1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Mieli uteniškiai ir miesto svečiai,

IMG 0861

Į Utenos, Laimės miesto, istorijos knygą netrukus įrašysime skaičių – 758. Jau tiek mūsų miestui. Jau tiek tos knygos lapų atvertėme gyvendami, dirbdami, besidžiaugdami ir kurdami savo ateitį čia, tarp dviejų ežerų. Ir vis kartu, vis susikibę rankomis, vis pasiginčydami, bet ne pykdami. Nes mes jau tokie: atlapaširdžiai rytų aukštaičiai, darbštūs, svetingi ir dainingi. Ir į savo miesto gimtadienį susibėgam visi, dar pasikviesdami kaimynus, bičiulius ir gimines. Susibėgam tam, kad visam pasauliui įrodytume esantys laimingi ir gyvenantys laimės mieste, kuriame atviri keliai sumanymams, plačios galimybės verslui, naujos idėjos jaunimo veiklai. Ir į kurį sugrįžta kažkada jį palikę.

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus su 758-uoju gimtadieniu! Tegu jis dar labiau visus mus suburia ir suteikia drąsos naujiems darbams. Mylėkime savo miestą, didžiuokimės juo, kurkime drąsią jo ir savo ateitį.

Alvydas Katinas,
Utenos rajono savivaldybės meras

Lietuvos kultūros tarybos konkursas

Informuojame, kad paskelbtas 2020 metų I etapo Lietuvos kultūros tarybos konkursas. Su jo sąlygomis galima susipažinti https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai

Projektų pateikimo terminas – spalio 4 d.

Savivaldybė siekia aiškių teisės aktų tvarkant atliekas

IMG 0861

Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Taisyklėmis, yra patvirtinusi dvinarės įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Taisyklėse nustatyta, kad pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Skaityti daugiau...

Fontano darbo laikas rugsėjo 7-ąją

IMG 0861

Informuojame, kad miesto šventės metu, rugsėjo 7 d., muzikinis fontanas Dauniškio ežere veiks ne tik vakare. Jo darbo laikas pagrindinę šventės dieną toks: 11 val., 12 val., 15 val. ir 19 val. fontano programa bus leidžiama be muzikos, 21val. – kaip įprastai, programa su muzika.
Dėmesio! Užsisakyti dainų SMS žinutėmis šeštadienį nebus galima, nes ši paslauga tądien nebus teikiama.

Informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja patalpas esančias pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje (Unikalus Nr. 8297-4003-2020, pažymėtos plane indeksu 2D5p). Patalpų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gydymo. Nuomojamo pastato plotas – 172,20 kv. m. Nuomos terminas – 1 metai nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos. Pradinė pastato nuomos mokesčio 1 kv. m kaina ne mažesnė – 2,10 Eur/mėn. Pradinis nuompinigių dydis už 172,20 kv. m ne mažesnis – 361,62 Eur/mėn. Patalpos (Pastate – Ligoninėje) išnuomojamos pacientų maitinimo paslaugoms teikti.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos adresu: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, 313 kabinetas. Asmuo, atsakingas už viešojo nuomos konkurso dokumentų priėmimą – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Sandra Deveikienė. Patalpas galima apžiūrėti.
Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m. spalio 9 d. nuo 8 iki 16 val.

Skaityti daugiau...

Pagerbti miestą kūrę, puoselėję ir garsinę uteniškiai

IMG 0861

Rugsėjo 5-ąją prasidėjo Utenos 758-ojo gimtadienio renginiai. Diena pavadinta „Žvaigždėtų susitikimų diena". Pirmieji „susitikimai" – su garbiais uteniškiais, besiilsinčiais senosiose miesto kapinėse. Taip buvo sumanyta pagerbti uteniškių, kūrusių, puoselėjusių ir garsinusių miestą, atminimą. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos kultūros centro, Utenos kraštotyros muziejaus atstovai, Utenos etnografinio kolektyvo „Bočiai" ir Onutės Aleknavičienės vadovaujami dainorėliai, miesto gyventojai.
Utenos visuomenės nariai susirinko prie ilgamečio miesto burmistro Juozo Bartašiaus kapo senosiose miesto kapinėse. Juozas Bartašius, trečiasis burmistras, šias pareigas ėjo ilgiausiai – 10 metų, nuo 1930-ųjų iki 1940-ųjų. Buvo prisiminti ir pirmieji burmistrai J. Dičius ir Abraomas Žuratas.

