1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Atmintinė dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes

Nuo 2007 m. birželio 1-osios įsigaliojo nauja vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka – vaikai keliauti gali gerokai paprasčiau. Iki šiol vaikas, vykdamas į užsienį, turėjo turėti abiejų tėvų parašytą ir notaro patvirtintą jų sutikimą. Nuo 2007 m. birželio 1 d., vaikui laikinai išvykstant su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebereikalingas.

Naujoji tvarka turėtų būti patogesnė ir keliaujančių vaikų tėvams, ir ekskursijas ar kitas keliones organizuojantiems mokytojams ir globos namų vadovams bei auklėtiniams.

Jeigu vaikas išvyks vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, Lietuvos pasienio kontrolės punkto pareigūnams nuo šiol turės būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turės būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turės būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.

Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones, bus būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir anspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalės būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys.

Vaiko duomenys į keliaujančios grupės sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Parašo tikrumas turės būti paliudytas notaro arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.

Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių apie laikiną vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta.

Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio valstybes nebeišduos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius. Atitinkamą dokumentą galės parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašas turės būti paliudytas notaro arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.

Joomla templates by a4joomla