1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2012 m. rugsėjo mėn.

2012-09-25
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8247/0001:0192), esančio Paraudės vs., Utenos sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8247/0001:0192 Paraudės vs., Utenos sen., Utenos r. sav.
Planavimo organizatorius Karolis Mikšys, gyv. Baltijos g. 6-58, Kaunas
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2012 m. Spalio 10 d. iki 2012 m. Spalio 24 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. spalio 24 d.

2012-09-23
Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 8274/0005:379, esančio Utenos r. sav., Užpalių sen.,Gailiešionių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – UAB "Aidarsa" priklausančio žemės sklypo padalinimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius – UAB "Aidarsa" V. Putvinskio g 45-1, Kaunas
Projekto rengėjas -IĮ "Matavimų TRasa" Telefonai pasiteiravimui 8-655 94414, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ "Matavimų TRasa" patalpose, adresu Laisvės pr. 60-807, Vilnius nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2012 m. spalio 04 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatorei ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu Laisvės pr. 60-807, Vilnius

2012-09-21
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, Žin., 2010, Nr. 78-4010; 2011, Nr.50-2430), UAB „Alfred Maier import und export“ praneša, apie rengiamą bendra tvarka teritorijos detalųjį planą:
Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype (unikalus Nr.8270-0010-0043, kadastro Nr.8270/0010:43), numatant pastato rekonstravimą į autoservisą Aukštaičių g. 4, Utenos m.
Planuojamo žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis (esama) – kitos paskirties žemė-komercinės paskirties objektų teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype, numatant pastato rekonstravimą į autoservisą.
Detaliojo plano sprendiniai 10 darbo dienų bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Ia.) ir Utenos miesto seniūnijos (I a.) skelbimų lentose ir planą rengiančios įmonės patalpose nuo 2012 m. spalio 9 d. iki susirinkimo dienos. Viešas projekto aptarimas vyks 2012 m. spalio 24 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (IIIa.).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, prašome teikti per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu iki susirinkimo dienos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ar skundai nepriimami.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Utenio a. 4, Utena, Ia.) ir Utenos miesto seniūnijos (Utenio a. 4, Utena, Ia.) skelbimų lentose ir UAB „Alfred Maier import und export“ patalpose, (Kauno g. 37, Utena, III a.).
Organizatorius: UAB „Hermes Asset Management“, Smolensko g. 10, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Alfred Maier import und export“, Kauno g. 37, Utena (tel. 8-699-82970).

2012-09-16
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8260/0004:188 Nolėnų k., Sudeikių sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8260/0004:188.
Planavimo organizatorius: Rūta Vaišnorienė, gyv. Rasos g. 8, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2012-09-14
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojama teritorija Utenos mieste: formuojamas žemės sklypas šaligatviui nuo sklypo, esančio Akštakalnio g. 5 iki namo, esančio Taikos g. 42, Utenoje, eksploatuoti. Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-09-12
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, Žin., 2010, Nr. 78-4010; 2011, Nr.50-2430), UAB „Alfred Maier import und export“ praneša, apie rengiamą bendra tvarka teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unk. Nr.4400-2071-2467, kad. Nr.8207/0001:362 Biliakiemio k.v.) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės – kiti žemės ūkio paskirties sklypai į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (biodujų jėgainės pastatų, statinių ir įrenginių statybai) Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.
Planuojamo žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis (esama) – žemės ūkio – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į du atskirus sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės - kiti žemės ūkio paskirties sklypai į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (biodujų jėgainės pastatų, statinių ir įrenginių statybai).
Detaliojo plano sprendiniai 10 darbo dienų bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos rajono seniūnijos skelbimų lentose (Ia.) ir planą rengiančios įmonės patalpose nuo 2012 m. spalio 1 d. iki susirinkimo dienos. Viešas projekto aptarimas vyks 2012 m. spalio 16 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (IIIa.).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, prašome teikti per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu iki susirinkimo dienos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ar skundai nepriimami.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir seniūnijos skelbimų lentose (Utenio a. 4, Utena, Ia.) ir UAB „Alfred Maier import und export“ patalpose (Kauno g. 37, Utena, III a.).
Organizatorius: UAB „Bioinvest“, Ozo g. 10A, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Alfred Maier import und export“, Kauno g. 37, Utena (tel. 8-699-82970).

2012-09-06
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 8270-0019-0060, kadastrinis Nr. 8270/0019:60) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatant pastato paskirties pakeitimą iš administracinės į gyvenamąją, Stoties g. 24, Utenos m.
Planavimo tikslai
• Pakeisti sklypo (kadastrinis Nr. 8270/0019:60) žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatant pastato psakirties pakeitimą iš administracinės į gyvenamąją. Stoties g. 24, Utenos m.
• Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus planuojamam sklypui.
Planavimo darbų programa
• Parengiamasis etapas;
• Rengimo etapas:
- parengti detaliojo plano sprendinius;
• Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
• Baigiamasis etapas
Planavimo terminai: pradžia - 2012 m. III ketvirtis, pabaiga - 2013 m. II ketvirtis.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. spalio mėn. 18 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos miesto seniūnijos patalpose (nuo 2012-10-04 iki 201210-18).
Planavimo organizatorius: Jonas Misiūnas (Stoties g. 24, Utena; tel. 8-687-17541);Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis" (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-09-06
Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), informuoju, kad pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo (J.Basanavičiaus g. Nr.46) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: J.Basanavičiaus g. Nr.46, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis-kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 64030.
Planavimo pareiškėjas: Jūratė Danutė Šapokaitė, gyv. Ramygalos g. 118-67, Panevėžys.
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė 37, LT-28249 Utena, tel.  (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.  

2012-09-03
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiamas žemės sklypo planas, prilygintas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojama teritorija Utenos mieste: formuojamas žemės sklypas šaligatviui nuo sklypo, esančio Akštakalnio g. 5 iki namo, esančio Taikos g. 42, Utenoje, eksploatuoti. Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po skelbimo išspausdinimo laikraštyje.

2012-08-31
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilygintas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojama teritorija Utenos mieste: formuojamas žemės sklypas šaligatviui nuo sklypo, esančio Akštakalnio g. 5 iki namo, esančio Taikos g. 42, Utenoje, eksploatuoti. Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

Joomla templates by a4joomla