Skaityti daugiau...

Skelbiame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. TS-225 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

Keičiamas Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo".
Specialiojo plano keitimo tikslai:
1. Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Skaityti daugiau...

Mieli uteniškiai,

IMG 0861

Mūsų miestas švenčia 758-ąjį gimtadienį. Kaip ir kasmet, gimtadienio šventė pasižymi į ją atvykstančių miestelėnų ir miesto svečių gausa. Taip jau susiklostė, kad šį rudenį šventei negalės „padėti" Aušros gatvė, viena pagrindinių miesto arterijų, kurioje ankstesnių švenčių metu išdygdavo daugelio prekiautojų palapinės, joje vykdavo muzikavimai, susitikimai, vaikštynės. Bet Aušros gatvės rekonstrukcija šventei tikrai netrukdys. Gimtadienio renginių bus daug ir įvairių, jie vyks net šešiose scenose įvairiose vietose prie Utenos kultūros centro, Dauniškio ežerėlio.
Suprasdami besiruošiančių į šventę susirūpinimą dėl statybų aikštele virtusios Aušros gatvės rekonstrukcijos, atsiprašome už nepatogumus. Jie neišvengiami, bet laikini. Neabejojame, kad po rekonstrukcijos gatvė taps viena moderniausių, patogiausių, saugiausių ir vairuotojams, ir pėstiesiems, ir dviratininkams. Ir dėl to džiaugsimės visi bei paliksime ateities kartoms mūsų, dabartinių miestelėnų, sumanumo, apdairumo, atkaklumo ir drąsos įrodymą.
Tikimės iš jūsų, mieli uteniškiai, supratimo ir kantrybės ne tik dėl Aušros gatvės rekonstrukcijos, bet ir dėl kitų kilsiančių ar jau kilusių nesklandumų miesto šventės metu. Mūsų gimtąjį miestą yra įsimylėję visi užsienio miestai, su kuriais Utena yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, todėl kasmet į šventę atvyksta gausios mūsų draugų delegacijos. Jie nekantriai laukia kiekvieno Utenos gimtadienio. Tad ir mes mylėkime savo miestą, didžiuokimės juo, būkime patriotiški, pilietiški ir vieningi. Juk Utena – mūsų namai.
Sveikinu visus artėjančios miesto šventės proga. Linkiu, kad ji kiekvienam mūsų būtų linksma, jauki, džiaugsminga ir kupina neišdildomų įspūdžių.
Iki susitikimo šventėje!

Audrius Remeikis,
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Išklausyta gyventojų nuomonė apie Vyžuonaičio parką

IMG 0861

Utenos rajono savivaldybėje surengtas viešas Vyžuonaičio parko detaliojo plano aptarimas su gyventojais. Aptarime dalyvavo savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis.
Su projekto sprendiniais susirinkusius uteniškius supažindino projekto vadovė Rasa Bakšytė ir architektė Rasa Uzolaitė. Savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė kalbėjo, kad tvarkant parką dėl visuomenės poreikių savivaldybei teks nupirkti kai kurių žemės sklypų dalį takams nutiesti.
Vyžuonaičio parko teritorijos detalusis planas apima daug privačių žemės sklypų. Plane turi būti įvertinta gyvenamosios teritorijos galimybė privačiuose žemės sklypuose, patikslintos teritorijos, reikalingos visuomenės poreikiams, patikslintos Vyžuonaičio parko teritorijos ribos. Tačiau daugumą gyventojų domino klausimai, susiję su pernai parengtu techniniu projektu – ar prie jų sklypų bus pastatytos apsauginės tvoros, kuriose parko teritorijose bus leista gyvenamųjų namų statyba.

Skaityti daugiau...

Skelbiami konkursai

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija 2019 m. rugsėjo 2 d. paskelbė konkursus ugdymo įstaigų vadovų pareigoms eiti:
• Utenos vaikų lopšelio - darželio „Saulutė" direktoriaus pareigoms eiti;
• Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentų atrankos posėdis vyks 2020 m. sausio 17 d.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Utenio a. 4, 28503 Utena, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (327 kab.), elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku iki 2020 m. sausio 3 d.
Pagrindinis skelbimo tekstas skelbiamas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje:
https://www.utena.lt/index.php/skelbimai/konkursai-i-laisvas-darbo-vietas.

Utenos rajono savivaldybės administracija"

Joomla templates by a4joomla