1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. lapkričio mėn.

2013-11-30
INFORMACIJA APIE PARENGĄ DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas: Žemės sklypo suformavimas automobilių aikštelei įrengti prie Leliūnų miestelio bažnyčios, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos rajone, detalusis planas;
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (Nr. AĮ-18, 2013-01-08), Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (Nr. TS-158, 2012-05-31) , Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (Nr. TS-284, 2011-08-25);
Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypą automobilių stovėjimo aikštelei įrengti (planuojama teritorija apie 0,05 ha), nustatyti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
Planuojamos teritorijos adresas: teritorija (apie 0,05 ha) prie Leliūnų miestelio bažnyčios, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos rajone;
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. III ketvirtis, pabaiga – 2014 m. I ketvirtis;
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8 389) 616 20, faks.: (8 389) 615 15.
Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8 37) 452 532, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Detaliųjų planų procesas: planai rengiami, svarstomi su visuomene, derinami ir tvirtinami bendrąja tvarka.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-16 iki 2014-01-16 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-01-03 iki 2014-01-16 Leliūnų seniūnijos patalpose, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos raj. ir Utenos rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Utenio a. 4, Utena. Viešas projekto susirinkimas vyks 2014-01-17 10.00 val. Leliūnų seniūnijos patalpose, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos raj.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimų motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

2013-11-30
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas: Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Labės ežero, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos rajone, detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (Nr. AĮ-17, 2013-01-08), Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (Nr. 215, 2002-01-31).
Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypą poilsiavietei įrengti (planuojama teritorija apie 0,6 ha), nustatyti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planuojamos teritorijos adresas: teritorija (apie 0,6 ha) prie Labės ežero, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos rajone.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. III ketvirtis, pabaiga – 2014 m. I ketvirtis.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8 389) 616 20, faks.: (8 389) 615 15.
Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8 37) 452 532, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo būtinumo bus sprendžiama teritorijų planavimo dokumento rengimo etape. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

2013-11-27
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame Jus, kad AB „Utenos krosnys“ ruošia žemės sklypo kad. nr. 8270/0008:86, esančio J. Basanavičiaus g. 114M, Utenoje, planą, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
Planavimo tikslas: Naudojamo žemės sklypo esančio J. Basanavičiaus g. 114M, Utenoje (kad. nr. 8270/0008:86) padalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo pagrindas: Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyr. architekto) Evaldo Rimo 2013 m. birželio 10 d. žemės sklypo plano rengimo reikalavimai nr. AR-33
Planavimo organizatorius(ai): AB „Utenos krosnys“
Plano rengėjas: UAB „MJRgroup“, Ulonų g. 1, Vilnius.
Su projektu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, Ulonų g. 1, Vilnius, tel. (8-675-31877) nuo 2013-12-2 iki 2013-12-12.

2013-11-27
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, LR žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr.34-620;2004, Nr.28-868) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr.90-2099; 2007, Nr.33-1190) A.Bivainio tyrinėjimų įmonė praneša apie rengiamą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai Utenos m., Birutės g. 24.
Planuojamo suformuoti žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė; naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija; naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Su žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendiniais per 10 darbo dienų galima susipažinti planą rengiančios įmonės patalpose Utena, Kauno g.37 kabinetas 35, III a.) nuo 2013m. lapkričio 27 d.
Plano organizatorius: Dorutė Filistovičienė.
Plano rengėjas: A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, Kauno g.37, Utena (tel.8-698 05854).

2013-11-20

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. detalųjį planą: „Žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-2271-1291, kad. Nr. 8207/0003:476 Biliakiemio k.v. ir unikalus Nr. 4400-2271-1237, kad. Nr. 8207/0003:475 Biliakiemio k.v.) sujungimas į vieną sklypą, numatant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)“ ir patvirtintą koncepciją.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

  • Žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-2271-1291, kad. Nr. 8207/0003:476 Biliakiemio k.v., plotas 0.1452 ha ir unikalus Nr. 4400-2271-1237, kad. Nr. 8207/0003:475 Biliakiemio k.v., plotas 0.1338 ha) sujungimas į vieną sklypą, numatant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) Klovinių k., Utenos sen., Utenos r.;
  • Nustatyti servitutus (LR Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881, 2000-07-20).

       Kita informacija:

  • Utenos rajono savivaldybės taryba 2013-08-29 sprendimu Nr. TS-233 patvirtino Klovinių kaime planuojamo žemės sklypo (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai.

       Susipažinti su patvirtinta koncepcija ir parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.

       Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2013 m. gruodžio mėn. 6 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-64030 ir Utenos seniūnijos skelbimų lentoje, Utenio a. 4, Utena.
       Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriams iki 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 28-36, LT-28206 Utena. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. 14.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
       Planavimo organizatoriai: Marijona Regina Laukienė, Diana Grigienė, J. Tumo-Vaižganto g. 28-36, LT-28206 Utena.
       Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, architektas Saulius Zokas, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2013-11-20
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8257/0001:58, Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8257/0001:58.
Planavimo organizatorius: Aldona Krinickienė, gyv. Minties g. 26-59, Vilniuje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-11-15
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8267/0006:203, Tauragnų k., Tauragnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8267/0006:203.
Planavimo organizatorius: Jonas Bartaška, gyv. Naujoji g. 10, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-11-14
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Tauragnų mstl., Tauragnų
sen.,Utenos r, formavimo projektas.
Su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-11-14 iki 2013-11-28 pas
planavimo organizatorių - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Rudnios g. 6, Vilniaus m., arba pas plano rengėją UAB „Aukštaitijos matininkų biuras" adresu Jaunystės g. 11-29, Visaginas.
Plano rengimo tikslas - žemės sklypo, Tauragnų mstl., Tauragnų sen.,Utenos r, formavimas.
Planavimo organizatorius - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, Tel. (8-5) 275 1194, faks. (8-5) 272 8874.
Projekto rengėjas J UAB „Aukštaitijos matininkų biuras", į.k. 155981856, Jaunystės g. 11-29, LT-31232 Visaginas, Tel./Faksas (8-386) 70634, mob. tel. (8-687) 94832, El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Licencija rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus Nr. ŽF-4 (išdavimo data 2004-12-08).

2013-11-14
Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8250/0013:53), esančio Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas - Žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Gintautas Paškauskas.
Projekto rengėjas – UAB „Geodezinis standartas".
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo Utenos savivaldybės tinklapyje, projekto rengėjo buveinėje Minties g. 8A-118, Vilniuje.
Telefonas pasiteiravimui 8-601-65253.

2013-11-14
UAB „Romas ir Virgis ” informuoja apie įsivėlusią klaidą 2013m. lapkričio mėn. 6d. „Utenos diena” skelbime apie numatomą rengti V.Stundžiai, S.Dabužinskienei, R.Vilutienei ir P.Katinienei priklausančiame žemės sklype (kad. Nr.8240/0004:268 Naujasodžio k.v.) detalųjį planą. Tekstas turi būti toks:
„Viešas susirinkimas vyks 2013m. gruodžio mėn. 4d. 13 val. Utenos rajono savivaldybėje, Utenio a. 4, Utena".

2013-11-12
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Parengtas detalusis planas:
Žemės sklypų suformavimas Kuktiškių miestelio parkui įrengti Kuktiškių mstl., Kuktiškių sen., Utenos rajone.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas miestelio parkui įrengti Kuktiškių mstl., Kuktiškių sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planų rengėjas: UAB „Sweco hidroprojektas", A.Strazdo g.22, Kaunas, tel. (8 37) 221056; faks. (8 37) 321501; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. J.Jakutienė, tel. (8 37) 205561; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovas: Regimantas Andriuškevičius, atestato Nr. A267
Viešojo svarstymo procedūros:
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-15 iki 2013-12-12 prašome kreipiantis į planavimo organizatorių (adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, kab. 107, telefonas (8 ~ 389) 64058)
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-11-29 iki 2013-12-12. Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (adresas: Utenio a. 4, Utena), Kuktiškių seniūnijos skelbimų lentoje
( adresas Aukštaičių g.1, Kuktiškių mstl. Utenos r.)
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-13 13 val. Kuktiškių seniūnijoje.
Pastabas, motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-11-12

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Parengtas detalusis planas:
Žemės sklypo suformavimas Daugailių miestelio kapinėms išplėsti, ir sujungimas su esamu žemės sklypu (unikalus Nr.8210-0005-0056, kadastro Nr.8210/0005:56 Daugailių k.v.) Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas Daugailių miestelio kapinėms išplėsti, ir sujungimas su esamu žemės sklypu bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planų rengėjas: UAB „Sweco hidroprojektas", A.Strazdo g.22, Kaunas, tel. (8 37) 221056; faks. (8 37) 321501; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. J.Jakutienė, tel. (8 37) 205561; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovas : Regimantas Andriuškevičius, atestato Nr. A267
Viešojo svarstymo procedūros:
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-15 iki 2013-12-12, prašome kreipiantis į planavimo organizatorių ( adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, kab. 107, telefonas (8 ~ 389) 64058)
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-11-29 iki 2013-12-12 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ( adresas: Utenio a. 4, Utena), Daugailių seniūnijos skelbimų lentoje
( adresas Didžioji g. 48, Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r., sav.)
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-13 10 val. 30 min. Daugailių seniūnijoje.
Pastabas, motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-11-11
Informacija apie priimtą atrankos išvadą dėl Utenos tvenkinio ant Rašės upės statinių renovacijos poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. 8 (389) 61 600, faks. 8 (389) 61 615.
Informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo pateikė Utenos rajono savivaldybės administracija. Kontaktinis asmuo Jolana Bivainienė, 8 (389) 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Utenos tvenkinio (kodas 12250108) ant Rašės upės statinių renovacija (žemės sklype kadastro Nr. 8207/0003:217).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klovinių k., Utenos sen., Utenos r.
Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. lapkričio 8 d. priimta atrankos išvada Nr. (2.6)-A4-4092 - planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir priimta atrankos išvada bei pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (107 kab., Utenio a. 4, 28503 Utena) per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo.

