1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2011 m. spalio mėn.

2011-10-28
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 rugsėjo 10 dienos rengiamas žemės sklypo, Davainių girios vs., Leliūnų sen., Utenos r. (kadastrinis Nr. 8250/0008:0286 Pakalnių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Vilmantas Pleita, gyv. Vilnius Visorių sodų 2-oji g.15
Projekto rengėjas – UAB “Granvalda”, Kareivių g. 19-175, III aukštas, Vilnius, tel. 8-611 66914, el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. spalio 27 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. spalio 27 d. iki 2011 m. lapkričio 07 d. UAB “Granvalda” patalpose adresu Kareivių g. 19-175, III aukštas, Vilnius. Maironio g. 12-306 Utena

2011-10-26
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8257/0008:289 Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8257/0008:289.
Planavimo organizatorius: Valė Barkauskienė, gyv. S.Žukausko g.39-71, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-11-11.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2011-10-27 iki 2011-11-11 (10 darbo dienų).

2011-10-25
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos Sudeikių k., Sudeikių sen., Utenos raj. detalųjį planą: „Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1115-5350, kad. Nr. 8264/0001:458 Sudeikių k.v.) padalijimas į trylika atskirų sklypų, numatant vienuolikos sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)“.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
• Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1115-5350, kad. Nr. 8264/0001:458 Sudeikių k.v., 7.2487 ha) padalijimas į trylika atskirų sklypų, numatant vienuolikos sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
• Koncepcijos nustatymo stadija-atlikti Sudeikių kaime planuojamo žemės sklypo (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 8/K) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai. Parengta koncepcija suderinama ir teikiama tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai;
• Numatoma patikslinti duomenis apie planuojamame žemės sklype esančią miško žemę su aktualiais Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotais duomenimis;
• Planavimo sąlygų sąvadas galioja nuo 2011-07-18 iki 2014-07-18.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554, el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie koncepcijos patvirtinimą, parengtą detalųjį planą, susipažinimo su juo svarstymo tvarką (vieša ekspozicija, viešas susirinkimas), vietą ir laiką informuosime papildomai.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, LT-28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai: Ramūnas Patašius ir Sigita Patašienė, Jaunystės g. 21, LT-28132 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
 

2011-10-19
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Kaniūkų k., Užpalių sen., Utenos r.sav., ( kad. Nr. 8243/0001:94 Norvaišių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą miškui įveisti ne miško žemėje.
Projekto organizatorius - Tomas Velėnius.
Projekto rengėjas - UAB „Altiplanas”, Kęstučio g. 54-6, Vilnius.
Tomas Juozapavičius, tel.: +37068343569, el.pastas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo :
2011m. spalio 26 d. – 2011m. lapkričio 10 d UAB „Altiplanas” patalpose, adresu Kęstučio g. 54-6, Vilnius.

2011-10-19
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, Lamėsto k., Saldutiškio sen., Utenos raj.sav., ( kad. Nr. 8257/0005:0068 Saldutiškio k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą miškui įveisti ne miško žemėje.
Projekto organizatorius - Sigitas Žiliukas, Žydronė Žiliukienė.
Projekto rengėjas - UAB „Altiplanas”, Kęstučio g. 54-6, Vilnius.
Tomas Juozapavičius, tel.: +37060066692, el.pastas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu
Nuo 2011m. sausio 27 d. – 2011m. vasario 09 d UAB „Altiplanas” patalpose, adresu Kęstučio g. 54-6, Vilnius.

2011-10-19
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypų, Skaistulės k., Tauragnų sen., Utenos raj.sav.,( kad. Nr. 8230/0007:0119 ir 8230/0007:0227 Kuktiškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą miškui įveisti ne miško žemėje.
Projekto organizatorius - Jolanta Kurmienė.
Projekto rengėjas - UAB „Altiplanas”, Kęstučio g. 54-6, Vilnius.
Tomas Juozapavičius, tel.: +37060066692, el.pastas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo
2011m. sausio 27 d. – 2011m. vasario 09 d UAB „Altiplanas” patalpose, adresu Kęstučio g. 54-6, Vilnius.
 

2011-10-10
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (žemės skl. kad. Nr.8207/0001:0370, esančio Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r. sav.) formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris sklypus.
Planavimo organizatorius – Danguolė Jazbutienė.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Su rengiamu projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena“ patalpose (adresas: Kalvarijų g. 131-413, Vilnius) nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2011 m. spalio 24 d. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. spalio 24 d.

