1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2011 m. gruodžio mėn.

2011-12-30
Planavimo reikalų rengėjas- Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel.: (8 389) 64030) informuoja apie parengtus žemės sklypo planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
1. Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas - žemės sklypo padalinimas Vilniaus gatvė Nr.127, Utena.
2. Planavimo tikslai ir uždaviniai : naudojamo žemės sklypo padalinimas į keturis atskirus sklypus (paskirtis – kita, naudojimo būdas-bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis-urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių).
3. Planavimo reikalų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena (tel. (8 389) 64030)
4. Planavimo pareiškėjas: Gražina Aleknevičienė, Ukmergės gatvė Nr. 29.
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas - R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė 37, LT-28249 Utena, tel. (8 389) 62087, el.p. verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. )
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po skelbimo publikavimo internetiniame tinklalapyje.

2011-12-22
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8250/0008:0192), esančio Kūdrės v.s., Leliūnų sen., Utenos raj. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius – Daiva Drazdauskienė, gyv. Krašuonos g. 11-46, Utena. Tel. 8-682-33042.
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena“ (adresas Kalvarijų g. 131-413, Vilnius) nuo 2011 m. Gruodžio 05 d. iki 2011 m. Gruodžio 16 d. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. Gruodžio 16 d.

2011-12-22
Stasio Balinsko IĮ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastr. Nr.8201/0012:0143,esančio Jasonių k.,Leliūnų sen., Utenos r. sav. specialujį formavimo ir prtvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas- žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus,nekeičiant tikslinės paskirties (žemės ūkio paskirtis).
Planavimo organizatoriai-Romas Kavaliauskas gyv.Jasonių k.,Danutė Šinkauskaitė gyv. Jasonių k., Jolanta Kavaliauskaiaitė gyv.Vaižganto g.52-37,Utena.
Projėkto rengėjas -Stasio Balinsko IĮ 183806853, Taikos 21-45, Utena, tel. 861128418, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planavimo pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams arba projekto rengėjui jų nurodytais adresais dešimties darbo dienų laikotarpyje po paskelbimo.

2011-12-21
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ( Žin., 2004, Nr. 21-617 ) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais ( Žin., 2010, Nr. 78 - 4010 ), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0082-0533, kadastrinis Nr. 8277/0002:86 ) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į žemės ūkio paskirties žemę ir sujungimas su gretimu žemės sklypu ( unikalus Nr. 8277-0002-0021, kadastrinis Nr. 8277/0002:21 ) Mikėnų k., Užpalių sen., Utenos r.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo tikslai
● pakeisti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0082-0533, kadastrinis Nr.8277/0002:86) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš miškų ūkio paskirties žemės į žemės ūkio paskirties žemę.
● sujungti žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0082-0533, kadastrinis Nr.8277/0002:86) su gretimu žemės sklypu (unikalus Nr. 8277-0002-0021, kadastrinis Nr.8277/0002:21).
● nustatyti sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus sklype.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012 m. sausio mėn. 26 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Užpalių seniūnijos patalpose (nuo 2012-01-13 iki 2012-01-26).
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. IV ketvirtis; pabaiga - 2012 m II ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Audrius Skardžius (Mikėnų k., Utenos r.);
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R.Valentukevičienė, tel 8-610-38795, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2011-12-19
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, LR žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr.34-620;2004, Nr.28-868) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr.90-2099; 2007, Nr.33-1190) A.Bivainio tyrinėjimų įmonė praneša apie rengiamą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Naudojamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus Liepų g.68, Utenos m.
Planuojamų suformuoti dviejų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė; naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija; naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Su žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendiniais per 10 darbo dienų galima susipažinti planą rengiančios įmonės patalpose Kauno g.37-35, Utena, III a.) nuo 2011m. gruodžio 19d.
Organizatorius: Marius Paulauskas (Liepų g.68, Utena).
Plano rengėjas: A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, Kauno g.37-35, Utena (tel.8-698 05854).

2011-12-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 dienos nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 41-1539;2005, Nr.80-2899) G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė praneša apie rengiamą atidalijimo projektą:
Žemės sklypo ( unikalus Nr. 8214-0002-0028, kad. Nr. 8214/0002:28) atidalijimas į keturis žemės sklypus pagal tenkančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties – žemės ūkio (kiti žemės paskirties sklypai), esančio Droničėnų k., Utenos sen., Utenos r.
Atidalijamo žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio paskirties žemė (kiti žemės paskirties sklypai).
Atidalijimo tikslas – atidalijimas į keturis žemės sklypus pagal tenkančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties – žemės ūkio (kiti žemės paskirties sklypai).
Planavimo organizatoriai – Angelė Irena Patalauskienė, Vytautas Jonas Patalauskas, Jonas Patalauskas, Algimantas Patalauskas.
Su atidalijimo projektu galima susipažinti įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena) dešimties darbo dienų laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.
Atidalijimo projekto rengėjas: G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė, Maironio g. 4, Utena; tel., 8. 389. 55307, 8.389. 55504, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2011-12-14
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617; 2006, Nr.66-2429; 2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr.78-4010), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti teritorijos detalųjį planą:
„Žemės sklypo (kad. Nr.8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr.8280/0003:96) Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r.”
Planavimo pagrindas – 2011-11-04 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.AĮ-1002.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615.
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. 8 (389) 64030, 64058, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> ir  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

