1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. vasario mėn.

2014-02-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8264/0002:131, Norvaišių k., Sudeikių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8264/0002:131.
Planavimo organizatorius: Jolita Saiguševienė, gyv. Basanavičiaus g. 119-7, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-02-27

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010) UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2762-4802, kadastrinis Nr. 8240/0003:166) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Vyžuonėlių k., Vyžuonų sen., Utenos r.

Planavimo tikslai

• Padalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 8240/0003:166 Naujasodžio k.v.) į tris atskirus sklypus;
• Pakeisti dviejų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
• Visiems naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.

Planavimo darbų programa

• Parengiamasis etapas;
• Rengimo etapas:
- parengti detaliojo plano sprendinius;
• Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
• Baigiamasis etapas

Planavimo terminai: Pradžia - 2014 m. I ketvirtis, pabaiga - 2014 m. III ketvirtis.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.

Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2014 m. balandžio mėn. 18 d. 11 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose. Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Vyžuonų seniūnijos patalpose (nuo 2014-04-07 iki 2014-04-18).
Planavimo organizatoriai – Vitalijus Šileikis, Alvida Šileikienė (Kudirkos g. 28-21, Utena, tel. 8-671-12477 );
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis" (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo: L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2014-02-20

Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), informuoju, kad parengtas naudojamo žemės sklypo (Birutės g. Nr. 26) suformavimas namų valdai, planas. Planuojamos teritorijos adresas: Birutės g. Nr. 26, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis - kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. Nr.4, Utena. tel. 8 389 64030
Planavimo pareiškėjas: Žydrė Žalaitė, gyv.Birutės g. 26-1,Utena.
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr. 37, LT-28249 Utena, tel. (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos raj. detalųjį planą: „Žemės sklypo (unikalus Nr. 8240-0006-0102, kad. Nr. 8240/0006:102 Naujasodžio k.v.) padalijimas į penkis atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r." ir patvirtintą koncepciją.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
• Žemės sklypo (unikalus Nr. 8240-0006-0102, kad. Nr. 8240/0006:102 Naujasodžio k.v., 0.6302 ha) padalijimas į penkis atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
• Utenos rajono savivaldybės taryba 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-346 patvirtino Grybelių kaime planuojamo žemės sklypo (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K, U2-miesto įtakos estensyvios plėtros teritorijos) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai;
• Detalusis planas baigiamas rengti, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas pagal iki 2014-01-01 galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.
Susipažinti su patvirtinta koncepcija ir parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 m. vasario mėn. 24 d. iki 2014 m. kovo mėn. 25 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2014 m. kovo mėn. 12 d. iki 2014 m. kovo mėn. 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-64030 ir Vyžuonų seniūnijos skelbimų lentoje Šilo g. 4, LT-28030 Vyžuonos.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriams paštu iki 2014 m. kovo mėn. 25 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresais: J. Basanavičiaus g. 59-104, LT-28241 Utena ir Užpalių g. 68-13, LT-28196 Utena. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. kovo mėn. 25 d. 14.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai: Nerijus Stasiulionis, J. Basanavičiaus g. 59-104, LT-28241 Utena, Inga Prievelienė, Evaldas Prievelis, Užpalių g. 68-13, LT-28196 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2014-02-19
Detaliojo planavimo organizatoriai Darius Kavolėlis, Brigita Kavolėlienė, Vilius Kavolėlis, Kazė Kavolėlienė ir plano rengėjas G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė praneša apie bendra tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2157-6092, kadastro Nr. 8240/0006:396 Naujasodžio k. v.) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos Vyžuonėlių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone.
Planavimo tikslai:
• padalinti žemės sklypą į tris atskirus sklypus ;
• pakeisti visų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) šiam teritorijų planavimo dokumentui neatliekamas, nes žemės sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.). Parengti detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2014 m. kovo 5 d. iki susirinkimo pabaigos Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, I a.), rengėjo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.) ir Vyžuonų seniūnijoje (Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Utenos r.).
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas vyks 2014 m. kovo 19 d., 11 val. Utenos rajono savivaldybėje (posėdžių salė, III a.).
Planavimo organizatoriai – Darius Kavolėlis (Galelių k., Utenos r.), Brigita Kavolėlienė, Vilius Kavolėlis, Kazė Kavolėlienė (Aušros g. 60-32, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 (389) 55307).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui arba organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laiką, bet ne ilgiau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-02-18
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Namų projektai„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0961-8340, kadastro Nr. 8240/0001:228 Naujasodžio k.v.) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją , Šiaudinių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
Planavimo tikslai
• Padalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 8240/0001:228 Naujasodžio k.v.) į du atskirus sklypus;
• Pakeisti vieno sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
• Abiems naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo terminai: Pradžia - 2014 m. I ketvirtis; pabaiga - 2014 m. III ketvirtis.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.

Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2014 m. kovo mėn. 25 d. 11 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose. Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Namų projektai" patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Vyžuonų seniūnijos patalpose ( nuo 2014-03-12 iki 2014-03-25 ).

Planavimo organizatoriai: Ruslanas Marcinkevičius, Renata Marcinkevičienė ( Taikos g. 69-7, Utena, tel. 8-670-00108 );
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Namų projektai„ ( Maironio g. 17-107, Utena ).

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R. Purkinaitė, tel. 8-647-76442, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2014-02-18
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas Remigijui Galvonui, Raimondui Galvonui ir Algimantui Galvonui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8214/0003:0180), esančio Degučių k., Utenos sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8214/0003:0180 Degučių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Algimantas Galvonas
Projekto rengėjas – UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. kovo 4 d. iki 2014 m. kovo 18 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo 18 d.

2014-02-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 8243/0005:119, esančio Levizarų k., Užpalių sen., Utenos r.sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas žemės sklype, kad. Nr. 8243/0005:119 Levizarų k., Užpalių sen., Utenos rajone.

Planavimo organizatorius – Ona Baltakienė.

Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr. 121, Vilnius, Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-20 iki 2014-03-06 UAB “Geovisata” patalpose.

2014-02-05

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „UAB „Alfred Maier import und export" informuoja apie bendrąja tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypų (kad. Nr. 8240/0006:103; kad. Nr. 8240/0006:286; kad. Nr. 8240/0006:5; kad. Nr. 8240/0006:291; kad. Nr. 8240/0006:95; kad. Nr. 8240/0006:100; kad. Nr. 8240/0006:367; kad. Nr. 8240/0006:97) sujungimas į vieną sklypą, sujungto sklypo padalijimas į 46 atskirus sklypus, numatant 33 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją, 7 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, 1 sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – komercinės paskirties objektų teritoriją ir 3 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į miškų ūkio paskirties žemę, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
Planavimo tikslai
• Sujungti išvardintus aštuonis sklypus į vieną sklypą;
• Padalinti naujai suformuotą sklypą į 46 atskirus sklypus;
• pakeisti 33 sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją,;
• pakeisti 7 sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją;
• pakeisti 1 sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – komercinės paskirties objektų teritoriją;
• pakeisti 3 sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į miškų ūkio paskirties žemę,
• nustatyti naujai suformuotiems sklypams teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei apribojimus;
Planavimo terminai: Pradžia - 2013m. IV ketvirtis, pabaiga - 2014 m. II ketvirtis.

Informuojame, kad atlikta atranka dėl SPAV ir vadovaujantis minėtos atrankos duomenimis organizatoriai nusprendė nerengti strateginio pasekmių poveikio aplinkai vertinimo rengiamam detaliajam planui. Apie galutinę išvadą informuosime papildomai, gavę vertinimo subjektų išvadas.

Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2014 m. kovo mėn. 18 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje. Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais ir atrankos dėl SPAV dokumentais galima visą detaliojo plano rengimo laikotarpį UAB „Alfred Maier import und export" ( Kauno g. 37, Utena ) patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Vyžuonų seniūnijos patalpose ( nuo 2014-03-04 iki 2014-03-18 ).

Planavimo organizatoriai – Vasilijus Bogdanovas, Vasilisa Bogdanova (Kauno g. 14, Leliūnų mstl., Utenos r.); Gražina Motiejūnienė (Grybeliųk., Utenos r.); Regimantas Tamošiūnas (Sodo g. 7, Utena).

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export" (Kauno g. 37, Utena).

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjams ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R. Kaupas, tel 8-699-82970, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Joomla templates by a4joomla