1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2012 m. kovo mėn.

2012-03-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad.Nr. 8264/0003:124 Kirklių k., Sudeikių sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8264/0003:124.
Planavimo organizatorius: Jurgita Bernotienė, gyv. Aukštakalnio g.72-5, Utenoje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-04-13.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-03-30 iki 2012-04-13 (10 darbo dienų).

2012-03-29
Parengta Utenos rajono savivaldybėsLogo teritorijos Gaspariškių kaimo specialiojo plano esamos būklės analizė ir planavimo koncepcija.
Specialiųjų planų rengimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-61620.
Specialiųjų planų rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, tel. 852791584 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.plentprojektas.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. įvertinti esamas gyvenamąsiąs teritorijas;
2. suskirstyti planuojamas funkcines zonas pagal galimas žemės naudojimo paskirtis ir būdus;
Gaspariškių brėžinys3. nustatyti komercinio, visuomeninio, socialinio aptarnavimo objektų teritorijas;
4. numatyti inžinerinių tinklų koridorius;
5. numatyti susisiekimo komunikacijų koridorius;
6. įvertinti esamas želdynų teritorijas;
7. numatyti naujas želdynų teritorijas.
Su koncepcijos sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (kab. Nr. 106 ir 107), Utenio a.4, Utena, tel. 8-389-64058 ir 8-389-64030 arba pas plano rengėją Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius.

2012-03-29
Planavimo reikalų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030 ) informuoja, kad vadovaujantis =emės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), parengtas naudojamo žemės sklypo ( Vilniaus g. Nr. 127) atidalijimo planas, kurio planavimo tikslas Genovaitei Kazakevičienei, Jolantai Guigienei, Ligitai Bartašiūnienei ir Gražinai Aleknavičienei priklausančių žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal tenkančias dalis
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas - žemės sklypo dalių atidalijimas Vilniaus gatvė Nr.127, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai : Genovaitei Kazakevičienei, Jolantai Guigienei,Ligitai Bartašiūnienei ir Gražinai Aleknavičienei priklausančių žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal tenkančias dalis
(paskirtis-kita, naudojimo būdas - bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių). Planavimo reikalų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a.Nr.4, Utena (tel. (8 389) 64030. Planavimo pareiškėjas: Gražina Aleknavičienė, Ukmergės g. Nr.29, Utena. 
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr. 37, LT-28249 Utena, tel. (8 389) 62087, el.p. verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2012-03-26
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, Jus, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (žemės skl. kad. Nr. 8264/0002:0040, esančio Kirklių k., Sudeikių sen., Utenos r. sav.) formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Dainiui Pakalniui tenkančios dalies teise atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius – Valerija Šlepetienė, Aldona Paliokienė, Gintautė Motiejūnienė, Janina Pakalnienė ir Dainius Pakalnis
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2012 m. kovo 26 d. iki 2012 m. balandžio 10 d. adresu: Utenio a. 6, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 10 d.

2012-03-21
Logo

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą  Utenos miesto pietinio aplinkelio (tarp kelių Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ir Utena – Tauragnai – Kirdeikiai) detalųjį planą, Gedimino, Nemeikščių, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – 1. Žemės sklypų (kad. Nr. 8207/0001:140, 8207/0001:147, 8247/0001:252, 8207/0001:139, 8247/0002:222, 8247/0002:517, 8207/0001:143, 8207/0001:142, 8207/0001:33, 8207/0001:161, 8247/0003:43, 8207/0001:164) padalijimas į atskirus sklypus, numatant atdalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; 2. Žemės sklypų suformavimas aplinkeliui eksploatuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 3. Suformuotų žemės sklypų aplinkeliui sujungimas au atidalintais žemės sklypais ir esamais žemės sklypais (kad. Nr. 8247/7001:3, 8247/7001:2, 8247/7001:8, 8247/7001:1, 8207/0001:1, 8207/0001:4, 8207/0001:2, 8207/0001:5, 8207/0001:3, 8207/0001:7, 8207/0001:9, 8207/7001:11, 8207/7001:6).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. Nr. 8 389 61620, faksas 8 389 61615.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-04-02 iki 2012-05-07, UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-04-18 iki 2012-05-07 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr.88A, Kaunas ir Utenos rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena.
Viešas susirinkimas numatomas 2012-05-07 d. 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utena, 3 aukšte.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2011 m. IV ketv. – 2012 II ketv.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas, tel.(8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">,www.geometra.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Išsamesnė informacija tel. 8 389 64030, 8 389 64058.

