1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

GLOBOTI VAIKUS GARBINGA

plakatasVAIKO KELIAS Į JŪSŲ ŠEIMĄ. KAS YRA GLOBA (RŪPYBA)?
Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.
KAS GALI TAPTI GLOBĖJAIS?
1) Turite būti sulaukęs 21 metų amžiaus.
2) Jeigu ketinate globoti artimą giminaitį, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų. (Artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys).
3) Turite būti išklausęs mokymus, kurių metu pagrindinis dėmesys skiriamas gebėji mams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti vaiką.
4) Baigęs mokymus, kuriuos veda socialiniai darbuotojai, turite būti teigiamai įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką.

NUO KO PRADĖTI?
Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausia turite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių (tel. (8 389) 43 532), ir pateikti šiuos dokumentus: 1) prašymą globoti vaiką; 2) nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046/a forma); 3) pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 4) pažymą iš darbovietės apie gaunamas pajamas; 5) kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų sutikimą, kad Jūs taptumėte globėju. Būtinai turėsite dalyvauti GIMK mokymuose, kurie duos Jums naudos įvertinant savo pasiryžimą, praplės Jūsų žinias. Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius nurodys, kur galite dalyvauti GIMK mokymuose.
GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMŲ PROGRAMA (GIMK)
Kai visi reikalingi dokumentai bus surinkti, Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai atliks pirminę atranką ir nusiųs Jus į mokymus. Mokymus vykdo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, parengti mokyti globėjus. Mokymai trunka apie 3 mėnesius. Mokymai padeda suprasti, kaip vaiko pra eities patirtys daro įtaką dabarties poelgiams, emocinėms būsenoms ir lūkesčiams. Programa padeda atpažinti vaiko poreikius ir juos atliepti. Pasibaigus programai atestuoti socialiniai darbuotojai parengs išvadą apie Jūsų pasiren gimą ir ją persiųs vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), Jums bus pasiūlytas galimas globoti vaikas.
SVARBU SUPRASTI, KAD VAIKUI PARENKAMA ŠEIMA, O NE ŠEIMAI – VAIKAS
Jums pravartu žinoti, kaip vaikui parenkamas globėjas. Jeigu vaikas neturi artimųjų giminaičių, galinčių jį globoti, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių ap saugos skyrius ieško kito asmens, galinčio jį globoti, atsižvelgdamas į vaiko poreikius ir šeimos galimybes. Globodami vaiką galite susidurti su sunkumais. Svarbu atminti, kad globa – komandinis darbas. Vaikui atėjus į šeimą pasikeičia visos šeimos gyvenimas. Jums pasirengę padėti specialistų komanda: GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, psichologė, vaiko tei sių specialistai. Kvalifikuoti specialistai gali padėti išvengti didesnių sunkumų arba nesėkmingos globos pabaigos. Jeigu specialistai, į kuriuos kreipiatės, Jums negalės padėti, jie nukreips ar rekomenduos, kas gali Jums pagelbėti. Įvairius klausimus, iškylančius sunkumus padeda spręsti ir kitos globėjų šeimos savitarpio paramos grupėse.

Joomla templates by a4joomla