1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2012 m. vasario mėn.

2012-02-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, UAB „AVALDA", praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Baltučių k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0008:243)
Planavimo organizatorius-UAB „EXVERO".
Projekto tikslas- žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, UAB „AVALDA" įmonės patalpose (adresas: A. Goštauto 8-135, LT - 01108 Vilnius; Mob. tel.: +370 62020549, el. paštas: info@avalda.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">).
Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2012-03-01 iki 2012-03-14 UAB "AVALDA" patalpose adresu: A. Goštauto 8-135, Vilniuje.
Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2012-03-14 d.
2012-02-24
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektą. Žemės sklypų, esančių Leliūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8243/0005:139 ir Nr. 8243/0005:187) formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas. Planavimo organizatorius-Juozas Judickas. Projekto tikslas- žemės sklypų (kadastro Nr.8234/0005:139 ir Nr. 8243/0005:187) sujungimas į vieną sklypą, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.
2012-02-23
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklype kad. Nr.8264/0007:12 Armališkių kaime, Sudeikių sen., Utenos raj. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: UAB „CEE Agro", Vilniaus g. 31, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-03-09 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr. 1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475, el.p. romas.geo@gmail.comhttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, nuo 2012-02-24 iki 2012-03-09 (10 darbo dienų).
2012-02-22
Stasio Balinsko IĮ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastr. Nr.8207/0003:378, esančio Utenos r. sav., Utenos sen., Klovinių k. specialųjį formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą.
Planavimo tikslas - Rimvydui Paškauskui priklausančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatoriai-Rimvydas Paškauskas (Išorų k.,Jonavos r.), Elena Norkūnienė (Klovinių k., Utenos r.), Genovaitė Paškauskaitė (Klovinių k., Utenos r.)Juozapas Paškauskas (Vaižganto g. 68-31, Utena).
Projekto rengėjas - Stasio Balinsko IĮ 183806853. Taikos g.21-45, Utena. Tel.: 861128418, el p.basta@zebra.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planavimo pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams arba projekto rengėjui jų nurodytais adresais dešimties dienų laikotarpyje po paskelbimo.
2012-02-22
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiami žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – V. Kudirkos ir Krašuonos gatvės, esančios Utenos mieste
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo laikraštyje.
2012-02-20
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21 - 617 ir Žin., 2006. Nr. 66 - 2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112 - 4189) UAB "Romas ir Virgis" informuoja, kad rengiamas bendraja tvarka teritorijos, esančios Nolėnų k., Sudeikių sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Linai Švalkienei ir Alvydui Švalkui, detalusis planas :
Žemės sklypo (kad. Nr.8260/0004:180) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2012.02.23 iki 2012.03.23
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Sudeikių seniūnijos patalpose, Sudeikiuose, Utenos r. ir savivaldybėje Utenio a. 4, Utena nuo 2012.03.12 iki 2012.03.26 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2012 m. kovo mėn. 26d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo mėn. 26 d. 13val. Sudeikių seniūnijos salėje, Sudeikiuose, Utenos r. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai – Lina Švalkienė ir Alvydas Švalkus (Aušros g. 65-65, Utena).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 64030).
Projekto rengėjas - UAB "Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.
2012-02-17
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Butkelių k.6, Dusetų sen., Zarasų r., (kadastro Nr. 4340/0001:554) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Planavimo organizatorius-Edvardas Maskoliūnas. Projekto tikslas- žemės sklypo (kadastro Nr.4340/0001:554) padalijimas į dvi dalis, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo)projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2012-02-17
Informacija apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis, rengiamas žemės sklypo, esančio Šiaudinių k., Vyžuonų sen. , Utenos r.. sav., (kad. Nr. 8280/0001:197.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą miškui įveisti ne miško žemėje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius – Zita Radavičienė, Vyžuonų v.s., Utenos r.
Projekto rengėjas - UAB „BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA" įmonės kodas: 302422672 A. P. Kavoliuko g. 20-40, Vilnius LT- 04326 Tel.: +370 67043418
Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2012 m. kovo 2 d.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. vasario 17 d. iki kovo 2 d. projekto planavimo organizatoriaus patalpose, adresu : Vyžuonų v.s., Utenos r.
2012-02-14
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo suformavimas aplink sandėlį (unikalus Nr. 8294-0006-7275) esantį, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
2012-02-14
Pradedamas rengti žemės sklypų Basanavičiaus g. 72, Užpalių g. 1 ir Užpalių g. 4 Utenos mieste detalusis planas.
Planavimo organizavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai: Nr.TS-205 2008 m. rugpjūčio 28d. "Dėl Utenos m. centro detaliojo plano keitimo (Basanavičiaus ir Užpalių g. kampe)", TS-309 2008m. lapkričio 27d. "Dėl 2008-08-28 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-205 "Dėl Utenos m. centro detaliojo plano keitimo (Basanavičiaus ir Užpalių g. kampe) papildymo ", TS-42 2011m. sausio 27d. "Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo" ir Utenos rajono savivaldybės administracijos sutartis Nr. S2-66 2011 m. gruodžio 22 d.
Planuojamos teritorijos adresas: Basanavičiaus g. 72, Užpalių g. 1 ir Užpalių g. 4. Planavimo organizatorius : UAB "Utenos prekyba" , Maironio g. 2, Utena.
Plano rengėjas : UAB,,Archturis'',M.Horodničienės g. 19, Vilnius, tel. 8-5-2332986, el.paštasArchturis@takas.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Planavimo tikslas : "Žemės sklypo (unikalus Nr. 8270-0006-0086 kadastrinis Nr. 8270/0006:86) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ir sujungimas su gretimu žemės sklypu ( unikalus Nr. 8270-0006-0099, kadastrinis. Nr. 8270/0006:99)" ir statybos reglamentų nustatymas, J.Basanavičiaus g.72, Užpalių g. 4, Utenos m.".
Pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriui UAB "Utenos prekyba" , Maironio g. 2, Utena ir plano rengėjui UAB,,Archturis'' M.Horodnicienes 19, Vilnius, nurodytais adresais. Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras planavimo organizatorius papildomai informuos spaudoje, registruotu paštu, Utenos savivaldybės interneto tinklalapyje.
2012-02-14
Informacija apie atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai – praktinio vairavimo mokymo aikštelei įrengti Pramonės g. 17c, Utenos m. – dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Bareikio vairavimo mokykla, atstovaujama direktoriaus M.Bareikio, Smėlio g, 19-100, Utena;
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - praktinio vairavimo mokymo aikštelės įrengimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 17c, Utenos m.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis bei aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais" , buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą 2011-11-21 Nr. (5-1)–s – 1580 – Praktinio vairavimo aikštelės įrengimui (Pramonės g. 17c, Utenoje) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių adresu: UAB Bareikio vairavimo mokykla (Smėlio g, 19-100, Utena) arba pas projektuotoją adresu : UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, Utena, tel. 8- 389 56554.
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome teikti raštu Atsakingai institucijai- Utenos RAAD (Metalo g. 11, LT-28217 Utena) 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje organizatoriui arba projektuotojui.
Išsamiau susipažinti su atliktos atrankos išvada galima 20 darbo dienų nuo paskelbimo dienos pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių adresu : UAB Bareikio vairavimo mokykla (Smėlio g., 19-100, Utena); pas projektuotoją adresu: UAB "Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554, bei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente (Metalo g. 11, LT – 28217 Utena).
2012-02-10
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
žemės sklypo (unikalus Nr. 8250-0011-0003, kad. Nr. 8250/0011:3) atidalijimas į du atskirus sklypus Girių g. 4, Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• Atidalinti žemės sklypą (unikalus Nr. 8250-0011-0003, kad. Nr. 8250/0011:3) į du atskirus sklypus Girių g. 4, Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r.
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei apribojimus.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-03-12 d. 13 val. Leliūnų seniūnijos (Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r.) patalpose. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo skelbimų lentose bei Leliūnų seniūnijos patalpose (nuo 2012-02-27 iki 2012-03-12).
Planavimo terminai: pradžia - I ketvirtis, pabaiga – III ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Laimutė Markulienė, Gražvydas Markulis, Jūratė Lukšienė (Girių g. 4, Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengėjas – G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 389 55307).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L.Smailienė (tel. 8 698 21216), el. paštasl.smailiene@gmail.comhttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
2012-02-09
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 2,4,15,19,20,21,22,23,24,26,31,37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2009-12-31, Nr. 159-7205) ir STR 1. 05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Žin., 2010, Nr.115-5902), Pačkėnų bendruomenė informuoja apie pradedamą rengti visuomenei svarbaus statinio, kuriam nerengiamas detalusis planas – Pačkėnų bendruomenės namų viešosios erdvės sutvarkymo, įrengiant sporto aikštyną projektą.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Rožių g. 4, Pačkėnai, Utenos r.
Statinio paskirtis –sporto paskirties inžineriniai statiniai (12).
Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – Utenos rajono teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Utenos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-277 (2008-10-30);
Su žemės sklypo plano schema M 1 : 2000 galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Statybos ir teritorijų planavimo skyriaus ir Utenos seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojama statinio projektavimo pradžia - 2012 I ketvirtis; pabaiga – 2012 II ketvirtis ir statybos pradžia - 2012 II ketvirtis; pabaiga – 2012 IV ketvirtis.
Susipažinti su su projektu galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose (Utenio a. 6, Utena). – nuo 2012-02-09 iki 2012-03-31 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.
Atsakingo asmens galinčio teikti informaciją apie projektą tel. 8-610-38795, tel. 56554, el. paštas - rvalentukeviciene@gmail.comhttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
2012-02-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Šarkių k., Saldutiškio sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8257/0004:131) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Ona Stekūnienė ir Povilas Strakšys. Projekto tikslas- žemės sklypo (kadastro Nr.8257/0004:131) atidalijimas pagal tenkančias dalis, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2012-02-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0010:6) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Aldona Motiejūnienė ir Šarūnas Balčiūnas. Projekto tikslas- žemės sklypo (kadastro Nr.8250/0010:6) atidalijimas pagal tenkančias dalis bei naujai suformuoto Aldonai Motiejūnienei priklausančio sklypo padalijimas į keturis sklypus, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2012-02-08
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Utenos miesto pietinio aplinkelio (tarp kelių Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ir Utena – Tauragnai – Kirdeikiai) detalųjį planą, Gedimino, Nemeikščių, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – 1. Žemės sklypų (kad. Nr. 8207/0001:140, 8207/0001:147, 8247/0001:252, 8207/0001:139, 8247/0002:222, 8247/0002:517, 8207/0001:143, 8207/0001:142, 8207/0001:33, 8207/0001:161, 8247/0003:43, 8207/0001:164) padalijimas į atskirus sklypus, numatant atdalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; 2. Žemės sklypų suformavimas aplinkeliui eksploatuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 3. Suformuotų žemės sklypų aplinkeliui sujungimas au atidalintais žemės sklypais ir esamais žemės sklypais (kad. Nr. 8247/7001:3, 8247/7001:2, 8247/7001:8, 8247/7001:1, 8207/0001:1, 8207/0001:4, 8207/0001:2, 8207/0001:5, 8207/0001:3, 8207/0001:7, 8207/0001:9, 8207/7001:11, 8207/7001:6).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. Nr. 8 389 61620, faksas 8 389 61615.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (2011-02-21 Nr. AĮ – 134).
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2011 m. IV ketv. – 2012 II ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas, tel.(8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta.juskaite@geometra.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">,www.geometra.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Išsamesnės informacija tel. Nr. 8 389 64030, 8 389 64058.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.
2012-02-06
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Pakalnės g., Biržūnų k., Salako sen., Zarasų r., Biržūnų kadastro vietovėje 4313 bloke 0003 pertvarkymo (formavimo) projektas. Planavimo organizatorius-Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Zarasų žemėtvarkos skyrius. Projekto tikslas-naujo žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po UAB "Zarasų vandenys" priklausančiais statiniais. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel. 8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2012-02-06
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0011:53) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Bronė Mierkienė, Algis Mierkis, Veronika Mozerienė, Vincas Mozūra, Algimantas Petrulionis ir Laimutė Petrulionienė. Projekto tikslas- žemės sklypo atidalijimas į du atskirus žemės sklypus iš bendrosios dalinės nuosavybės, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.
2012-02-02
Rengiamas Palangos gatvės dalies rekonstravimo techninis projektas
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie rengiamą Palangos gatvės dalies Utenoje rekonstravimo techninį projektą:
statybvietės adresas – Palangos gatvė, Utena;
statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės);
projektavimo pradžia ir pabaiga – nuo 2011-07-01 iki 2012-02-29;
statybos pradžia ir pabaiga – 2012-2013 m.;
projektuotojo adresas – UAB „Kelvista", Ukmergės g. 283, Vilnius;
kontaktinis asmuo: A. Bladžiūnas, tel. 8 5 2108745, el. p. kelvista@kelvista.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Susipažinti su projektu galima darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. UAB „Kelvista" patalpose.
2012-02-01
Dėl žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimo
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) 10 straipsnio 4 dalimi, Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin.,2010,Nr.91- 4815) 8 ir 14 punktais, pakartotinai informuojame, kad rengiami žemės sklypų planai Vyžuonaičio parko teritorijos riboms suformuoti.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Susipažinti su žemės sklypų planais galima Utenos rajono savivaldybės administracijoje, (107 kab., Utenio a. 4, Utena), iki 2012 vasario 25 d. telefonas pasiteirauti 8 389 64058, el.paštas jurate. paragyte@utena.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
2012-02-01
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8230/0003:0017 ), esančio Gudėniškių vs., Kuktiškių sen., Utenos raj. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miško įveisimui ne miško žemėje.
Planavimo tikslas: įveisti mišką ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius – Jolanta Jasienė, gyv. Vilniaus g. 71, Utena. Tel. 8 655 36666.
Projekto rengėjas – UAB "Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštasinfogeodezija@gmail.comhttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2012 m. Sausio 30 d. iki 2012 m. Vasario 13 d. adresu: Utenio a. 6, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. Vasario 13 d.
2012-02-01
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8230/0006:0033), esančio Ignotiškio k., Kuktiškių sen., Utenos raj. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miško įveisimui ne miško žemėje.
Planavimo tikslas: įveisti mišką ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius – Stanislovas Stundžia, gyv. Sodų g. 25, Saldutiškio mstl., Utenos raj. Tel. 8 687 29802
Projekto rengėjas – UAB "Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštasinfogeodezija@gmail.comhttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su parengtu projektu galite susipažinti nuo 2012 m. vasario 06 d. iki 2012 m. vasario 21 d. adresu: Utenio a. 6, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. vasario 21 d.

Joomla templates by a4joomla