1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. sausio mėn.

2013-01-31
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas Irenai Kunčiūnaitei, Ramūnui Kunčiūnui ir Algirdui Kunčiūnui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8250/0015:0218), esančio Ažudėlių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8250/0015:0218) Ažudėlių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Ramūnas Kunčiūnas, gyv. Gluosnių g. 18, Sb „Dobilas", Jasonių k., Utenos r. sav.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. sausio 31 d. iki 2013 m. vasario 13 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. vasario 13 d.
2013-01-31
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas Mariui Juodvalkiui ir Miglei Juodvalkienei priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8240/0002:0432), esančio Galelių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8240/0002:0432) Galelių kaime, Vyžuonų seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Miglė Juodvalkienė, gyv. Lauko g. 9g, Tauragnai, Utenos r.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. sausio 31 d. iki 2013 m. Vasario 13 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. vasario 13 d.
2013-01-30
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Garažų g. 2, Utenos m. detalųjį planą „Žemės sklypo (unikalus žemės sklypo Nr.4400-1632-5990, kad. Nr 8270/0021:83 Utenos m.k.v.) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijoms, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją, degalinių ir autoservisų statinių statybos (autoplovyklai statyti) Garažų g. 2, Utenos m. (detaliojo plano keitimas)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
1. Žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją, degalinių ir autoservisų statinių statybos (autoplovyklai statyti) (detaliojo plano keitimas);
2. Remiantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. Įsakymu Nr. D1-370 patvirtintu "Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu" (su pakeitimais), respublikinėje ("Lietuvos žinios" 2012-12-13) ir rajono ("Utenos diena" 2012-12-13) spaudoje, Utenos seniūnijos skelbimų lentoje (2012-12-13) buvo pranešimas su informacija apie planuojamos teritorijos (Garažų g. 2, Utenos mieste) atrankos išvadą (2012-12-06 Nr.(5.1)-s-1141 dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Atsakinga institucija Utenos RAAD, užsakovas Tomas Mikulėnas, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos motyvuotų pasiūlymų persvarstyti PAV atrankos išvadą neužregistravo.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013m. vasario mėn. 4 d. iki 2013m. kovo mėn. 4 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2013m. vasario mėn. 18 d. iki 2013m. kovo mėn. 4d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje, tel. 8-389 64030.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui iki 2013m. kovo mėn. 5 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: Krašuonos g. 19-37, Lt-28175 Utena.
Viešas susirinkimas vyks 2013m. kovo mėn. 4d. 13.00val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena 8-389 64058.
Planavimo organizatorius: Tomas Mikulėnas, Krašuonos g. 19-37, Lt-28175 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554.
2013-01-25
Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr. 91 – 4815), informuoju, kad pa rengtas naudojamo žemės sklypo (Birutės g. Nr.5A) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Birutės g. Nr. 5A, Utena
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis - kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena (tel. ( 8 389 ) 64030
Planavimo pareiškėjas: Stasė Jurkštienė, gyv. Birutės g. 10, Utena.
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas : R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr.37, LT-28249 Utena, tel. (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.
2013-01-24
Rengiamas Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimo techninis projektas
Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelvista" rengia Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimo techninį projektą. Techninio projekto rengimo darbai pradėti 2013 m. sausio mėnesį, o juos baigti numatoma iki 2013 m. gegužės mėnesio vidurio.
Pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos patvirtintą projektavimo darbų užduotį Grybelių gatvėje numatoma suprojektuoti asfaltbetonio dangą, šaligatvį ir dviračių taką vienoje gatvės pusėje, paviršinių nuotekų tinklus, apšvietimą ir nuovažas į gretimus sklypus.
Techninio projekto rengėjas – UAB „Kelvista", Ukmergės g. 283, 06313 Vilnius, tel. (8 5) 210 8745, faks. (8 5) 210 8744, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
UAB „Kelvista" projekto vadovas Andrius Bladžiūnas (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 620) 45 275).
Statytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo techninio projekto galima pateikti elektroniniu paštu techninio projekto rengėjo atstovui – projekto vadovui A. Bladžiūnui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir Statytojo atstovui - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojui Egidijui Bukiui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ). Planas >>>
2013-01-23
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos r., Kuktiškių sen.,Kačiūnų k., Kuktiškių kadastro vietovėje, Kad. Nr. 8230/0005:0161, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Romantė Kurilovičienė, Andrejus Kurilovičius
Projekto rengėjas - UAB „BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.
2013-01-23
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Gedimino k., Utenos sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8247/0002:340) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Giedrius Bilaišis ir Gintautas Gaivenis. Projekto tikslas-Giedriui Bilaišiui tenkančios dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2013-01-14
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8234/0004:0209), esančio Pailgio k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8234/0004:0209) Pailgio kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius – Saulius Modėjis, gyv. Grybelių g. 36, Utena; tel. 8-652-92408.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 25 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. sausio 25 d.