2013-11-08
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8247/0005:261, Paguobio k., Utenos sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8247/0005:261.
Planavimo organizatorius: Marius Bubulis, gyv. Rožių g. 18, Pačkėnuose, Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-11-06
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2004m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3d-542/D1-513 ( 2007 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr.3D-265/D1-308 redakcija) patvirtinta „ žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių" 43.1 punktu, informuojame Jus, apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą žemės sklypui, esančiam Utenos r., Leliūnų sen., Šileikių k., kadastrinis Nr.8201/0009:69.
Sklypo bendrasavininkai: Violeta Žilienė, Daiva Juodsnukienė, Ramunė Šaltenienė. .
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus, suformuojant atskirą kitos paskirties žemės sklypą (kuriame yra gyvenamasis namas ir jo priklausiniai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre) ir atskirą žemės ūkio paskirties sklypą.
Planavimo organizatorius : Violeta Žilienė (Taikos g.180-16, Vilnius), Daiva Juodsnukienė (Pašilės g.48-45, Kaunas), Ramunė Šaltenienė (J.Biliūno g.10-8, Anykščiai).
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas", 203 kab., 4 įėj., Kuršių g.7, Kaunas . Proj. Autorius Elena Žižiūnienė kval. paž. Nr.FP-106 tel. 868554131.
Susipažinti su projektu galima plano rengėjo patalpose 203 kab., 4 įėj., Kuršių g.7, Kaunas, nuo 2013 -11-06 iki 2013-11-19.

2013-11-04
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Parengtas detalusis planas:
Žemės sklypo suformavimas vandenvietės įrengimui Kaimynų k. Užpalių sen., Utenos r.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas vandenvietės įrengimui, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planų rengėjas: UAB „Sweco hidroprojektas“, A.Strazdo g.22, Kaunas, tel. (8 37) 221056; faks. (8 37) 321501; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Ž. Vasiliauskienė, tel. (8 37) 205561; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovas : Regimantas Andriuškevičius, atestato Nr. A267
Viešojo svarstymo procedūros:
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-05 iki 2013-12-03, prašome kreipiantis į planavimo organizatorių ( adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, kab. 107, telefonas (8 ~ 389) 64058)
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-11-19 iki 2013-12-03 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ( adresas: Utenio a. 4, Utena), Užpalių seniūnijos skelbimų lentoje
( adresas Basanavičiaus g. 1 LT - 28033 Užpaliai, Utenos),
Viešas teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių aptarimas vyks 2013-12- 03 dieną 13 val. Kaimynų kaimo bendruomenės patalpose ( adresas Kaimynų k., Užpalių sen., Utenos r. sav., LT-28388)
Pastabas, motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-11-04
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Parengtas detalusis planas:
Žemės sklypo suformavimas vandenvietės įrengimui Šiaudinių k. Vyžuonų sen., Utenos r.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas vandenvietės įrengimui, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planų rengėjas: UAB „Sweco hidroprojektas“, A.Strazdo g.22, Kaunas, tel. (8 37) 221056; faks. (8 37) 321501; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Ž. Vasiliauskienė, tel. (8 37) 205561; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovas: Regimantas Andriuškevičius, atestato Nr. A267
Viešojo svarstymo procedūros:
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-05 iki 2013-12-03, prašome kreipiantis į planavimo organizatorių (adresas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, kab. 107, telefonas (8~389) 64058)
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-11-19 iki 2013-12-03 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ( adresas: Utenio a. 4, Utena), Vyžuonų seniūnijos skelbimų lentoje (adresas Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.).
Viešas teritorijų planavimo dokumentų projekto sprendinių aptarimas vyks 2013-12-03 dieną 15 val. Vyžuonų seniūnijoje (adresas: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Utenos r. sav).
Pastabas, motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Joomla templates by a4joomla