1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2012 m. sausio mėn.

2012-01-31
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, Žin., 2010, Nr. 78-4010; 2011, Nr.50-2430), UAB „Alfred Maier import und export“ praneša, apie rengiamą bendra tvarka teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypų (unk. Nr.4400-0506-0571, kad. Nr.8270/0004:254 ir unk. Nr.4400-0506-0460, kad. Nr.8270/0004:253) sujungimas į vieną sklypą. Sujungto sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir padalijimas į tris atskirus sklypus, Žemaitės g. 18, 20, Utenos m.
Planuojamo žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis (esama) – kitos paskirties žemė – visuomeninės paskirties teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą ir pakeisti sklypui būdą ir pobūdį iš visuomeninės paskirties teritorijos – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir padalinti į tris atskirus sklypus, nustatant teritorijoms tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
Detaliojo plano sprendiniai 10 darbo dienų bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose (Ia.) ir planą rengiančios įmonės patalpose nuo 2012 m. vasario 15 d. iki susirinkimo dienos. Viešas projekto aptarimas vyks 2012 m. kovo 2 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (IIIa.).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, prašome teikti per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu iki susirinkimo dienos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ar skundai nepriimami.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir seniūnijos skelbimų lentose (Utenio a. 4, Utena, Ia.) ir UAB „Alfred Maier import und export“ patalpose (Kauno g. 37, Utena, III a.).
Organizatorius: UAB „VISAKAS“, Kauno g. 37, Utena.
Plano rengėjas: UAB „Alfred Maier import und export“, Kauno g. 37, Utena (tel. 8-699-82970).

2012-01-31
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Namų projektai„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1173-9610, kadastrinis Nr. 8267/0007:173) atidalijimas į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją. Tauragnų k., Tauragnų sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• atidalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 8267/0007:173) į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus abiems atidalintiems sklypams;
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo terminai: Pradžia - 2012 m. I ketvirtis; pabaiga – 2012 m.II ketvirtis.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. kovo mėn. 06 d. 13 val. Tauragnų seniūnijos patalpose. Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Namų projektai„ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Tauragnų seniūnijos patalpose ( nuo 2012-02-20 iki 2012-03-06).
Planavimo organizatoriai – Stefanija Burkauskienė, Alfonsas Burkauskas (Baltijos g. 6-23, Kaunas); Stasė Jauniškienė, Alfonsas Jauniškis (Atgimimo g. 5, Lentvaris).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Namų projektai„ (Maironio g. 17-107, Utena).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R. Purkinaitė, tel 8-647-76442, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

2012-01-30
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo suformavimas aplink sandėlį (unikalus Nr. 8294-0006-7275) esantį, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo laikraštyje.

2012-01-27
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo suformavimas aplink sandėlį (unikalus Nr. 8294-0006-7275) esantį, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo suformavimas aplink sandėlį (unikalus Nr. 8294-0006-7275) esantį, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-01-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo, esančio Apynėlio g., SB“Apynėlis“, Karveliškio vs., Sudeikių sen., Utenos r., kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualuas mėgėjiško sodo sklypu formavimo ir pertvarkymo (suformavimo ir sujungimo su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.8260/0001:115) projektą. Planavimo organizatoriai- SB“Apynėlis ir Bronius Valiukėnas. Susipažinti su žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena), per 10 darbo dienų nuo laiško gavimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (suformavimo ir sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2012-01-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypuose kad. Nr.8277/0002:141 ir Nr.8277/0002:149 Mikėnų kaime, Užpalių sen., Utenos raj. specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
Planavimo tikslas : miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: Stasys Šveinauskas, Leonora Šveinauskienė, gyv. Kalvarijų g. 134-51, Vilnius
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-02-08 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475,el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, nuo 2012-01-25 iki 2012-02-08 (10 darbo dienų).

