1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2012 m. gruodžio mėn.

2012-12-21
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21- 617 ir Žin., 2006. Nr.66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112- 4189) UAB „Romas ir Virgis” informuoja, kad pradedamas rengti bendraja tvarka teritorijos, esančios Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Svajūnui Trainiui ir Jolitai Trainienei, detalusis planas: žemės sklypo (kadastro Nr.8201/0012:284 Antalgės k.v.) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2013-01-03 iki 2013-01-31.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Leliūnų seniūnijos patalpose, Liepų g. 1, Leliūnai, Utenos r. ir Utenos r. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo 2013.01.18 iki 2013.01.31 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2013 m. sausio mėn. 31 d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. sausio mėn. 31 d. 13val. Utenos r. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai – Svajūnas Trainys, Jolita Trainienė (Liepų g. 7- 2, Utena)
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos r. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena 64030).
Projekto rengėjas - UAB „Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2012-12-21
Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), informuoju, kad pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo (Birutės g. Nr.26) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Birutės g. Nr.26, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. Nr. 4, Utena (tel. ( 8 389 ) 64030.
Planavimo pareiškėjas: Žydrė Žalaitė, gyv. Birutės g. 26-1, Utena.
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr. 37, LT-28249 Utena , tel. (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2012-12-21
Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), informuoju, kad pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo (Birutės g. Nr.26) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Birutės g. Nr. 5A, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis- kita, naudojimo būdas - gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. Nr.4, Utena (tel. 8 389 64030).
Planavimo pareiškėjas: Stasė Jurkštienė, gyv. Birutės g. 10,Utena.
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr. 37, LT-28249 Utena , tel. (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2012-12-17
LogoVadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą –Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo specialųjį planą.
Planavimo tikslas – nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio prioriteto teritorijų apsaugos ir tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą – nustatyti vietas poilsio paskirties pastatų statybai, numatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu, įvertinus poreikius ir galimybes, tvarkymo plano sprendiniaisAukštaitijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios šio valstybinio parko regimąją aplinką.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.
Projekto finansavimas– ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.
Planavimo organizatorius– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.vstt.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, interneto tinklalapio adresaswww.gpf.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Darbų terminai – 2012-10-312014-04-30.
Su specialiojo plano darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės supažindinimas su tvarkymo plano sprendiniais numatomas 2014 m. sausiovasario mėn. Susipažinimo su parengto specialiojo plano projektu ir viešo susirinkimo datos visuomenės informavimo priemonėse bus pateiktos papildomai. 

2012-12-17
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomus rengti teritorijų planavimo dokumentus:
1. Šiaudinių senojo kaimo teritorijos vandentiekio tinklų specialųjį planą.
2. Utenėlės kaimo teritorijos vandentiekio tinklų specialųjį planą.
3. Kaimynų kaimo teritorijos vandentiekio tinklų specialųjį planą.
4. Žemės sklypo suformavimo vandenvietės įrengimui Kaimynų k., Užpalių sen., Utenos r., detalųjį planą.
5. Žemės sklypo suformavimo vandenvietės įrengimui Utenėlės k., Leliūnų sen., Utenos r., detalųjį planą.
6. Žemės sklypo suformavimo vandenvietės įrengimui Šiaudinių k., Vyžuonų sen., Utenos r., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomų rengti teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. 8 (389) 64030, 64058, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> ir  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-12-17
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI „Žemės sklypo (kad. Nr. 8280/0003:295) padalijimo į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimo su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) detalųjį planą“(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 4 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1002.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. 8 389 61600, faks. 8 389 61615, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">,www.utena.lt. Informaciją teikia vyr. architektas Evaldas Rimas, tel. 8 389 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> ir vyr. specialistė Jolana Bivainienė, tel. 8 389 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
PLANO RENGĖJAS:TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. 8 5 2788433, faks. 8 5 2784789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.taemgroup.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Informacija teikia vyr. inžinierius Marius Berulis tel. 8 5 2788433, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Žemės sklypo (Kad. Nr. 8280/0003:295) dalis ir žemės sklypas (Kad. Nr. 8280/0003:96), Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos rajone. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – koncervacinės paskirties ir miškų ūkio paskirties.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI NUMATOMA VEIKLA:

  • Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus (žemės sklypo plotas – 15,75555 ha);
  • Atidalinto sklypo (kapinių plėtrai) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (atidalinamo žemės sklypo plotas – 80 arų);
  • Naujai suformuoto (kapinių plėtrai) žemės sklypo sujungimas su gretimu (esamų kapinių) žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) (esamų kapinių žemės sklypo plotas – 2,0811 ha).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: 
Numatomi rengimo etapai:parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai:planavimo pradžia – 2012 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2013 m. II ketvirtis.
Plano sudėtis:tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Utenos rajono vietos spaudoje, Vyžuonų seniūnijos skelbimų lentoje, Utenos rajono administracijos internetiniame puslapyje www.utena.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> bei specialiame stende prie planuojamos teritorijos.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA:Pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.  