2012-03-19
INFORMACIJA APIE „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS RUOŽO NUO 150,10 IKI 156,00 KM REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ
Informuojame, kad pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektavimo darbų sutartį pradėti „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 150,10 iki 156,00 km rekonstravimas“ projekto rengimo darbai.
Informacija apie projektuojamą objektą:
Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Keliai
Planuojama projektavimo darbų pabaiga: 2012 m. gegužės 15 d.
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ Panevėžio padalinys
Projektuotojo adresas: Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys
Projekto vadovė, el. pašto adresas, tel.: Nijolė Apulskienė,
nijolė. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, +370 41 52 35 79
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-04-12 iki 2012-04-25, tikslų susipažinimo laiką suderinus su projekto vadove.

2012-03-19
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8230/0001:269 Asmalų k., Kuktiškių sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype kad. Nr.8230/0001:269.
Planavimo organizatorius: Indrė Bogatyrienė, gyv. J.Basanavičiaus g. 100-36, Utenoje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475, el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-03-30d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-03-19 iki 2012-03-30 (10 darbo dienų).

2012-03-17
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, LR žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr.34-620;2004, Nr.28-868) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr.90-2099; 2007, Nr.33-1190) A.Bivainio tyrinėjimų įmonė praneša apie rengiamą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai Utenos m., Sodo g. 15.
Planuojamo suformuoti žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė; naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija; naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Su žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendiniais per 10 darbo dienų galima susipažinti planą rengiančios įmonės patalpose Utena, Kauno g. 37, 35 kabinetas, III a.) nuo 2012 m. kovo 26 d.
Plano organizatorius: Aleksandra Petrėnienė.
Plano rengėjas: A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, Kauno g.37, Utena (tel. 8-698 05854).

2012-03-16
INFORMACIJA  apie planuojamos ūkinės veiklos Mikolojūnų k., Daugailių sen., Utenos r. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Baltikpas“, Taikos g. 47-3, Utena, tel. (8 686) 74544.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Autoturizmo ir krovinius pervežančių automobilių aptarnavimo komplekso su autoservisu ir degaline statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Mikolojūnų k., Daugailių sen., Utenos rajonas.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 03 09  priimta atrankos išvada Nr.(5.1)-s-397A, kad atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Baltikpas“, Taikos g. 47-3, Utena, tel. (8 686) 74544, įgaliotas asmuo Edmundas Pelėda, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos. Taip pat su šia informacija galima susipažinti  pas PAV dokumentų rengėją - UAB “Aukštaitijos architektūros studija”, K. Ladygos g. 56, LT-28238 Utena, tel. (8 389) 59445.
Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 69302, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 69302, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos. Taip pat su šia informacija galima susipažinti  pas PAV dokumentų rengėją - UAB “Aukštaitijos architektūros studija”, K. Ladygos g. 56, LT-28238 Utena, tel. (8 389) 59445, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

2012-03-15
Pakartotina informacija apie teritorijų planavimą
Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu (Žin.2004.Nr.21-617, Žin.2006.Nr.66-24290) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin.2004. Nr.112-4189) UAB ,,Archturis‘‘ informuoja, kad bendra tvarka parengtas teritorijos Basanavičiaus g 72 , Užpalių g. 1 ir Užpalių g. 4, Utenoje (kad. Nr. 8270/0006:86 ir kad. Nr. 8270/0006:99) detaliojo plano projektas.
Planavimo organizatorius: UAB „Utenos prekyba“, Maironio g. 2, Utena, įmonės kodas 183738929, el.paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, projekto vad. Tautvaldas Telyčėnas tel. 862015914.
Planavimo pagrindas : Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai : Nr.TS-205 2008 m. rugpjūčio 28d. “Dėl Utenos m. centro detaliojo plano keitimo (Basanavičiaus ir Užpalių g. kampe)”, TS-309 2008m. lapkričio 27d. “Dėl 2008-08-28 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-205 “Dėl Utenos m. centro detaliojo plano keitimo (Basanavičiaus ir Užpalių g. kampe) papildymo", TS-42 2011m. sausio 27d. “Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos sutartis Nr. S2-66 2011 m. gruodžio 22 d.
Planavimo tikslas: “Žemės sklypo (unikalus Nr. 8270-0006-0086 kadastrinis Nr. 8270/0006:86) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ir sujungimas su gretimu žemės sklypu ( unikalus Nr. 8270-0006-0099, kadastrinis. Nr. 8270/0006:99)” ir statybos reglamentų nustatymas, J.Basanavičiaus g.72, Užpalių g. 4, Utenos m.”.
Projekto rengėjas: UAB ,,Archturis‘‘, įm.k. 123844283 M.Horodničienės 19, Vilnius tel. 8 5 2332986, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Projekto vad. R.Beinortas tel. 8698 37353.
Su projektu galima susipažinti : pas projekto rengėjus Mindaugo g. 16-54, Vilnius ir Utenos raj. savivaldybės patalpose Utenio a. 4, 28503 Utena, pirmas aukštas.
Parengto projekto vieša ekspozicija: nuo š.m. 2012-03-16 iki 2012-04-12 Utenos raj. savivaldybėje Utenio a. 4, Utena, pirmame aukšte.
Viešas projekto svarstymas įvyks š.m. 2012-04-12 9.00 val. Utenos raj. savivaldybėje Utenio a. 4, Utena, pirmame aukšte. Informacija teikiama ir planavimo pasiūlymai priimami dėl parengto projekto sprendinių galimi pateikti iki viešo susirinkimo pabaigos detaliojo plano organizatoriui ir rengėjui.

2012-03-13
Planavimo reikalų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų
Planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030 ) –informuoja, kad Vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo ( Vilniaus g. Nr. 127) atidalijimo planas, kurio planavimo tikslas Genovaitei Kazakevičienei, Jolantai Guigienei,Ligitai Bartašiūnienei ir Gražinai Aleknavičienei priklausančių žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal tenkančias dalis.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas-žemės sklypo dalių atidalijimas Vilniaus  g. 127, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Genovaitei Kazakevičienei, Jolantai Guigienei,Ligitai
Bartašiūnienei ir Gražinai Aleknavičienei priklausančių žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal tenkančias dalis (paskirtis-kita, naudojimo būdas-bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis- urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių).
Planavimo reikalų rengėjas- Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a.Nr.4, Utena, tel. (8 389) 64030)
Planavimo pareiškėjas :Gražina Aleknavičienė, Ukmergės g.Nr.29, Utena
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas : R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr.37, LT-28249 Utena , tel. (8 389) 62087, el.p. verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2012-03-13
Planavimo reikalų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų
Planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad Vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo (Algirdo g. Nr. 80) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas-naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai Algirdo g. 80, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis - kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalų rengėjas-- Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena (tel. (8 389) 64030).
Planavimo pareiškėjas: Ona Vedrickienė, Algirdo g. 80, Utena.
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno g. 37, LT-28249 Utena , tel. (8 389) 62087, el.p.verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">)
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo.

2012-03-13
Planavimo reikalų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų
Planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad Vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo,derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo (Bangelės g. 4) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas-naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai Bangelės g. 4, Utena.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis - kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 64030)
Planavimo pareiškėjas: Aušra Žiupkienė, gyv. Bangelės g. 4, Utena.
Žemės sklypo,prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno g. 37, LT-28249 Utena , tel. (8 389) 62087, el.p.verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">)
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo.

2012-03-13
Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d.įsakymas Nr.3D-542/D1-513 ), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja apie parengtą žemės sklypų ,esančio Antandrajos k.,Daugailių sen., Utenos r , priklausančių Editai Nemirai ir Ričardui Križinauskui, pertvarkymo
(dviejų žemės sklypų, kadastr.Nr.8254/0003/0251 ir kadastr Nr.8254/0003/0253,
sujungimas į vieną sklypą) projektą.
Vieta susipažinti su parengtais planais-R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab.,
Kauno g. 37 , Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087 , mob.8-682-45704
el.paštas : verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto
skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2012-03-13
Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo  bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m.spalio 4 d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja apie parengtą žemės sklypo, esančio Piliakalnio k.,Leliūnų sen.,
Utenos r., priklausančio Stasei Markevičienei,Janinai Kulienei ir Rimantui Kuliui pertvarkymo (žemės sklypo atidalijimas pagal tenkančias dalis) projektą.
Vieta susipažinti su parengtais planais-R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab.,
Kauno g. 37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087 , mob.8-682-45704
el.paštas: verbicko.yrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto
skelbimo internetiniame tinklalapyje

2012-03-13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektą. Dviejų žemės sklypų, esančių SB“Grybeliai“ Beržų g.35, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastriniai Nr. 8201/0006:43 ir 8201/0006:184) formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas. Planavimo organizatorius-Valė Rastenienė. Projekto tikslas- dviejų žemės sklypų sujųngimas į vieną sklypą, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo laiško gavimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.

2012-03-13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 8267/0005:3 ir kad. Nr. 8267/0005:218), esančių Utenos rajono savivaldybėje Tauragnų seniūnijoje Tauragnų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Planavimo organizatoriai – Jonas Stanislovas Maniušis ir Darius Mačernius.
Projekto rengėjas – UAB “Aplinkos inžinerija”, Rinktinės g. 55, Vilnius.
Kontaktiniai telefonai: +370 5 2306869, +370 652 50456. El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu 2012 m. kovo 14 d. – kovo 27 d. UAB “Aplinkos inžinerija” patalpose.

2012-03-13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „ARISTOMA“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo Nr. 82527/0008:286, esančio Davainių Girios viensedyje, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype Nr. 8252/0008:286.
Planavimo organizatorius(ai) – Vilmantas Pleita, gyv. Visorių sodų 2-oji-15,Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „ARISTOMA“, Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. 8-383-53061.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki 2012-03-30 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. 8-383-53061, nuo 2012-03-13 iki 2012-03-30 (10 darbo dienų).

2012-03-12
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengti žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – V. Kudirkos ir Krašuonos gatvės, esančios Utenos mieste.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-03-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 8247/0004:41 Kovynės k., Utenos sen. , Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8247/0004:41.
Planavimo organizatorius: Stanislovas Paulauskas, gyv. Kovynės k., Utenos sen., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-03-23d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-03-09 iki 2012-03-23 (10 darbo dienų).

2012-03-06
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r., (kadastrinis Nr. 8240/0006:226) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Kristina Šileikienė, Irena Veteikienė ir Raimundas Motiejūnas. Projekto tikslas- žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios nuosavybės į tris atskirus žemės sklypus, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo laiško gavimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2012-03-05
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8240/0006:0406), esančio Gaspariškių k., Vyžuonų sen., Utenos raj. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius – Gytis Vedrickas, gyv. Taikos g. 34-13, Utena. Tel. 8-611-17934.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2012 m. Kovo 05 d. iki 2012 m. Kovo 16 d. adresu: Utenio a. 6, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. Kovo 16 d.

2012-03-02
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Norvaišių k., Užpalių sen., Utenos r., (kadastrinis Nr. 8243/0003:42) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Ona Drizgienė ir Jonas Repšys. Projekto tikslas- žemės sklypo atidalijimas pagal tenkančias dalis į du atskirus žemės sklypus iš bendrosios dalinės nuosavybės, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo laiško gavimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2012-03-01
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8247/0004:269) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Planavimo organizatorius-Petras Žinka. Projekto tikslas- žemės sklypo padalijimas į dvi dalis, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

Joomla templates by a4joomla