1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Atmintinė asmenims, norintiems globoti/įvaikinti vaiką

Asmenys, pageidaujantys globoti/įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, kreipiasi į Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių (Utena, Utenio a. 4, tel. (8 389) 61625, 48340). Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai supažindina būsimuosius globėjus/įtėvius su globos nustatymo, įvaikinimo Lietuvos Respublikoje tvarka.

Norint globoti/ įvaikinti vaiką, reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą, kuriame nurodomas pageidaujamų globoti/ įvaikinti vaikų skaičius, lytis, rūšis;

2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (kopiją);

3. šeiminę padėtį patvirtinantį dokumentą (santuokos arba ištuokos liudijimą, sutuoktinio mirties liudijimą ir kt.) kopiją;

4. sutuoktinio ir kitų šeimos narių, vyresnių kaip 16 metų, raštiškus sutikimus;

5. būsimo globotinio/įvaikio sutikimą, jei jam daugiau nei 10 metų;

6. būsimo globotinio/įvaikio ir globėjo/įtėvio sveikatos pažymėjimą (forma 046a);

7. pažymą apie būsimojo globėjo/įtėvio pajamas bei turtinę padėtį;

8. pažymą apie šeimos sudėtį;

9. dokumentus apie asmens, norinčio tapti globėju/įtėviu gyvenamąsias patalpas;

10. dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju/įtėviu, giminystę su vaiku;

11. vaiko gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

1. neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;

2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;

3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas;

4. buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;

5. jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti LR CK 3.264 straipsnyje numatytais pagrindais;

6. teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;

8. sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Joomla templates by a4joomla