2011-12-14
UAB „Statybos strategija“ 2011 m. lapkričio 29 d. informavo apie parengtą „Žemės sklypo (kad. Nr.8201/0013:80) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimo iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. AĮ-421; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 17 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010 m. liepos 15 d. Nr. AR4-92; 2011 m. spalio 3 d. sutartis Nr. SS-T/11-070/R). Planuojamos teritorijos adresas – Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimas iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį. Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos (esama).

UAB „Statybos strategija“ informuoja, kad pasikeitė viešojo susirinkimo laikas ir vieta. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. gruodžio 14 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, Utena) ir Leliūnų seniūnijoje (Liepų g.1, Leliūnų mstl.) nuo 2011 m. gruodžio 30 d. iki 2012 m. sausio 16 d. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2012 m. sausio 16 d. 15.00 val. Utenos R. Šaltenio pagrindinė mokykla, Antalgės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje (Tuopų g. 13a, Antalgėje). Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į planavimo organizatorių bei plano rengėją.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888. Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. spalis – 2012 m. kovas. Dokumentai rengiami, viešinami ir derinami bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus ir pageidavimus prašome teikti raštu planavimo organizatoriui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2011-12-13
UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo suformavimo prie Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus pastatų ir statinių detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 31  d. įsakymas Nr. AĮ-279; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gegužės 9 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. gegužės 9 d. Nr. AR4-55).
Planuojamos teritorijos adresas – A.Musteikio g. 58, 60, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–5) 27884333.
Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – visuomeninės paskirties teritorija ir gyvenamoji teritorija (nustatoma).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų suformavimas prie Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus pastatų ir statinių bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. lapkritis – 2012 m. rugsėjis. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Pagal LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su vėlesniais pakeitimais Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010, 2011, Nr. 50-2430) 24.1 punktą, informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą turi būti paskelbta savivaldybės, kurioje numatytas planavimas, administracijos tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.
 

2011-12-13
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, Žin., 2010, Nr. 78-4010), UAB „Alfred Maier import und export“ praneša, apie rengiamą bendra tvarka teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unk. Nr.4400-0483-4762, kad. Nr.8260/0005:340) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.
Planuojamo žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis (esama) – žemės ūkio paskirties žemė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją ir nustatyti teritorijoms tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
Detaliojo plano sprendiniai 10 darbo dienų bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Ia.), Sudeikių seniūnijos administracijos ir planą rengiančios įmonės patalpose nuo 2012 m. sausio 4 d. iki susirinkimo dienos. Viešas projekto aptarimas vyks 2012 m. sausio 18 d. 13 val. Sudeikių seniūnijos administraciniame pastate.
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, prašome teikti per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu iki susirinkimo dienos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ar skundai nepriimami.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, Ia.), Sudeikių seniūnijoje (Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., Utenos r.) ir UAB „Alfred Maier import und export“ patalpose , (Kauno g. 37, Utena, III a.).
Organizatorius: Vytautas Graužinis, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.
Plano rengėjas: UAB „Alfred Maier import und export“, Kauno g. 37, Utena (tel. 8-699-82970).

2011-12-13
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė informuoja apie bendra tvarka pradedamus rengti keturis detaliuosius planus bei parengtą ir patvirtintą koncepciją (2010-02-18 Nr. TS-48) šiems detaliesiems planams:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1040, kad. Nr. 8247/0002:402) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• pakeisti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1040, kad. Nr. 8247/0002:402) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos);
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus naujai suformuotam sklypui.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-01-12 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose.
Planavimo organizatorius – Romas Sendžikas (Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.)
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1393, kad. Nr. 8247/0002:403) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• pakeisti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1393, kad. Nr. 8247/0002:403) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos);
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus naujai suformuotam sklypui.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-01-12 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose.
Planavimo organizatorius – Romas Sendžikas (Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.)
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1593, kad. Nr. 8247/0002:404) padalijimas į du atskirus sklypus ir abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• padalinti žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0874-1593, kad. Nr. 8247/0002:404) į du atskirus sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos);
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus naujai suformuotiems sklypams.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-01-12 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose.
Planavimo organizatorius – Romas Sendžikas (Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.)
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0874-1893, kad. Nr. 8247/0002:405) padalijimas į du atskirus sklypus ir abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo tikslai:
• padalinti žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0874-1893, kad. Nr. 8247/0002:405 į du atskirus sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos);
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus naujai suformuotiems sklypams.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2012-01-12 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose.
Planavimo organizatorius – Romas Sendžikas (Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.)
SPAV šiems projektams neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliųjų planų aptarimas vyks 2012-01-12 d. 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salės (Utenio a. 4, III a.) patalpose. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo skelbimų lentose bei Utenos seniūnijos patalpose (nuo 2011-12-29 iki 2012-01-12 d. (iki susirinkimo pabaigos).
Planavimo terminai: pradžia – 2011 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2012 m. II ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Romas Sendžikas (Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengėjas – G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 389 55504).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L.Smailienė (tel. 8 698 21216), el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.

2011-12-12
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiami žemės sklypų (žemės skl. kad. Nr. 8260/0005:0237 ir 8260/0005:0238, esančių Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. ) formavimo ir pertvarkymo projektai.
Planavimo tikslas: žemės sklypų dalių atidalijimas pagal tenkančias dalis.
Planavimo organizatoriai: Vigaudas Patalauskas ir Roma Ciesiūnienė
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2011 m. gruodžio 19 d. iki 2012 m. sausio 3 d. adresu: Utenio a. 6, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. sausio 3 d.
 

2011-12-08
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos rajone, Kuktiškių seniūnija, Asmalų kaimas, kad. Nr. 8230/0001:0169, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Antanas Grašys
Projekto rengėjas - UAB „Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,
tel. 8 61602605, el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-12-08 iki 2012-01-08 UAB „Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2011-12-08
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr.78-4010), planavimo organizatorius Kazimieras Tuskenis ir plano rengėjas G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė praneša apie bendra tvarka rengiamą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr.8207-0004-0088, kadastrinis Nr. 8207/0004:88) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Vijeikių k., Utenos sen., Utenos rajone.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas, kadangi detalusis planas rengiamas vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2008-10-30 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-277, kurio rengimo metu buvo atliktos visos SPAV procedūros.
Planavimo tikslai:
padalinti žemės sklypą į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai;
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus naujai suformuotiems žemės sklypams.
Su detaliojo plano sprendiniais ir kitais, su šiuo planu susijusiais dokumentais, galima susipažinti plano rengėjo G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.). Parengti detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2011 m. gruodžio 23 d. iki susirinkimo pabaigos Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Utenio a. 4, Utena, I a.) skelbimų lentoje, įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.) ir Utenos seniūnijoje (Utenio a. 4, Utena, I a.).
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas vyks 2012 m. sausio 5 d., 13 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje (III a.).
Planavimo organizatorius – Kazimieras Tuskenis (Vijeikių k., Utenos r.).
Detaliojo plano rengėjas - G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 (389) 55307, 8 (389) 55504).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui arba organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo procedūros laiką, bet ne ilgiau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.

2011-12-07
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos rajone, Kuktiškių seniūnija, Asmalų kaimas, kad. Nr. 8230/0001:0169, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Antanas Grašys
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,
tel. 8 61602605, el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-12-08 iki 2012-01-08 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2011-12-05
Informuojame apie parengtą dviejų žemės sklypų Grybelių k., Utenos r., detalųjį planą, planavimo tikslai– žemės sklypo kadastrinis Nr. 8240/0006:126 padalijimas į aštuonis atskirus sklypus, numatant šešių sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją, dviejų sklypų- iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę- inžinerinės infrastruktūros teritoriją; žemės sklypo kadastrinis nr. 8240/0006:127 padalijimas į devynis atskirus sklypus, numatant aštuonių sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją, vieno sklypo- iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę- inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Planavimo organizatoriai - Dalius Ivanauskas ir Rima Kazanavičienė, Grybelių k., Utenos raj., tel 8-685-61258.
Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija 2011 12 15- 2012 01 03 Vyžuonų seniūnijos stende Šilo g. 4, Vyžuonose, Utenos raj. ir Utenos rajono savivaldybės stende, viešas susirinkimas vyks 2012 01 03, 11 val. Utenos rajono savivaldybėje 3 aukšto salėje, Utenio a. 4. Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima plano rengėjas: UAB „Detalus planas“, Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos raj., tel. 8-673-82022.

2011-12-02
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo padalijimas į 4 sklypus, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2011-12-02
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), parengti žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – gatvės, esančios Utenos mieste: Žemaitės g., Rūtų g., S. Dariaus ir S. Girėno g., V. Kudirkos g., Krašuonos g., Ežero g., Papievių g., Mindaugo g., Šilo g., S. Daukanto g., Draugystės a., Meldų g., Kaštonų g. ir gatvei nuo Užpalių g. iki Pušyno g.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su planais - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

Joomla templates by a4joomla