2012-01-24
Planavimo reikalų rengėjas-Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. Nr.4, Utena, tel.: 8 389 64030)informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
1. Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas -žemės sklypo padalinimas, Rasos gatvė Nr. 26, Utena.
2. Planavimo tikslai ir uždaviniai : naudojamo žemės sklypo suformavimas: nNamų valdai (paskirtis – kita, naudojimo būdas- gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ).
3. Planavimo reikalų rengėjas-- Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a.Nr.4, Utena, tel.8 389 64030)
4. Planavimo pareiškėjas: Daiva Trapnauskienė, gyv. Rasos g. Nr. 26, Utena.
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas- R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr.37, LT-28249 Utena, tel. 8 389 62087, el.p. verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. )
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

2012-01-24
Dėl žemės sklypų, esančių Antandrajos k., Daugailių sen., Utenos r. (kadast.Nr.8254|0003|0251 ir 8254|0003|0253) pertvarkymo projekto rengimo
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 „Dėl Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo ( Žin., 2002, Nr.41-1539; 2005, Nr.80-2899) informuoju, kad parengtas žemės sklypų ( kad.Nr.8254|0003|0251 ir 8254|0003|0253),
esančių Antandrajos k., Daugailių sen., Utenos r., priklausančių Editai Nemirai ir Ričardui Križinauskui, pertvarkymo (dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą) projektas.
Susipažinti su parengtais planais galima R.Verbicko tyrinėjimų įmonėje (32 kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel. pasiteirauti 8 389 62087, el.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po skelbimo patalpinimo Utenos r. savivaldybės internetinėje svetainėje.

2012-01-24
ESInformacija apie teritorijų planavimą
Parengta šių Utenos rajono savivaldybės teritorijų specialiųjų planų esamos būklės analizė ir planavimo koncepcijos:
1. Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies specialiojo plano;
2. Nemeikščių kaimo dalies, Joneliškių kaimo dalies ir Pakalniškių kaimo dalies specialiojo plano.
Specialiųjų planų rengimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-61620.
Specialiųjų planų rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, tel. 852791584 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.plentprojektas.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. įvertinti esamas gyvenamąsiąs teritorijas;
2. suskirstyti planuojamas funkcines zonas pagal galimas žemės naudojimo paskirtis ir būdus;
3. nustatyti komercinio, visuomeninio, socialinio aptarnavimo objektų teritorijas;
4. numatyti inžinerinių tinklų koridorius;
5. numatyti susisiekimo komunikacijų koridorius;
6. įvertinti esamas želdynų teritorijas;
7. numatyti naujas želdynų teritorijas.
Su koncepcijos sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (kab. Nr. 106 ir 107), Utenio a.4, Utena, tel. 8-389-64058 ir 8-389-64030 arba pas plano rengėją Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius.
Brėžiniai >>>

2012-01-23
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0840-9078, kadastrinis Nr.8260/0005:382) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo tikslai
● pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją.
● nustatyti sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus sklype.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. vasario mėn. 28 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Sudeikių seniūnijos patalpose (nuo 2012-02-14 iki 2012-02-28).
Planavimo terminai: Pradžia - 2012 m. I ketvirtis; pabaiga - 2012 m II ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Vaidas Urbonas, Asta Urbonienė (Krašuonos g. 11-43, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R.Valentukevičienė, tel 8-610-38795, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-01-23
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1997-6926, kadastrinis Nr.8207/0004:252) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją Vijeikių k., Utenos sen., Utenos r.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo tikslai
• padalinti sklypą į du atskirus sklypus.
• pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją.
● nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus sklype.

Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. vasario mėn. 28 d. 15 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos seniūnijos patalpose (nuo 2012-02-14 iki 2012-02-28).
Planavimo terminai: pradžia - 2012 m. I ketvirtis; pabaiga - 2012 m II ketvirtis.
Planavimo organizatorė – Jolanta Kopilova (Naujoji g. 25-2, Utena);
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R.Valentukevičienė, tel 8-610-38795, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-01-19
LogoPARENGTAS LABANORO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANAS
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtus Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendinius.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2010 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-225.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, interneto tinklalapio adresaswww.gpf.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Kviečiame visuomenę susipažinti su šio plano sprendiniais ir raštu pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Specialiojo plano grafinė ir tekstinė dalys nuo š. m. sausio 31 d. eksponuojamos Labanoro regioninio parko lankytojų centre (Seniūnijos g. 19, Labanoras, Švenčionių r.). Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas“ bei planų rengėjo svetainės www.gpf.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> skyriuje „Darbai“, taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėse. Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu planavimo dokumentų eksponavimo vietoje esančiame pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. vasario 23 d. 11 val. Labanoro regioninio parko lankytojų centro salėje (Seniūnijos g. 19, Labanoras, Švenčionių r.).
Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2011-08-29 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymas Nr. V-205), kad Labanoro regioninio parko tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-01-19
Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513“Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, A. Mackaus individuali įmonė informuoja apie rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8260/0004:0001 Nolėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas : atidalijimas į tris žemės sklypus pagal tenkančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties – žemės ūkio (kiti žemės paskirties sklypai).
Planavimo organizatorius: Rūta Vaišnorienė, Akvilė Baliulienė, Pranciškus Paulėnas
Projekto rengėjas: A. Mackaus individuali įmonė, Vasaros g. Nr.47, Utena, LT-28244,
mob. tel. 868684276, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planavimo pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui dešimties darbo dienų laikotarpyje po paskelbimo.
Su rengiamu projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose - Vasaros g. Nr. 47, Utena, LT-28244, mob.tel. 868684276, nuo 2012-01-19 iki 2012-02-01 (10 darbo dienų).

2012-01-17
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2112-0636, kad. Nr. 8247/0002:521) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• pakeisti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2112-0636, kad. Nr. 8247/0002:521) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei apribojimus.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-02-15 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo skelbimų lentose bei Utenos seniūnijos patalpose (nuo 2012-01-31 iki 2012-02-15).
Planavimo terminai: pradžia - I ketvirtis, pabaiga – II ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Algis Viburys (Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengėjas – G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 389 55307).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L.Smailienė (tel. 8 698 21216), el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-01-17
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8264/0001:359 Petroniškio vs., Sudeikių sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8264/0001:359.
Planavimo organizatorius: Rūta Deksnė, gyv. Antanų g. 2, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-01-31d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-01-17 iki 2012-01-31 (10 darbo dienų).

2012-01-16
Informuojame, kad nuo 2012 m. sausio 20 d. pradedamas rengti detalusis planas „Žemės sklypo statinių statybos zonų ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.“
Planavimo pagrindas: 2010 m. rugsėjo 23 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-262 dėl detaliojo plano keitimo (Mockėnų k.).
Plano organizatorius: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241, Utena; tel./faks.: 8 389 50440; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.uratc.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Plano rengėjas: UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369a, LT-06327, Vilnius; tel.: 8 5 2107610; el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.cowi.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo (kadastrinis nr. 8207/0001:82) statinių statybos zonos ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą. Detaliojo plano „Žemės sklypo suformavimas regioniniam sąvartynui ir jo infrastruktūrai įrengti Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone“ pakeitimas.
Planuojamoje teritorijoje sklypo ribos nebus keičiamos, šiuo detaliuoju planu numatoma padidinti sklypo statinių statybos zonos ribas, kuriose ateityje bus statomi atliekų rūšiavimo statiniai. Dėl šių numatomų statinių statybos atvežamų atliekų kiekiai nebus didinami.
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: kitos paskirties žemė – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos; adresas Mockėnų k., Utenos r.; plotas 19,6638 ha.
Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 01, planavimo pabaiga – 2012 08.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus pranešama iš anksto.

2012-01-16
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengti žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai esantys Utenos mieste: 1. I pasaulinio karo vokiečių karių kapinėms S. Dariaus g. ir S. Girėno g. ir J. Basanavičiaus gatvių kampas; 2. II pasaulinio karo rusų karių kapinėms Užpalių g.; 3. Riboto laidojimo kapinėms prie II pasaulinio karo rusų kapinių Užpalių g.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-01-13
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo padalijimas į 4 sklypus, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-01-13
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengti žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – gatvės, esančios Utenos mieste: S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Ežero g.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2012-01-13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „ARISTOMA“ papildomai informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo Nr. 8207/0005:135, esančio Nečioniškio kaime, Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype Nr. 8207/0005:135.
Planavimo organizatorius(ai) – Daiva Rapnikienė, gyv. Nečioniškio k., Tauragnų sen., Utenos r. sav.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „ARISTOMA“, Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. 8-383-53061.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki 2012-02-01 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. 8-383-53061, nuo 2012-01-13 iki 2012-02-01 (10 darbo dienų).