2013-01-08

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Pradedami rengti Naujasodžio, Dauniškio, Krašuonos, Vyturių, Smėlio, Aukštakalnio, Statybininkų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo specialieji planai.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 01 31 įsakymas „Dėl Utenos miesto kvartalų specialiųjų planų rengimo" Nr. AĮ-103.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel.8(389) 61620, fax. 8(389)61615, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinio tinklalapio adresas: www.utena.lt.
Planų rengėjas: UAB „Urbanistika", A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2 616 972; faks. (8 5) 2124459; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovė: G. Mineikienė, tel. (8 5) 2 610 697; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo darbų programos: Su planavimo darbų programomis galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje: www.utena.lt.
Planavimo dokumentų rengimo etapai: 1) parengiamasis, 2) specialiojo plano rengimo etapas, kurio metu atliekama esamos būklės analizė, nustatoma teritorijos vystymo koncepcija, pateikiama informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo, parengiami sprendiniai, 3) sprendinių pasekmių vertinimo, 4) baigiamasis etapai (dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo bei tvirtinimo stadijos).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) priskirti teritorijas prie daugiabučių gyvenamųjų namų arba jų grupių ir išnagrinėti šių teritorijų infrastruktūros objektus (automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, pėsčiųjų takai, želdiniai); 2) išskirti susisiekimo infrastruktūros teritorijas – bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, pėsčiųjų takus; 3) išskirti priklausomųjų želdynų teritorijas su socialinės infrastruktūros objektais – bendrojo naudojimo vaikų žaidimų, sporto, poilsio aikšteles, konteinerių aikšteles.
Darbų atlikimo terminai: 2012 gruodis mėn. - 2013 liepos mėn.
Apie galimybes susipažinti su parengta informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo, gauta išvada dėl privalomo vertinimo, planų koncepcijomis ir sprendiniais bus paskelbta atskirai.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, nurodytais adresais raštu, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Išsamesnė informacija: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje. Kontaktiniai asmenys: vyr. architektas Evaldas Rimas tel. 8 389 64030, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; vyr. spec. Jolana Bivainienė tel. 8 389 64058, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2013-01-03
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ( Žin., 2004, Nr. 21-617 ) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendrąja tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0084-1912, kadastrinis Nr. 8270/0019:83), numatant stacionarios degalinės su plovykla statybą J. Basanavičiaus g. 1 C, Utenos mieste.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja be to planuojama degalinė yra pažymėta Utenos miesto ir priemiesčių degalinių išdėstymo schemoje bei specialiojo plano lygmenyje SPAV prosedūros yra atliktos (specialus planas patvirtintas 2009-07-16 dienos tarybos sprendimu Nr. TS-231, Reg. Nr.000968).
Planavimo tikslai
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei apribojimus sklypui kad. Nr. 8270/0019:83, numatant stacionaios degalinės su plovykla statybą.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2013 m. vasario mėn. 08 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos miesto seniūnijos patalpose (nuo 2013-01-28 iki 2013-02-08)
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. III ketvirtis; pabaiga - 2013 m II ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – UAB „Alauša" (Utenio a 9, Utena);
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis" (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
2013-01-02
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8264/0009:0048), esančio Bikuškio k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas - ūkininko sodybos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8264/0009:0048) Bikuškio kaime, Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius – Aleksandras Žigilėjus, gyv. Antakalnio g. 86-4, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. sausio 04 d. iki 2013 m. Sausio 17 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. sausio 17 d.
2013-01-02
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8234/0004:0209), esančio Pailgio k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8234/0004:0209) Pailgio kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius – Saulius Modėjis, gyv. Grybelių g. 36, Utena; Tel. 8-652-92408.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. Sausio 25 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. sausio 25 d.
2013-01-02
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8274/0003:241 Gaigalių k., Užpalių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8274/0003:241 .
Planavimo organizatorius: Algimantas Vaškelis, gyv. Gaigalių k., Užpalių sen., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.

Joomla templates by a4joomla