1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. vasario mėn.

2013-02-19
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr.78-4010), planavimo organizatorius Jonas Vidmantas Rušas ir plano rengėjas G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė praneša apie bendra tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 8240-0001-0126, kadastro Nr. 8240/0001:126 Naujasodžio k. v.) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Šiaudinių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone.
Planavimo tikslai:
• pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) šiam teritorijų planavimo dokumentui neatliekamas, nes žemės sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.). Parengti detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2013 m. kovo 6 d. iki susirinkimo pabaigos Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, I a.), rengėjo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.) ir Vyžuonų seniūnijoje (Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Utenos r.).
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas vyks 2013 m. kovo 20 d., 11 val. Vyžuonų seniūnijoje.
Planavimo organizatorius – Jonas Vidmantas Rušas (Mokyklos g. 3, Šiaudinių k., Utenos r.).
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 (389) 55307).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui arba organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laiką, bet ne ilgiau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.
2013-02-13
Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Sungailiškio k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., kadastrinis Nr. 8234/0003:202, detalusis planas.
Planavimo tikslas: - Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0950-1990, kadastrinis Nr. 8234/0003:202) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (korpusinių baldų gamyba) ir vieno sklypo – iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją.
Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui
Planavimo organizatorius: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058
Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė", Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktinis asmuo: Stasys Kuodys, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. tel. 8 614 48007
2013-02-13
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio g. 4, LT–28503 Utena, tel. 8 389 61 620, faks. 8 389 61 615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tinklalapis www.utena.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: esamų Vyžuonų mstl. kapinių, Vyžuonų sen., Utenos r. sav. išplėtimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vyžuonų mstl. kapinių, Vyžuonų sen., Utenos r. sav.
LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento išvada: „atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas" (2013 m. sausio 31 d. rašto Nr. (5.1)-s-241).
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 20 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente, Metalo g. 11, Utena, tel. (8~389) 68786.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Metalo g. 11, Utena.

2013-02-13
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, Žin., 2010, Nr. 78-4010; 2011, Nr.50-2430), planavimo organizatoriai S.Gruodis ir V.Vanagas bei projekto rengėjas UAB „Aukštaitijos architektūros studija" praneša apie bendra tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unk. Nr.8264-0005-0124, kad. Nr.8264/0005:124) padalijimas į du atskirus sklypus ir atidalinto sklypo prijungimas prie žemės sklypo (unk. Nr.8264-0005-0121, kad. Nr.8264/0005:121) Šeimyniškių k., Sudeikių sen., Utenos r.
Planuojamų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtis (esama) – kitos paskirties žemė – gyvenamoji teritorija, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus ir atidalinto sklypo prijungimas prie kaimyninio žemės sklypo.
Detaliojo plano sprendiniai 10 darbo dienų bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Ia.), Sudeikių seniūnijos administracijos ir planą rengiančios įmonės patalpose nuo 2013 m. kovo 6 d. iki susirinkimo dienos. Viešas projekto aptarimas vyks 2013 m. kovo 22 d. 13 val. Sudeikių seniūnijos administraciniame pastate.
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, prašome teikti per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu iki susirinkimo dienos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ar skundai nepriimami.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, Ia.), Sudeikių seniūnijoje (Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., Utenos r.) ir UAB „Aukštaitijos architektūros studija" patalpose (K. Ladygos g. 56, Utena).
Organizatoriai: Stasys Gruodis, Šeimyniškių k., Sudeikių sen., Utenos r., Vytautas Vanagas, Taikos g. 8-28, Utena.
Plano rengėjas: UAB „Aukštaitijos architektūros studija", K. Ladygos g. 56, Utena. Tel. (8-389) 59445, (8-699) 68822.