2012-01-13
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais ( Žin., 2010, Nr. 78 - 4010 ), UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus nr. 8270-0004-0098, kad.nr.8270/0004:98) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, numatant komercinio pastato statybą Vyžuonų g.22, Utenos m.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo tikslas:
• Žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, numatant komercinio pastato statybą.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. vasario mėn. 21 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos seniūnijos patalpose (nuo 2012-02-06 iki 2012-02-21).
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. IV ketvirtis, pabaiga - 2012 m II ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Dalius Gudelis, Vilma Gudelienė (Vyžuonų g. 20A, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis" (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo arch. Jolita Andrijevskytė, tel 8-646-28240, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2012-01-12
Parengtas žemės sklypo (8250/0016:119) Utenos raj., Leliūnų seniūnijos, Vieteikių kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: viena iš žemės sklypo savininkų Gražina Mamiūnienė, gyv. Partizanų g. 40, Švenčionių, tel. 86 86 37253
Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima Leliunų seniūnijoje arba pas plano rengėją.

2012-01-10
Informacija apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 patvirtinto Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr.136-4971) 14 punktu bei išnagrinėjus Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-12-12 išvadą Nr.(5.28)-s-1696, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio 2011-12-09 išvadą Nr.(13.19U)-2U-415, Utenos visuomenės sveikatos centro 2011-12-05 išvadą Nr.S-932 ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011-12-12 išvadą Nr.V3-2095(7.15), nuspręsta nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo žemės sklypo (kad. Nr.8270/0002:21) detaliajam planui, numatant antro stadiono įrengimą ir papildomo žemės sklypo pridėjimą automobilių stovėjimo aikštelei įrengti Užpalių g. 100, Utenos mieste (2012-01-04 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.AĮ-4).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo tikslai – nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą žemės sklype; numatyti vietą antram stadionui (apšilimo aikštelei) įrengti; suformuoti sklypą laisvoje valstybinėje žemėje automobilių stovėjimo aikštelei įrengti; paskaičiuoti valstybinės reikšmės miško plotą, kurį reikia patikslinti (išbraukti) valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su parengtu SPAV atrankos dokumentu ir pareikšti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima raštu per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos planavimo organizatoriui adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. (8 389) 64058, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

2012-01-10
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8230/0005:165 Jauniškių k., Tauragnų sen., Utenos rajone, specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: parinkti kaimo turizmo pastatų vietą žemės sklype, kurio kadastro Nr. 8230/0005:165.
Planavimo organizatorius: Povilas Jegorovas, gyv. Vilniaus 74a-2, Kaunas.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2012-01-24d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-01-10 iki 2012-01-24 (10 darbo dienų).

2012-01-10
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad.Nr. 8257/0008:290 Paisetės I k., Saldutiškio sen. , Utenos r. specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8257/0008:290.
Planavimo organizatorius: Arvidas Venslovas, gyv. Naujoji g. 30, Saldutiškis, Utenos r..
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-12-24d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2012-12-10 iki 2012-12-24 (10 darbo dienų).

2012-01-09
Stasio Balinsko IĮ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastr. Nr.8240/0003:265,esančio Vyžuonėlių k., Vyžuonų sen., Utenos raj.sav.specialųjį formavimo ir pertvarkymo(padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas - žemės sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant tikslinės paskirties(žemės ūkio paskirtis).
Planavimo organizatorius-Jeronimas Stundžia gyv. Daunorių k.,Tauragnų sen., Utenos r. sav.
Projekto rengėjas - Stasio balinsko IĮ, Taikos 21-45,Utena. Tel.8-611-28418, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Planavimo pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui jų nurodytais adresais dešimties dinų laikotarpyje po paskelbimo.

Joomla templates by a4joomla