1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) atlikto naujausio renovuotų daugiabučių namų energinio audito ataskaita, matyti, kad, atnaujinus daugiabutį namą, jo suvartojamos energijos sąnaudos gali sumažėti ir daugiau kaip 80 proc.

Skaityti daugiau...

Džiuginantys faktai rodo Utenos Aukštakalnio kvartalo gyventojų apsisprendimą renovuoti daugiabučius

Jau dvi savaitės, kaip Utenos Aukštakalnio kvartalo Taikos gatvės gyventojai Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu renkasi į Utenos Aukštakalnio progimnazijos salę ir išreiškia savo apisprendimą dėl daugiabučių namų renovacijos. Įpusėjus susitikimų grafikui ryškėja, kad Utenos Aukštakalnio kvartalo gyventojai yra neabejingi savo būsto atnaujinimo idėjoms ir renkasi gyventi modernioje aplinkoje.

Skaityti daugiau...

Pasinaudokite daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos galimybėmis

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa atveria kelią pasinaudoti ES struktūrinių fondų, valstybės ir pačių gyventojų lėšomis senos statybos daugiabučiams atnaujinti. Programa siekiama didinti daugiausia šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų, kurių savininkams tenka didžiausios būsto išlaikymo išlaidos, energinį efektyvumą ir užtikrinti, kad atnaujinus daugiabutį namą metinės būsto šildymo išlaidos sumažėtų.

Skaityti daugiau...

Sėkmingai sutarę dėl daugiabučių renovacijos gyventojai sulauks pokyčių

12899537 10209272903887398 1897281248 oPradėjus įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo programą, aktyviai į pasiruošimą renovacijai įsitraukė Utenos Aukštakalnio kvartalo Taikos gatvės gyventojai. 2016 m. kovo 22 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu Utenos Aukštakalnio progimnazijos salėje rinkosi Taikos g. 1 ir 3 namo butų savininkai į susirinkimą, kurio metu daugiabučių gyventojai priėmė sprendimą dėl daugiabučių namų renovacijos.

Skaityti daugiau...

Aktualus pakeitimas įstatyme dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo". Nuo 2016 m. kovo 17 d. įsigaliojo LR Vyriausybes nutarimo NR. 1725 pakeitimai.

Skaityti daugiau...

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdis

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisija rinkosi į antrąjį posėdį. Komisijos posėdyje dalyvavo UAB „Utenos butų ūkis" vyresnysis statinių priežiūros inžinierius Rimantas Dijokas. Posėdžio pirmininkas Jonas Slapšinskas pristatė Komisijai darbotvarkę, kurioje buvo svarstomi trys klausimai:

1. Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" programos įgyvendinimo priemonių plano derinimo.

Skaityti daugiau...

Susirinkimo rezultatas – teigiamas gyventojų apsisprendimas dėl daugiabučio renovacijos

002Įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo programą ir siekiant tęsti sėkmingą renovacijos procesą Utenos rajono savivaldybė kartu su UAB „Utenos butų ūkis" organizuoja susitikimus su Taikos gatvės gyventojais, kuriuose dalyvauja Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), savivaldybės atstovai ir techninės priežiūros specialistai.
2016 m. kovo 14 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu Utenos Aukštakalnio progimnazijos salėje rinkosi Taikos g. 11 namo butų savininkai į susirinkimą, kurio metu namo gyventojai priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo renovacijos.

Skaityti daugiau...

Aukštakalnio kvartalo daugiabučių namų savininkų dėmesiui

Maloniai kviečiame Aukštakalnio kvartalo daugiabučių namų savininkus 2016 m. kovo 14 – balandžio 12 dienomis, laiškuose, kuriuos Jūs gausite paštu, nurodytu laiku atvykti į Utenos Aukštakalnio progimnazijos salę (adresu Taikos g. 44, Utena), į rengiamus Taikos g. namų savininkų susirinkimus, kurių metu namo gyventojai priims sprendimą dėl daugiabučio namo renovacijos. Susitikimo metu bus aptariamas ir Aukštakalnio kvartale esančios infrastruktūros sutvarkymas: gatvių apšvietimas, parkavimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, poilsio zonos, įvažiavimai ir kt.
Jūsų priimti sprendimai turės lemiamą įtaką sėkmingam demonstracinio Aukštakalnio kvartalo sutvarkymo projekto įgyvendinimui. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Daugiau informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą sužinosite paskambinę nemokamu informacijos telefonu 8 800 20012, Būsto energijos taupymo agentūros regioninio skyriaus specialistams Utenoje, tel. 838950576, UAB „Utenos butų ūkis" specialistams tel. 8 389 620 60.

Patvirtinta Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos priežiūros komisija

2015 m gruodžio mėnesį Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtintino Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programą, o sausio 28 d. patvirtino šios programos įgyvendinimo priežiūros komisiją, kuriai vadovauja Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas. Priežiūros komisijos nariai: Nerijus Malinauskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas; Evaldas Rimas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas); Asta Vainiūtė- Misiukevičė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė; Donata Lubienė, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Bronius Šaukeckas, UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas; Rimantas Kaušylas, UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojas ir Vytautas Nakas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas.

Skaityti daugiau...

2016-aisiais renovacijai pranašaujami rekordiniai metai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa sėkmingai įgyvendinama visoje Lietuvoje. Siekdami informuoti apie esamą renovacijos situaciją, pristatyti dažniausiai daromas rangovų klaidas, technines problemas ir galimus jų sprendimo būdus, Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai antradienį surengė konferenciją „Daugiabučių modernizavimo pamokos ir perspektyvos", į kurią sukvietė daugiabučių administratorius, savivaldybių atstovus, projektuotojus, rangovus, techninės priežiūros specialistus.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla