1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie Utenos miesto VVG pradedamus pirkimus

2017-06-20

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Mokymo paslaugoms" įsigyti. Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei Utenos miesto vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo organų narių mokymo paslaugų pirkimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 80590000-6

2017-05-12

 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas)". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas).
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kategorijoms, kodams – 30200000-1, 48000000-8, 30000000-9.

2017-04-07

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 75112100-5.

2017-04-24

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 75112100-5.

2015-11-13

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.

Pirkimo objekto charakteristikos:

· A4 formatas;

· Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;

· Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;

· Leidinys spalvotas.

Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:

· vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

· atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, kreipiantis į 3 tiekėjus, CVP IS priemonėmis.

II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos miesto vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Utenos miesto vietos veiklos grupės pirmininko 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VP-1, 107.1.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime, prašymus pateikia iki 2015-11-23, 10 val. Kontaktinis asmuo: Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos narė Jūratė Brasiūnienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Joomla templates by a4joomla