1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) atlikto naujausio renovuotų daugiabučių namų energinio audito ataskaita, matyti, kad, atnaujinus daugiabutį namą, jo suvartojamos energijos sąnaudos gali sumažėti ir daugiau kaip 80 proc.

Vienas pagrindinių šio audito tikslų buvo įvertinti faktinius energijos suvartojimo duomenis po daugiabučio renovacijos. Audito, kurio metu buvo vertinami visi (t.y. 123) 2014 m. atnaujinti šalies daugiabučiai, duomenys parodė, jog renovacijos metu pasiekti rezultatai kai kuriais atvejais netgi ženkliai geresni nei planuota prieš renovaciją.

Didžiojoje dalyje, t.y. 73 proc., vertintų atnaujintų daugiabučių po renovacijos sutaupoma nuo 50 iki 70 proc. šilumos energijos, 9 proc. namų sutaupymai siekia 70 proc. ir daugiau.

„Akivaizdu, kad įgyvendinus standartinį energiją taupančių priemonių paketą – apšiltinus stogą ir sienas, pakeitus langus bei atnaujinus šildymo sistemą – suvartojamos šilumos sąnaudos daugeliu atvejų sumažėja perpus, o dažnai ir daugiau," – tvirtina BETA direktorius Valius Serbenta.

Pasak V. Serbentos, faktinių energijos suvartojimų duomenų analizė labai aiškiai atskleidžia ne tik didžiulį energijos taupymo potencialą, glūdintį senuose mūsų šalies daugiabučiuose bet ir kitus iš to sekančius veiksnius, tokius kaip finansinės naštos gyventojams sumažėjimą, priklausomybės nuo dujų tiekėjų ar CO2 išmetamų dujų mažinimą (detalūs duomenys – Lentelė Nr.1).

Audito metu gauti duomenys rodo, jog šie 123 daugiabučiai, atnaujinti 2014 m., kasmet už šilumą sutaupys po 750 tūkst. eurų.

2014 m. atnaujintų daugiabučių faktiniai duomenys

Atnaujinti daugiabučiai (vnt.) 123
Atnaujintų daugiabučių pastatų šildomas plotas (m²) 140 621,14
Sutaupytas šilumos energijos kiekis (MWh) 12503,84
Vidutiniškai sutaupytas šilumos energijos kiekis (MWh vienam pastatui) 101,66
CO2 išmetamų šiltnamio efektą sukelenčių dujų sumažėjimas (t CO₂/metus) 2913,39

Joomla templates by a4joomla