2012-12-14
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Sudeikių k., Sudeikių sen., Utenos raj. detalųjį planą: „Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1115-5350, kad. Nr. 8264/0001:458 Sudeikių k.v.) padalijimas į trylika atskirų sklypų, numatant vienuolikos sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)“ ir patvirtintą koncepciją.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
• Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1115-5350, kad. Nr. 8264/0001:458 Sudeikių k.v., 7.2487 ha) padalijimas į trylika atskirų sklypų, numatant vienuolikos sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
• Nustatyti servitutus;
Kita informacija:
• Utenos rajono savivaldybės taryba 2012-09-27 sprendimu Nr. TS-311 patvirtino Sudeikių kaime planuojamo žemės sklypo (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 8/K) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai;
• Koncepcijos nustatymo stadijoje priimtas sprendimas suformuoti žemės sklypą gatvei ir inžineriniams tinklams-sklypas Nr. 14 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams-I2);
• Koncepcijos nustatymo stadijoje buvo patikslinti duomenys apie planuojamame žemės sklype esančią miško žemę su aktualiais Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotais duomenimis.
Susipažinti su patvirtinta koncepcija ir parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2012 m. gruodžio mėn. 18 d. iki 2013 m. sausio mėn. 21 d. UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2013 m. sausio mėn. 7 d. iki 2013 m. sausio mėn. 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-64030 ir Sudeikių seniūnijos skelbimų lentoje, Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., Utenos raj., tel. 8-389-34310.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriams iki 2013 m. sausio mėn. 21 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: Jaunystės g. 21, LT-28132 Utena. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. sausio mėn. 21 d. 14.00 val. Sudeikių seniūnijos salėje, Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., Utenos raj. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai: Ramūnas Patašius ir Sigita Patašienė, Jaunystės g. 21, LT-28132 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, architektas Saulius Zokas, el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

2012-12-13
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189), informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8264//0002:0170 Kirklių k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. ) specialujį kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype, kad. Nr. 8264/0002:0170.
Planavimo organizatorius – Vladislovas Šaikus, M. Marcinkevičiaus g. 37-16, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”, Kalvarijų g. 131-413, Vilnius, telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, 8-61822645, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena“ (adresas Kalvarijų g. 131-413, Vilnius,) nuo 2013 m. sausio 4 d. iki 2013 m. sausio 21 d. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. sausio 21 d.

2012-12-10
Informacija apie atatrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai – dėl lengvųjų automobilių plovyklos su automobilių dalių parduotuve statybos Garažų g. 2, Utenos   mieste – dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Tomas Mikulėnas, Krašuonos g. 19-37, Utena, tel. 8-600 95065.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – komercinė – prekybinė veikla.      Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Garažų g. 2, Utenos mieste.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis bei aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1-665 „Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais“, buvo atlikta atatranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
LR Aplinkos ministerijos Utenos  regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą Nr. (5.1)-s-1141 (2012-12-06) – dėl lengvųjų automobilių plovyklos su automobilių dalių parduotuve statybos (Garažų g. 2, Utenos mieste) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių adresu: Tomas Mikulėnas, Krašuonos g. 19-37, Utena arba projektuotoją adresu : UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel.(8-389) 56554.
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome teikti raštu 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje organizatoriui arba projektuotojui.
Išsamiau susipažinti su atliktos atrankos išvada galima dešimt paskelbimo dienos pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių darbo dienų nuo adresu: Krašuonos g. 19-37, Utena, tel. 8-600 95065, pas projektuotoją adresu: Utenio a. 6, Utena, tel. 8-389 56554 bei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente Metalo g. 11, Utena. 

2012-12-10
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8240/0006:196 Antakalnių k., Vyžuonų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8240/0006:196.
Planavimo organizatorius: Jūratė Misiūnienė (Aukštakalnio g. 72-34 , Utena).
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2012-12-06
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr.78-4010), planavimo organizatorius Viačeslavas Guiga ir plano rengėjas G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė praneša apie bendra tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2066-5245, kadastro Nr. 8230/0006:254) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Kuktiškių k., Kuktiškių sen., Utenos rajone.
Planavimo tikslai:
• pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) šiam teritorijų planavimo dokumentui neatliekamas, nes žemės sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.). Parengti detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2012 m. gruodžio 27 d. iki susirinkimo pabaigos Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, I a.), rengėjo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.) ir Kuktiškių seniūnijoje (Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., Utenos r.).
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas vyks 2013 m. sausio 11 d., 11 val. Kuktiškių seniūnijoje.
Planavimo organizatorius – Viačeslavas Guiga (Užpalių g. 79-14, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 (389) 55307).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui arba organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laiką, bet ne ilgiau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.

2012-12-06
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21 - 617 ir Žin., 2006. Nr. 66 - 2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112 - 4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad pradedamas rengti bendraja tvarka teritorijos priklausančios Gintarei Čižikaitei, detalusis planas :
„Žemės sklypo (kad. Nr.8267/0002:194 Tauragnų k.v.) žemės naudojimo būdo pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatant pastato paskirties pakeitimą iš paslaugų į gyvenamąją Ateities g. 18 A, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r.“
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2012.12.17 iki 2013. 01.18.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Tauragnų seniūnijos patalpose, Tauragnų mstl., Utenos r. (A. Musteikio g. 35, Tauragnai, Utenos r.), Utenos r. savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena)
ir UAB „Romas ir Virgis“ patalpose (Utenio a. 6, Utena) nuo 2013.01.04 iki 2013.01.18 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2013m. sausio mėn. 18 d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2013m. sausio mėn. 18d. 13val. Tauragnų seniūnijos salėje, Tauragnų mstl., Utenos r. (A. Musteikio g. 35, Tauragnai). Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatorius – Gintarė Čižikaitė (Žirmūnų g. 127- 87, Vilnius).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389 64030/61615).
Projekto rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, (28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554)

2012-12-05
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengtas žemės sklypo planas, prilygintas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojama teritorija Utenos mieste: sklypas Palangos gatvės daliai, nuo J. Basanavičiaus g. iki sklypo Palangos g. 51D, Utenoje. Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

Joomla templates by a4joomla