktas už miesto kraštovaizdžio sutvarkymą. Apdovanojimą, kurį įteikė Vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius, atsiėmė Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas. Renginyje taip pat dalyvavo Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė bei vyr. specialistė Sandra Bačiulienė.

Skaityti daugiau...

Pristatyta knyga apie Utenos krašto kulinarinį paveldą

„Utenos krašto kulinarinis paveldas"„Utenos krašto kulinarinis paveldas" - taip vadinasi naujasis leidinys, kuris š. m. gruodžio 4 d. uteniškiams buvo pristatytas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusios konferencijos metu. Ir konferencija, ir knyga - pagal Utenos rajono vietos veiklos grupės parengtos vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas" II prioriteto „Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas" 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir bendruomeniškumo pagrindais teikiamų paslaugų kaimo gyventojams organizavimas" įvykdyto projekto „Utenos krašto kulinarinis paveldas" dalys.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla