1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. kovo mėn.

2014-03-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8220/0001:79, Kėpių k., Užpalių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8220/0001:79.
Planavimo organizatorius: Tadas Vaškelis, gyv. Kėpių k., Užpalių sen., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-03-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8201/0013:285, Margavonių k., Leliūnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8201/0013:285.
Planavimo organizatorius: Gražina Januškevičienė, gyv. Beržų g. 28, Medenių k., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-03-13

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) UAB „Romas ir Virgis" informuoja, kad sklype esančiame Ukmergės g. 52, Utenoje, kuris nuosavybės teise priklauso Jonui Vaišnoraičiui, bendrąja tvarka rengiamas šio žemės sklypo (kadastro Nr. 8240/0005:64) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant ūkio pastato rekonstravimą į gyvenamąjį namą, detalusis planas.
Planavimo tikslas :
1.Žemės sklypo padalinimas į du atskirus sklypus.
2.Ūkinio pastato paskirties pakeitimas į gyvenamąjį namą atidalintame sklype.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir sprendiniais galima nuo 2014.03.19 iki 2014.04.16 UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faks (8-389) 56554.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti planavimo organizatoriui raštu iki 2014m. balandžio 16d. (iki susirinkimo pabaigos).
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija – Utenos miesto seniūnijoje, Utenio a. 4, Utena ir Utenos raj. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena, UAB "Romas ir Virgis" Utenio a. 6, Utena, nuo 2014.04.02 iki 2014.04.16.
Viešas susirinkimas vyks 2014m. balandžio mėn. 16d. 13val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų rengėjas : Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, 64030/61615).
Planavimo organizatorius: Jonas Vaišnoraitis (Ukmergės g. 52, Utena).
Projekto rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faks 8-389-56554.

2014-03-12
Informacija dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinę išvadą detaliajam planui: Žemės sklypų ( kad. Nr. 8240/0006:103; kad. Nr. 8240/0006:286; kad. Nr. 8240/0006:5; kad. Nr. 8240/0006:291; kad. Nr. 8240/0006:95; kad. Nr. 8240/0006:100; kad. Nr. 8240/0006:367; kad. Nr. 8240/0006:97) sujungimas į vieną sklypą, sujungto sklypo padalijimas į 46 atskirus sklypus, numatant 33 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją, 7 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, 1 sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – komercinės paskirties objektų teritoriją ir 3 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į miškų ūkio paskirties žemę, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin. 2004, Nr.130-4650) nuostatais atlikus atranką dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir išnagrinėję Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014-03-07 išvadą Nr.(3.17)S-678, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-02-18 išvadą Nr. (5.28)-s-315, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio 2014-02-06 išvadą Nr. (9.38.-U)-2U-96, Utenos visuomenės sveikatos centro 2014-02-11 išvadą Nr.S21-1, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-02-24 išvadą Nr. (4)V3 - 39 (7.23), organizatoriai nusprendė nerengti strateginio pasekmių poveikio aplinkai vertinimo rengiamam detalijam planui .

Planavimo organizatoriai – Vasilijus Bogdanovas, Vasilisa Bogdanova (Kauno g. 14, Leliūnų mstl., Utenos r.); Gražina Motiejūnienė (Grybeliųk., Utenos r.); Regimantas Tamošiūnas (Sodo g. 7, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export" (Kauno g. 37, Utena).
Raštiškus pasiūlymus galima teikti UAB „Alfred Maier import und export" (Kauno g. 37, Utena) 20 dienų nuo skelbimo išspausdinimo laikraštyje dienos. Kontaktinis asmuo – architektas R. Kaupas, tel 8-699-82970, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2014-03-07
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, LR žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr.34-620;2004, Nr.28-868) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr.90-2099; 2007, Nr.33-1190) A.Bivainio tyrinėjimų įmonė praneša apie rengiamą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai Sėlių g. 51, Utenos m.
Planuojamo suformuoti žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė; naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendiniais per 10 darbo dienų galima susipažinti planą rengiančios įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, III a.) nuo 2014m. kovo 10 d.
Organizatorius: Balys Bikus (Sėlių g.51, Utena).
Plano rengėjas: A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, Kauno g.37-35, Utena (tel.8-698 05854).

2014-03-06

Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos. Sprendimo projektas „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo". 2014 m. kovo 6 d. Nr. 6-14

2014-03-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8257/0002:39, Stasiūnų k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8257/0002:39.
Planavimo organizatorius: Eleonora Vanda Šveikauskienė, gyv. Pušyno g. 73, Panevėžys.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-03-04

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas projektas: „Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Labės ežero, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos rajone, detalusis planas".
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2002-01-31, Nr. 215); Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (2013-01-08 Nr. AĮ-17).
Planuojamos teritorijos adresas: teritorija (apie 0,6 ha) prie Labės ežero Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos rajone.
Planavimo tikslai: žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Labės ežero bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Su parengtu detalioju planu galima susipažinti nuo 2014-03-25 iki 2014-04-22 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-08 iki 2014-04-22 Utenos rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Utenio a. 4, Utena ir Tauragnų seniūnijos patalpose, A. Musteikio g. 35, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos rajone. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-23 11.00 val. Tauragnų seniūnijos patalpose, A. Musteikio g. 35, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Dėl atmestų pasiūlymų viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėn. nuo atmetimo rašto gavimo dienos.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8 389) 616 20, faks.: (8 389) 615 15.
Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8 37) 452 532, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Joomla templates by a4joomla