1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. spalio mėn.

2013-10-31
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21- 617 ir Žin., 2006. Nr. 66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112- 4189)
UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad pradedamas rengti bendraja tvarka teritorijos, esančios Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Vaidui Stundžiai, Stasei Dabužinskienei, Reginai Vilutienei ir Palmirai Katinienei, detalusis planas :
„Žemės sklypo (kadastro Nr.8240/0004:268 Naujasodžio k.v.) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r “.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2013.11.06 iki 2013.12.04.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Vyžuonų seniūnijos patalpose, Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r. ir Utenos raj. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo 2013.11.21 iki 2013.12.04 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2013m. gruodžio mėn. 04 (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gruodžio mėn. 04d. 13val. Vyžuonų seniūnijoje (Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r.). Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai – V. Stundžia (Smėlio g. 8-3, Utena), S. Dabužinskienė (Krašuonos g. 19-36, Utena), R. Vilutienė (Butėnų k., Anykščių r.), P. Katinienė (Užpalių g. 84-1, Utena).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 8-389 64030).
Projekto rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2013-10-29

Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas Romualdui Barauskui ir Antaninai Barauskienei priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8220/0001:0045), esančio Kaimynų k., Užpalių sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8220/0001:0045) Kaimynų kaime, Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Romualdas Barauskas
Projekto rengėjas – UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. lapkričio 14 d. iki 2013 m. lapkričio 27 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 27 d.

2013-10-29
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialųjį planą.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615).
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel.: 8 (389) 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2013-10-28
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8227/0004:142, Gaidžių k., Tauragnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8227/0004:142.
Planavimo organizatorius: Dainius Telksnys, gyv. Taikos g. 38-17, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-10-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos raj. sav. (kadastrinis Nr. 8260/0005:110 Sirutėnų k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo pagal tenkančias dalis.
Planavimo organizatoriai: Jurgita Mikolevičienė, gyv. Draugystės a. 11, Utena ir Ignas Galatiltis, gyv. Sirutėnų k., Utenos raj..
Projekto rengėjas: UAB „NTF", Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.ntforma.lt
Susipažinti su parengtu Projektu ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2013 m. spalio 21 d. iki 2013 m. lapkričio 08 d. adresu: Aušros g. 71-65, Utena.

2013-10-16
ESFINFORMACIJA APIE PARENGTUS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ SUSISIEKIMO IR SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI TERITORIJOS TVARKYMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO SPECIALIUOSIUS PLANUS
Parengti Naujasodžio, Dauniškio, Krašuonos, Vyturių, Smėlio, Aukštakalnio, Statybininkų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo specialieji planai.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 01 31 įsakymas „Dėl Utenos miesto kvartalų specialiųjų planų rengimo" Nr. AĮ-103.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel.8(389) 61620, fax. 8(389)61615, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinio tinklalapio adresas: www.utena.lt.
Planų rengėjas: UAB „Urbanistika", A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2 616 972; faks. (8 5) 2124459; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovė: G. Mineikienė, tel. (8 5) 2 610 697; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) priskirti teritorijas prie daugiabučių gyvenamųjų namų arba jų grupių ir išnagrinėti šių teritorijų infrastruktūros objektus (automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, pėsčiųjų takai, želdiniai); 2) išskirti susisiekimo infrastruktūros teritorijas – bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, pėsčiųjų takus; 3) išskirti priklausomųjų želdynų teritorijas su socialinės infrastruktūros objektais – bendrojo naudojimo vaikų žaidimų, sporto, poilsio aikšteles, konteinerių aikšteles.
Darbų atlikimo terminai: 2012 gruodis mėn. - 2014 sausio mėn.
Su parengtais specialiųjų planų sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita visuomenė gali susipažinti nuo 2013 11 04 iki 2013 12 03 Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena ir plano rengėjo – UAB „Urbanistika" patalpose, adresu A. Goštauto 8, Vilnius, kab. Nr. 0321 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
Parengtų specialiųjų planų vieša ekspozicija vyks nuo 2013 11 18 iki 2013 12 03 Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena.
Parengtų specialiųjų planų vieši susirinkimai vyks Utenos rajono savivaldybėje, Utenio a. 4, Utena, salėje (III aukštas):
1) Naujasodžio kvartalo – 2013 12 03 - 9.30 val.;
2) Dauniškio kvartalo – 2013 12 03 - 11.00 val.;
3) Krašuonos kvartalo – 2013 12 03 - 13.30 val.;
4) Vyturių kvartalo - 2013 12 03 - 15.00 val.;
5) Aukštakalnio kvartalo - 2013 12 04 - 10.00 val.;
6) Smėlio kvartalo - 2013 12 04 - 13.00 val.;
7) Statybininkų kvartalo – 2013 12 04 - 14.30 val.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, nurodytais adresais raštu, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Išsamesnė informacija: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje. Kontaktiniai asmenys: vyr. architektas Evaldas Rimas tel. 8 389 64030, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; vyr. spec. Jolana Bivainienė tel. 8 389 64058, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.2013-10-10
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8254/0002:9, Ruklių k., Daugailių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8254/0002:9.
Planavimo organizatorius: Rimvydas Steponavičius, gyv. Aušros g. 60-6, Utenoje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-10-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8201/0011:311, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8201/0011:311.
Planavimo organizatorius: Valdas Jotka, gyv. Aušros g. 99--19, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-10-08
logo ESFINFORMACIJA APIE PARENGTAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIŲJŲ PLANŲ (SP) KONCEPCIJAS
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybė taryba (2013 09 26 Tarybos posėdžio protokolas Nr.8) pritarė Naujasodžio, Dauniškio, Krašuonos, Vyturių, Smėlio, Aukštakalnio, Statybininkų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo specialiųjų planų koncepcijoms.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 01 31 įsakymas „Dėl Utenos miesto kvartalų specialiųjų planų rengimo" Nr. AĮ-103.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel.8(389) 61620, fax. 8(389)61615, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinio tinklalapio adresas: www.utena.lt.
Planų rengėjas: UAB „Urbanistika", A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2 616 972; faks. (8 5) 2124459; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovė: G. Mineikienė, tel. (8 5) 2 610 697; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su parengtomis koncepcijomis galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt skiltyje „Teritorinis planavimas/koncepcijos" bei UAB „Urbanistika", A. Goštauto 8, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo spaudoje ar registruoto laiško gavimo dienos.
Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos.
Informacija apie galimybes susipažinti su SP sprendiniais, viešų ekspozicijų ir viešų susirinkimų vietos bei laikas bus skelbiami atskirai.
Išsamesnė informacija: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje. Kontaktiniai asmenys: vyr. architektas Evaldas Rimas tel. 8 389 64030, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; vyr. spec. Jolana Bivainienė tel. 8 389 64058, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2013-10-04
Rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos raj. sav. Sudeikių sen., Sudeikių k., (kadastrinis Nr. 8264/0001:330), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo padalijimas į du sklypus
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Organizatorius ir iniciatorius – Ina Fomina.
Projekto rengėjas – UAB "Julimatas" , Švitrigailos g. 7/16, Vilnius
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013-10-10d. iki 2013-10-24 d. imtinai kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 17:00 val. projekto rengėjo buveinės adresu : Švitrigailos g. 7/16, Vilnius. Telefonas pasiteirauti: 8-600-26502.