2013-02-12
INFORMACIJA DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO ANTALGĖS K., LELIŪNŲ SEN., UTENOS R. (SKLYPO KADASTRO NR. 8201/0011:102)
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), IĮ Architekto Tomo Kupriūno studija informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą ir planuojamo sklypo koncepciją bei kaimyninio žemės sklypų dalių projektinius pasiūlymus:
Žemės sklypo (unikalus Nr.8201-0011-0102, kadastrinis Nr. 8201/0011:102) padalinimas į atskirus sklypus (apie 11) ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
Planavimo tikslai:
parengti planuojamo sklypo koncepciją bei kaimyninių žemės sklypų dalies projektinius pasiūlymus nustatant preliminarius teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius;
padalinti žemės sklypą (unikalus Nr.8201-0011-0102, kadastrinis Nr. 8201/0011:102) į atskirus sklypus (apie 11) ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
nustatyti padalintų žemės sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus, susisiekimo ir inžinierinės infrastruktūros koridorius visiems naujai suformuotiems sklypams.
Planavimo darbų programa
o Parengiamasis etapas
o Rengimo etapas:
- Koncepcijos nustatymo stadija: atlikti Antalgės kaimo teritorijos dalies (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K) sklypui ir kaimyninių sklypų dalims projektinius pasiūlymus.
-Paregti detaliojo plano sprendinius
o Sprendinių pasekmių vertinimo etapas
o Baigiamasis etapas
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Detaliojo planavimo rengimo etape parengta Antalgės kaimo teritorijos dalies (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K) projektiniai pasiūlymai skypų dalims ir vystymo koncepcija sklypui kadastrinis Nr. 8201/0011:102. Vystymo koncepcija yra sudedamoji plano dalis. Projektiniai pasiūlymai apima du sklypus.
Detaliai nagrinėjamas ir vystymo koncepcija rengiama tik planuojamam sklypui kadastrinis Nr. 8201/0011:102. Koncepcijos bei projektiniuose pasiūlymuose numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, funkcinės zonos, orentaciniai užstatymo rodikliai.
Su parengtais vystymo koncepcijos sprendiniais galima susipažinti IĮ Architekto Tomo Kupriūno studija įmonės patalpose 10 darbo dienų nuo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Projektinių pasiūlymų ir koncepcijos projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Leliūnų seniūnijos patalpose (nuo 2013-02-12 iki 2013-02-25). Po 10 darbo dienų nuo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, koncepcijos sprendiniai bus teikiami tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono teritorijos
bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2013-03-13 d. 15 val. Leliūnų seniūnijos patalpose. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima IĮ. Architekto Tomo Kupriūno studija patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami IĮ. Architekto Tomo Kupriūno studijos patalpose (Bažnyčios g.1, Utena), Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo skelbimų lentose (Utenio a. 4, Utena) bei Leliūnų seniūnijos skelbimų lentoje (nuo 2013-02-26 iki 2013-03-13).
Planavimo terminai: pradžia - I ketvirtis, pabaiga – II ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Arūnas Černius (Antalgės k., Utenos raj.).
Detaliojo plano rengėjas – IĮ. „Architekto Tomo Kupriūno studija" (Bažnyčios g. 1, Utena, tel. 8 652 47435, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo - T.Kupriūnas (tel. 8 652 47435), el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2013-02-11
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomus rengti teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus):
1. Žemės sklypo suformavimas automobilių stovėjimo aikštelei įrengti prie Leliūnų miestelio bažnyčios Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r.
2. Žemės sklypo suformavimas Daugailių miestelio kapinėms išplėsti ir sujungimas su esamu žemės sklypu (kadastro Nr. 8210/0005:56) Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r.
3. Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Labės ežero Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r.
4. Žemės sklypų suformavimas Kuktiškių miestelio parkui įrengti Kuktiškių mstl., Kuktiškių sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomų rengti teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. 8 (389) 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2013-02-11
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Rengiamas Jovaro gyvenamojo rajono vandentiekio tinklų, nuotekų tinklų ir nuotekų siurblinių specialusis planas.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010.03.25 sprendimas dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose) Nr. TS-57 ir 2012.09.06 planavimo sąlygos specialiajam teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr.AR4-87(S).
Planavimo organizatorius: UAB „Utenos vandenys, Naujasodžio k. Lt-28113, Utena, tel. (8389) 65 091 fax. (8389)65110, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .; Internetinio tinklalapio adresas: www.utena.lt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planų rengėjas: UAB „Sweco hidroprojektas", A.Strazdo g.22, Kaunas, tel. (8 37) 2 616 972; faks. (8 37) 321501; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovė: Ž. Vasiliauskienė, tel. (8 37) 205561; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Vieša specialiojo plano ekspozicija vyks nuo 2013.02.13 iki 2013.03.13 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ( adresas: Utenio a. 4, Utena) ir Utenos seniūnijos skelbimų lentoje ( adresas: Utenio a. 4, Utena)
Viešas teritorijų planavimo dokumentų projekto sprendinių aptarimas vyks 2013.03.13 dieną 14 val. Utenos rajono savivaldybės mažojoje salėje (kab. Nr.326) (adresas: Utenio a. 4, Utena)
Pastabas, motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
2013-02-11
Vadovaujantis 1995-12-12 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (aktualia r.) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" Nr. 1079 (aktualia.r.), informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo suformavimo poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero (adresas: Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengimo pagrindas 2004-04-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-121 "Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo", 2011-12-29 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1207 „Dėl detaliojo plano rengimo (Antilgės k.)", 2012-01-23 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR4-5.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. I ketv. - 2013 m. III ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Utenio a. 4, Utena, tel. (8 38) 961620.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. +370 652 80616, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.geometra.lt.
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės bendruoju planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, prieš pradedant rengti detaliojo plano sprendinius, turi būti rengiama visos funkcinės zonos koncepcija.
Pradedama rengti 39/K(R) funkcinės zonos vystymo koncepcija ties Ilgio ežeru. Su parengta 39/K(R) funkcinės zonos koncepcija galima susipažinti ir teikti pasiūlymus, ar pastabas nuo 2013-02-26 iki 2013-03-12 Daugailių seniūnijoje (Didžioji g. 48, Daugailiai), Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena, Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje) ir UAB "Geometra" (Taikos pr. 88A, Kaune) patalpose darbo dienomis.
Vadovaujantis trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos principu tam, kad, rengiant Utenos rajono benrojo plano 39/K(R) funkcinės zonos koncepciją, nebūtų pažeistos Jūsų teisės, prašome nuo 2013-02-26 iki 2013-03-12 atvykti susipažinti su sprendiniais.
Apie detaliojo plano Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) išvadą, viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2012-02-08
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3d-542/D1-513 (2007 m. gegužės 31 d. Įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija) patvirtintu „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių" 43.1 punktu, informuojame Jus, apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą sklypams, esantiems Utenos r., Daugailių sen., Taukelių k. Žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-0436-1360 – kadastrinis Nr. 8210/0002:0144, unikalus Nr. 4400-0436-1439 – kadastrinis Nr. 8210/0002:0145, unikalus Nr. 4400-0436-1528 – kadastrinis Nr. 8210/0002:0146, unikalus Nr. 4400-0444-6571 – kadastrinis Nr. 8210/0002:0147, unikalus Nr. 4400-0444-7490 – kadastrinis Nr. 8210/0002:0148) sujungimas.
Planavimo tikslas: Penkių žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Planavimo organizatorius(ai): Nėrijus Zlataravičius (Taikos g. 58-20, Utena tel. 8-685-323892
Plano rengėjas: UAB „MJR Group", Lvovo g. 89, Vilnius. Proj. autorius Šarūnas Petkevičius kval. Paž. Nr. 2R-FP-722 tel. 867816911.
Su projektu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, Lvovo g. 89, Vilnius, tel. nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25.
2012-02-08
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3d-542/D1-513 (2007 m. gegužės 31 d. Įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija) patvirtintu „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių" 43.1 punktu, informuojame Jus, apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą sklypui, esančiam Utenos r., Leliūnų sen., Pakalnių k. Nėrijui Bražėnui priklausančios žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0084-3772 – kadastrinis Nr. 8250/0015:0131) dalies atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Planavimo tikslas: Nėrijui Bražėnui priklausančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės
Planavimo organizatorius(ai): Nėrijus Bražėnas (Utenos r., Pakalnių k. tel. 8-607-10320
Plano rengėjas: UAB „MJR Group", Lvovo g. 89, Vilnius. Proj. autorius Šarūnas Petkevičius kval. Paž. Nr. 2R-FP-722 tel. 867816911.
Su projektu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, Lvovo g. 89, Vilnius, tel. nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25.

Joomla templates by a4joomla