2011-10-10
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Teritorijų planavimas“ informuoja apie bendra tvarka rengiamą „Žemės sklypų (unikalus Nr.8240-0004-0039, kadastrinis Nr. 8240/0004:39 ir unikalus Nr.8240-0004-0038, kadastrinis Nr. 8240/0004:38) ribų ir plotų pakeitimas, abiejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - komercinės paskirties objektų teritoriją (automobilių centrui ir komercinės paskirties pastatui statyti)“ detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimas, abiejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - komercinės paskirties objektų teritoriją (automobilių centrui ir komercinės paskirties pastatui statyti).
Planavimo organizatorius – UAB "Autotrade", Lvovo g. 89/1, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas – UAB “Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Susipažinti su patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu TS-321 detaliojo plano koncepcija ir parengto detaliojo plano sprendiniais galima detaliojo plano rengėjo patalpose (A. Goštauto g. 8-213, Vilnius) nuo 2011 m. spalio 17 d.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena) ir Vyžuonų seniūnijos patalpose (Šilo g. 4, Vyžuonos) nuo 2011 m. lapkričio 2 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2011 m. lapkričio 16 d. 14.00 val. Utenos rajono savivaldybės mažojoje salėje (3 aukšte), Utenio a. 4, Utena.
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2011-10-07
UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo suformavimo privažiavimui prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo (teritorija prie Aukštakalnio gatvės, Utenos mieste) detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 31  d. įsakymas Nr. AĮ-280; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 29 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. balandžio 29 d. Nr. AR4-51; 2011 m. rugsėjo 30 d. sutartis Nr. SS-T/11-068/R).
Planuojamos teritorijos adresas – prie Aukštakalnio gatvės, Utenos mieste.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888.
Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – inžinerinės infrastruktūros teritorija (nustatoma).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas privažiavimui prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. spalis – 2012 m. kovas. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Pagal LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su vėlesniais pakeitimais Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010, 2011, Nr. 50-2430) 24.1 punktą, informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą turi būti paskelbta savivaldybės, kurioje numatytas planavimas, administracijos tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

2011-10-07
UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo suformavimo Tauragnų miestelio senosioms kapinėms detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. AĮ-135; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 8 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. kovo 8 d. Nr. AR4-21; 2011 m. spalio 3d. sutartis Nr. SS-T/11-071/R).
Planuojamos teritorijos adresas – Ežero g., Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888.
Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – konservacinės paskirties žemė – kultūros paveldo objektų žemės sklypai (nustatoma).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas Tauragnų miestelio senosioms kapinėms ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. spalis – 2012 m. kovas. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Pagal LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su vėlesniais pakeitimais Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010, 2011, Nr. 50-2430) 24.1 punktą, informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą turi būti paskelbta savivaldybės, kurioje numatytas planavimas, administracijos tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

2011-10-07
Parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8234/0004:141) Utenos r. sav., Leliūnų sen., Leliūnų k.v., Liveikių kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas UAB „Kalinuvkos plantacija”, Papilėnų 14-49, Vilnius, tel. 868612366.
Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją bei Utenos r. sav., Leliūnų seniūnijoje.

2011-10-07
UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo (kad. Nr.8201/0013:80) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimo iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo birželio 21 d. įsakymas Nr. AĮ-421; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 17 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010 m. liepos 15 d. Nr. AR4-92; 2011 m. spalio 3 d. sutartis Nr. SS-T/11-070/R).
Planuojamos teritorijos adresas – Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų  sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888.
Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos (esama).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimas iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį.
Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. spalis – 2012 m. kovas. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Pagal LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su vėlesniais pakeitimais Žin., 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010, 2011, Nr. 50-2430) 24.1 punktą, informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą turi būti paskelbta savivaldybės, kurioje numatytas planavimas, administracijos tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

2011-10-05
Informacijos patikslinimas
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21- 617 ir Žin., 2006. Nr.66-2429 Žin., 2010, Nr.159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112- 4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad sklype (kadastro Nr.8270/0010:159), kuris nuosavybės teise priklauso UAB Bareikio vairavimo mokyklai, bendraja tvarka pradedamas rengti šio žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į inžinierinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (praktinio vairavimo mokymo aikštelei įrengti) Pramonės g. 17c, Utenos m. (detaliojo plano keitimas), detalusis planas.
Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr.82-1965; 2005, Nr.84-3105) detaliojo plano rengimo metu atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (PAV).
Apie priimtą PAV atrankos išvadą, parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo svarstymo tvarką, viešo susirinkimo vietą ir laiką pranešime kitame skelbime.
Planavimo organizatorius – UAB Bareikio vairavimo mokykla (Smėlio g.,19-100, Utena);
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389 64030).
Plano rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.
 

2011-10-03
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8257/0006:119 Vidiškio k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8257/0006:119.
Planavimo organizatorius: Eugenija Kireilienė, Lauko g.13, LT-28203, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-10-18d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2011-10-04 iki 2011-10-18 (10 darbo dienų).

Joomla templates by a4joomla