2013-10-04
Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513“Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka, A. Mackaus individuali įmonė informuoja apie rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8234/0003:304 Stabulankių g.5, Stabulankių k., Leliūnų sen., Utenos r. formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą.
Planavimo tikslas : žemės sklypo atidalijimas į du žemės sklypus pagal bendrasavininkams tenkančias dalis.
Planavimo organizatorius: Irenijus Balaiša, Alvyda Vaiginienė
Projekto rengėjas: A. Mackaus individuali įmonė, Vasaros g. Nr.47, Utena, LT-28244,
mob. tel. 868684276, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planavimo pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui, 10 darbo dienų laikotarpyje, iki 2013-10-17.
Su rengiamu projektu galima susipažinti - projekto rengėjo patalpose, Vasaros g. Nr. 47, Utena, LT-28244, mob.tel. 868684276, iki 2013-10-17 (10 darbo dienų).

2013-10-01
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8264/0001:22, Sudeikių k., Sudeikių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8264/0001:22.
Planavimo organizatorius: Gintautas Černiauskas, gyv. Ateities g. 11, Sudeikiai, Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-10-01
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21- 617 ir Žin., 2006. Nr. 66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112- 4189)
UAB "Romas ir Virgis" informuoja, kad pradedamas rengti bendraja tvarka teritorijos, esančios Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Ingai Statkutei, detalusis planas :
„Žemės sklypo (kadastro Nr.8250/0010:349 Pakalnių k. v.) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r ".
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2013.10.09 iki 2013.11.07.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Leliūnų seniūnijos patalpose, Liepų g.4, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. ir Utenos raj. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo 2013.10.23 iki 2013.11.07 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2013m. lapkičio mėn. 07 (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2013m. lapkričio mėn. 07d. 13val. Leliūnų seniūnijoje (Liepų g.1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r.). Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatorė – Inga Statkutė (Aukštakalnio g. 74-2, Utena).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 8-389 64030).
Projekto rengėjas - UAB "Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2013-10-01
Informacija apie priimtą atrankos išvadą dėl poilsio zonos įrengimo prie Bažnyčios gatvės, Daugailių miestelyje, Utenos rajone, poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. 8 (389) 61 600, faks. 8 (389) 61 615.
Informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo pateikė Utenos rajono savivaldybės administracija. Kontaktinis asmuo Rolandas Maniušis, 8 (389) 63 894, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – poilsio, rekreacijos, laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikimas. Numatoma įrengti poilsio zoną žemės sklype (kad. Nr. 8210/0005:283).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 30 d. priimta atrankos išvada Nr. (5.1)-s-2040 - atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir priimta atrankos išvada bei pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (107 kab., Utenio a. 4, 28503 Utena) per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo.

Joomla templates by a4joomla