1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. sausio mėn.

2014-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Liepų g. 9, Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8207/0001:25) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Planavimo organizatorius-Gintarė Garunkštienė. Projekto tikslas- žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr.8207/0001:25) padalijimas į du sklypus. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-01-30
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojamen, kad rengiamas Valdemarui Riekumui, Reginai Girčienei ir Egidijui Girčiui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8243/0005:0405), esančio Norvaišių k., Užpalių sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8243/0005:0405) Norvaišių kaime, Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Egidijus Girčys.
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. vasario 17 d. iki 2014 m. vasario 28 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 28 d.

2014-01-30
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Mieleikių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav. (skl. Kad. Nr. 8240/0002:0424) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant du atskirus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Pareiškėjas - Eglė Jankienė
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. vasario 17 d. iki 2014 m. vasario 28 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 28 d.
2014-01-30
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Piliakalnio g. 4, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r. sav. (skl. Kad. Nr. 8247/0004:0337) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo pagal tenkančias dalis, suformuojant du sklypus.
Pareiškėjas - Bronius Streižys ir Aidas Streižys
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. vasario 17 d. iki 2014 m. vasario 28 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 28 d.

2014-01-30
Informacija apie atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai - gyvenamųjų namų kvartalo suplanavimas (iš viso 46 atskiri sklypai, iš jų 33 gyvenamosios paskirties sklypai, 7 – inžinerinės infrastruktūros sklypai, 1 komercinės paskirties sklypas, 3 miškų ūkio paskirties sklypai ir 2 sklypai lieka žemės ūkio paskirties) Grybelių k., Utenos r. (žemės sklypuose kad. Nr. 8240/0006:103; kad. Nr. 8240/0006:286; kad. Nr. 8240/0006:5; kad. Nr. 8240/0006:291; kad. Nr. 8240/0006:95; kad. Nr. 8240/0006:100; kad. Nr. 8240/0006:367; kad. Nr. 8240/0006:97) – dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai - Vasilijus Bogdanovas, Vasilisa Bogdanova (Kauno g. 14, Leliųnų mstl., Utenos r.); Gražina Motiejūnienė (Grybelių k., Utenos r.); Regimantas Tamošiūnas (Sodo g. 7, Utena).
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - gyvenamųjų namų kvartalo suplanavimas. Planuojama teritorija – 7,6221 ha.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Grybelių k., Utenos r. (žemės sklypuose kad. Nr. 8240/0006:103; kad. Nr. 8240/0006:286; kad. Nr. 8240/0006:5; kad. Nr. 8240/0006:291; kad. Nr. 8240/0006:95; kad. Nr. 8240/0006:100; kad. Nr. 8240/0006:367; kad. Nr. 8240/0006:97).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965) nuostatomis bei aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais", buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė „ Atrankos išvadą dėl gyvenamųjų namų kvartalo suplanavimo Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo" Nr. 5.1-s-183 (2014-01-28), kur konstatuojama, kad atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorius arba projektuotoją adresu: UAB „Alfred Maier import und export" (Kauno g. 37, Utena arba tel. 8-699-82970) .
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome teikti raštu 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriui arba projektuotojui bei atsakingam išvados rengėjui - Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui (Metalo g. 11, Utena).

2014-01-30
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projektą. Žemės sklypo, kurio neįmanoma suformuoti kaip atskiro individualaus mėgėjų sodo sklypo, formavimo ir sujungimo su žemės sklypu (kadastro Nr.8201/0003:70 Antalgės k.v.), esančiu „SB Liepos" Žalioji g. 1, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., projektas. Planavimo organizatoriai-SB"Liepos" ir Genovaitė Varkavičienė. Projekto tikslas-žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas-mėgėjų sodo žemės sklypai) žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje ir sujungimas su gretimu žemės sklypu, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.

2014-01-30
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projektą. Žemės sklypo, kurio neįmanoma suformuoti kaip atskiro individualaus mėgėjų sodo sklypo, formavimo ir sujungimo su žemės sklypu (kadastro Nr.8201/0003:71 Antalgės k.v.), esančiu „SB Liepos" Kalnelio tak. 2, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., projektas. Planavimo organizatoriai-SB"Liepos" ir Aldona Laurinavičienė. Projekto tikslas-žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas-mėgėjų sodo žemės sklypai) žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje ir sujungimas su gretimu žemės sklypu, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo ir sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.

2014-01-24
Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja apie parengtą žemės sklypo, esančio Tuopų skrg. Nr.3, Leliūnų mstl., Leliūnų sen.,
Utenos r., reikalingo daugiabučiui gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams eksploatuoti, formavimo projektą.
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704,
el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-01-10
Parengtas žemės sklypo (Nr. 8254/0004:36) Utenos r. sav., Daugailių sen., Degsnio kaime specialusis planas.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: parinkti vietą ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius: žemės savininkas Vytautas Dastikas, gyv. Užutėkio g. 26-16, Vilnius, tel. 6-618-05342
Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 2623460, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima Daugailių seniūnijoje bei pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu.

2014-01-10
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 8234/0003:169, esančio Sūngailiškio k., Leliūnų sen., Utenos r.sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8234/0003:169 Sūngailiškio k., Leliūnų sen., Utenos rajone.
Planavimo organizatorius – Ernesta Kelertienė.
Projekto rengėjas – UAB "Geovisata", Laisvės pr. 121, Vilnius, Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-01-14 iki 2014-01-28 UAB "Geovisata" patalpose.

2014-01-07

Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Saulės g. 14, Tirmūnų k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. (Skl. kad. Nr. 8201/0009:0263), formavimo ir pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į du sklypus).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypus.
Pareiškėjas: Stasys Grigonis ir Valerija Grigonienė.
Projekto rengėjas – UAB “Matavimai”, Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. sausio 22 d. iki 2014 m. vasario 04 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena.

2014-01-03

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Leliūnų kaime, Luokesos seniūnijoje, Molėtų rajono savivaldybėje (kadastro Nr. 6244/0003:581) detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo tikslas: pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Mantas Varaška, įgaliotas asmuo - UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda.
Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktinis asmuo: Romualdas Markus, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 655 71990
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-21 iki 2014-02-17, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas plano rengėją.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2014-02-04 iki 2014-02-17 Molėtų rajono savivaldybės Luokesos seniūnijos patalpose, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, 33102 Molėtai.
Viešas susirinkimas įvyks 2014-02-18 nuo 13:00 iki 14.00 val. Molėtų rajono savivaldybės Luokesos seniūnijos patalpose, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, 33102 Molėtai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu plano rengėjui.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Joomla templates by a4joomla