1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Restauruojami kryžiai atgyja antram gyvenimui

IMG 0861

Utenos rajone yra apie 200 mūsų praeitį menančių kryžių. Sovietmečiu jų daug buvo sunaikinta, todėl siekiama, kad kryžiai išliktų ateities kartoms, jiems išsaugoti skiriama daug dėmesio. Kasmet Utenos rajone restauruojama po kelis kryžius arba koplytstulpius, stogastulpius.
„Tai darome kryptingai, dažniausia restauruojame tuos kryžius, pro kuriuos driekiasi turistiniai maršrutai arba kurie yra ant sunykimo ribos, ar žyminčius mūsų istorijos datas", – pabrėžė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.

Skaityti daugiau...

Pirmosios Šeimos kortelės jau iškeliavo į šeimų namus

IMG 0861

Šeimos kortelė yra skirta gausioms ir neįgalius vaikus prižiūrinčioms šeimoms, norinčioms pasinaudoti įvairių įmonių ar įstaigų suteikiamomis nuolaidomis. Prie Šeimos kortelės programos prisijungė jau per 40 partnerių visoje šalyje. Gauta ir patvirtinta gamybai 9100 šeimų pageidavimų gauti korteles.
Kai šeima prašymą Šeimos kortelei gauti teikia raštu, visada reikia pridėti patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją. Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3044d840d2e611e98c12b3138b15576c) yra patvirtintas pridedamų dokumentų kopijų sąrašas, kuris šeimoms aktualus tuomet, kai prašymas gauti Šeimos kortelę teikiamas raštu (ir siunčiamas paštu) arba kai valstybės žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose (SPIS) esantys duomenys apie šeimą nėra tikslūs.

Skaityti daugiau...

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

IMG 0861

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", statytojas D. G. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei gamybos paskirties pastato pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastriniu Nr. 8270/0010:126 Utenos m. k. v., esančiame Pušynėlio g. 5A, Utenoje, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato Pušynėlio g. 5A, Utenoje statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Pušynėlio g. 5A, sklypo kadastrinis Nr. 8270/0001:126 Utenos m. k. v.
Statinio paskirtis: dirbtuvės (7.8).

Skaityti daugiau...

Antrasis XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etapas Utenoje

IMG 0861

Utenoje vyko antrojo Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etapo zoninės varžybos, kuriose dalyvavo Utenos, Ukmergės, Anykščių, Molėtų, Zarasų, Visagino ir Ignalinos savivaldybių komandos.
Pusdienį vykusiose varžybose išaiškinti nugalėtojai ir prizininkai. 1-3 vietas šiame etape iškovojusios komandos iškopė į finalinį žaidynių etapą, išskyrus futbolo ir stalo teniso rungtis, kuriose į finalini etapą pateko po dvi komandas.

Skaityti daugiau...

Informacija apie vykdomą gyvenamojo būsto su statiniui priskirtu žemės sklypu Utenos mieste, bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimą

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios tvarkos aprašu.

Skaityti daugiau...

Pasibaigus šventei – užsienio ir Lietuvos svečių padėkos

IMG 0861

Baigėsi miesto šventė, sugrįžta įprastas dienų ir darbų ritmas. Bet dar kurį laiką dalinsimės įspūdžiais, prisiminsime įspūdingiausias akimirkas. Tokių akimirkų kupini Utenos 758-ąjį gimtadienį paliko ir svečiai, atvykę iš užsienio ir Lietuvos. Jie grįžo į savo miestus ir netrukus atsiuntė padėkos laiškus, kuriuose džiaugiasi galėję atvykti į Uteną, pabuvoti draugiškų ir svetingų uteniškių būryje, pamatyti, kaip keičiasi miestas.
Pirmoji padėkoti suskubo Gorio (Sakartvelas) miesto delegacija. Laiške rašoma: „Esam labai dėkingi už puikų priėmimą, dovanas ir dėmesį. Tikimės, kad ateityje mes susitiksime dar ne kartą kaip draugai ir partneriai ir ne tik gerai praleisime laiką, bet ir įgyvendinsime ne vieną projektą mūsų miestams ir šalims".

Skaityti daugiau...

Skelbiamas ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-147 redakcija), Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, finansavimo konkursą. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros prioritetas:
Utenos rajono investicinio patrauklumo didinimas, verslo subjektų kūrimosi ir plėtros bei jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas.
Projektų paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt) arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.) iki š. m. rugsėjo 30 d. 17.00 val.

Skaityti daugiau...

PATVIRTINTAS 2019 M. PARAIŠKŲ, PARENGTŲ PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, FINANSAVIMO SĄRAŠAS

IMG 0861

Utenos rajono savivaldybėje įsibėgėjo 2019 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis finansuojama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Skaityti daugiau...

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas, pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka, ir taikos sutarties parengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą ir kt.).
Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena). Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt/ir http://www.teisinepagalba.lt/

Kontrolinis klausimynas – pagalbininkas ir verslininkui, ir priežiūros institucijai

Lietuvos metrologijos inspekcijos inspektoriai nuolat stebi ūkio subjektus, patikrinimai atliekami reguliariai pagal kiekvieno ketvirčio pradžioje sudaromą patikrinimų planą, kuris yra skelbiamas Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) internetinėje svetainėje https://metrinsp.lrv.lt. Apie planinius patikrinimus informuojamas ir kiekvienas ūkio subjektas individualiai raštu, prieš 10 darbo dienų siunčiant pranešimą apie planinį patikrinimą, kartu siunčiami kontroliniai klausimynai.
Kontrolinis klausimynas – tai metrologijos inspekcijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius metrologijos srities teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, inspekcijos pareigūnai netaiko poveikio priemonių, tačiau konsultuoja.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla