1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. balandžio mėn.

2013-04-30
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Palangos g. 2, Utenos m. detalųjį planą:
„Žemės sklypo (kad. Nr. 8270/0019:113 Utenos m. k. v.) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant gyvenamojo namo statybą atidalintame sklype”.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
1. Žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus,
2. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus, bei apribojimus.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013m. gegužės 8d. iki 2013m. birželio 5d. UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2013 m. gegužės 22 d. iki 2013m. birželio 5 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje, tel. 8-389 64030 ir UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel 8-389 56554.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui iki 2013 m. birželio 5 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: R.Kunčiūnienei (V.Kudirkos g. 44-5, Utena), D. Ivonienei (J. Basanavičiaus g. 103-32, Utena).
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. birželio 5 d. 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena 8-389 64058.
Planavimo organizatorės: Rūta Kunčiūnienė (V. Kudirkos g. 44-5, Utena), Danguolė Ivanovienė (J.Basanavičiaus g. 103-32, Utena).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554.

2013-04-28
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad.Nr. 8240/0003:381 Vyžuonėlių k., Vyžuonų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype kad. Nr. 8240/0003:381.
Planavimo organizatorė: Arūnas Vilkauskas, gyv. Alyvų g. 11, Utena
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.

2013-04-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo projektą
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame apie UAB „ADR PROJEKTAI" rengiamą žemės sklypo, esančio Šnieriškių k., Utenos sen., Utenos r., vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas - žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8247/0004:70), esančio Šnieriškių k., Utenos sen., Utenos r.sav. padalijimas į du atskirus sklypus.
Pareiškėjas – Petras Pečiūra.
Planuojama teritorija - Šnieriškių k., Utenos sen., Utenos r.sav.
Projekto rengėjas - UAB „ADR PROJEKTAI", Žalgirio g. 90-335, LT-09303 Vilnius. Matininkas Tomas Urvikis, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Tel.Nr.: +370 6 7122069
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose nuo 2013-04-25 iki 2013-05-15.

2013-04-23
Utenos rajono savivaldybės administracija pakartotinai informuoja, kad pradėti rengti Utenos miesto Aukštakalnio, Naujasodžio, Statybininkų, Vyturių, Smėlio, Krašuonos, Dauniškio ir Stadiono (tarp Aušros, A. Baranausko ir Maironio gatvių) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo specialieji planai. Šiuo metu yra nagrinėjama šių teritorijų esama būklė, todėl prašome teikti savo pasiūlymus ir pageidavimus.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Priskirti teritorijas prie daugiabučių gyvenamųjų namų arba jų grupių ir išnagrinėti šių teritorijų infrastruktūros objektus (automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai, želdiniai).
2. Išskirti susisiekimo infrastruktūros teritorijas:
- bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės (esamos ir galimybė įrengti naujas);
- privažiavimai prie daugiabučių gyvenamųjų namų;
- pėsčiųjų takai (esami ir galimybė įrengti naujus).
3. Išskirti priklausomųjų želdynų teritorijas su socialinės infrastruktūros objektais:
- bendro naudojimo vaikų žaidimų aikštelės (esamos ir galimybė įrengti naujas);
- bendro naudojimo sporto aikštelės (esamos ir galimybė įrengti naujas);
- bendro naudojimo poilsio aikštelės (esamos ir galimybė įrengti naujas);
- konteinerių aikštelės (esamos ir galimybė įrengti naujas).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615.
Specialiųjų planų rengėjai – UAB „Urbanistika (A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8 (5) 2124969) ir UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41-1/2, Vilnius, tel. 8 (5) 2617629).
Atsiliepimus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2013-04-22
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei nauja taisyklių redakcija (Galioja nuo 2007 m. gegužės 31 d., Nr. 3D-265/D1-308, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 63-2430 (2007-06-06)), rengiamas žemės sklypo, Degėsių k., Užpalių sen., Utenos r.sav., (kadastrinis Nr. 8277/0002:140 Kaimynų k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties žemės sklypo suformavimas Rūtai Daukševičienei ir Mečislavui Daukševičiui nuosavybės teise priklausančio pastato( veršidės) eksploatacijai.
Projekto rengimo terminas – 2013 m. II ir III ketv.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM, Utenos skyrius. Maironio g. 9, Utena.
Projekto rengėjas – Juozas Seibutis, Algirdo g. 18-4, Vilnius, tel., 8 600 83405, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. gegužės 6 d. projekto rengėjo patalpose Algirdo g. 18-4, Utena, tik iš anksto susitarus.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gegužės 6 d.

2013-04-22
Informacija apie atrankos išvadą dėl Vyžuonaičio parko dalies įrengimo prie Vyžuonaičio ežero Utenos mieste poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615.
Informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo pateikė Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 28503 Utena. Kontaktinis asmuo Jūratė Paragytė, tel. (8 389) 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – parko įrengimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vyžuonaičio parko teritorija, Utenos miestas.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-04-16 priimta atrankos išvada Nr.(5.1)-s-820 - atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir priimta atrankos išvada bei pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima Utenos rajono savivaldybės administracijoje per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo.

2013-04-17
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – kitos paskirties, bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypo suformavimas Utenos mieste, tarp Krašuonos gatvės ir Tauragnų gatvėje esančių namų valdų bei automobilių stovėjimo aikštelės, skverui eksploatuoti.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo laikraštyje.

2013-04-17
Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, kad rengiamas Gintautui Kunčiūnui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8250/0015:0219), esančio Ažudėlių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos parinkimas žemės sklype (kad. Nr. 8250/0015:0219) Ažudėlių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Gintautas Kunčiūnas
Projekto rengėjas – UAB „Baltijos mediena”. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2013 m. gegužės 03 d. iki 2013 m. gegužės 16 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus galite teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gegužės 16 d.

2013-04-17
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Palangos g. 2, Utenos m. detalųjį planą:
„Žemės sklypo (kad. Nr. 8270/0019:113 Utenos m. k. v.) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant gyvenamojo namo statybą atidalintame sklype”.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
1. Žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus,
2. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus, bei apribojimus.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 m. balandžio mėn. 24d. iki 2014m. gegužės mėn. 24d. UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2014 m. gegužės mėn. 13d. iki 2014m. gegužės mėn. 24d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje, tel. 8-389 64030 ir UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel 8-389 56554.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui iki 2014m. gegužės mėn. 24d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: R.Kunčiūnienei (V.Kudirkos g. 44-5, Utena), D. Ivonienei (J. Basanavičiaus g. 103-32, Utena) .
Viešas susirinkimas vyks 2014m. gegužės mėn. 24d. 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena 8-389 64058.
Planavimo organizatorės: Rūta Kunčiūnienė (V. Kudirkos g. 44-5, Utena), Danguolė Ivanovienė (J.Basanavičiaus g. 103-32, Utena).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554.

2013-04-16
INFORMACIJA, DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Utenio a. 4, Utena, tel. (8 38) 961620.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Trumpalaikio poilsio paslaugų teikimas. Numatoma įrengti poilsiavietę prie Ilgio ežero, apie 1.2000 ha ploto suformuotame žemės sklype.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: planuojamą ūkinę veiklą numatomą vykdyti Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. Numatomas suformuoti laisvoje valstybinėje žemėje sklypas vakarinėje ir rytinėje sklypo pusėse ribosis su privačiais žemės sklypais, šiaurinėje – su vietinės reikšmės keliu Juknėnai – Antilgė, pietinėje – su Ilgio ežeru.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-04-08 priimta atrankos išvada Nr. (5.1)-s-751, kad planuojamai ūkinei veiklai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos dokumentacija ir atrankos išvada galima Utenos rajono savivaldybės, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus patalpose darbo dienomis, adresu: Utenio a. 4, Utena, tel. Nr. (8 389) 64058. Susipažinti galima iki 2013-04-30.
Suinteresuota visuomenė turi teisę iki 2013-04-30 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, adresu: Metalo g. 11, Utena, teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

2013-04-15
Parengtas Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimo techninis projektas
Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelvista“ parengė Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimo projektą - pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos patvirtintą projektavimo darbų užduotį Grybelių gatvėje suprojektavo asfaltbetonio dangą, šaligatvį ir dviračių taką vienoje gatvės pusėje, paviršinių nuotekų tinklus, apšvietimą ir nuovažas į gretimus sklypus.
Su parengtu techniniu projektu 2013 m. balandžio 15-30 d. galima susipažinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.) pas projekto rengėją - UAB „Kelvista“, Ukmergės g. 283, 06313 Vilnius (projekto vadovas Andrius Bladžiūnas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 620) 45275) arba statytoją - Utenos rajono savivaldybės administraciją, Utenio a. 4, 28603 Utena, tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Techninis projektas 2013 m. balandžio 15-30 d. viešai eksponuojamas Utenos rajono savivaldybės administracijoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.).
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. balandžio 30 d. 17.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima teikti raštu nuo šios informacijos paskelbimo dienos iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo ir paties susirinkimo metu.

2013-04-12
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – kitos paskirties, bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypo suformavimas Utenos mieste, tarp Krašuonos gatvės ir Tauragnų gatvėje esančių namų valdų bei automobilių stovėjimo aikštelės.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2013-04-11
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis“ informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. detalųjį planą: „Žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-2271-1291, kad. Nr. 8207/0003:476 Biliakiemio k.v. ir unikalus Nr. 4400-2271-1237, kad. Nr. 8207/0003:475 Biliakiemio k.v.) sujungimas į vieną sklypą, numatant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)“.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
• Žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-2271-1291, kad. Nr. 8207/0003:476 Biliakiemio k.v., plotas 0.1452 ha ir unikalus Nr. 4400-2271-1237, kad. Nr. 8207/0003:475 Biliakiemio k.v., plotas 0.1338 ha) sujungimas į vieną sklypą, numatant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) Klovinių k., Utenos sen., Utenos r.;
• Koncepcijos nustatymo stadija-atlikti Klovinių kaime planuojamų žemės sklypų teritorijos (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai. Parengta koncepcija suderinama ir teikiama tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai;
• Planavimo sąlygų sąvadas galioja nuo 2013-02-12 iki 2016-02-12.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti planavimo organizatoriams raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie koncepcijos patvirtinimą, parengtą detalųjį planą, susipažinimo su juo svarstymo tvarką (vieša ekspozicija, viešas susirinkimas), vietą ir laiką informuosime papildomai.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, LT-28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai: Marijona Regina Laukienė, Diana Grigienė, J. Tumo-Vaižganto g. 28-36, LT-28206 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2013-04-07
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8220/0001:257 Juškonių k., Užpalių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8220/0001:257.
Planavimo organizatorius: Arūnas Rožė, gyv. Smėlio g. 16-17, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.

2013-04-04
Daugailių viešajai infrastruktūrai sutvarkyti rengiamas techninis projektas
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamas projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“ techninis projektas.
Statybvietės adresas – Utenos r. sav., Daugailių mstl.
Įgyvendinant projektą, numatoma: Indrajos g. dalies rekonstravimas įrengiant asfalto dangą; Didžiosios g. dalies rekonstravimas įrengiant šaligatvį; Bažnyčios g. dalies rekonstravimas įrengiant šaligatvį; poilsio zonos su apšvietimu Bažnyčios g. įrengimas; pėsčiųjų tako nuo Didžiosios g. iki Plento g. apšvietimo įrengimas; Vyturių g. dalies rekonstravimas įrengiant asfalto dangą; Sodų skersgatvio rekonstravimas įrengiant asfalto dangą ir įrengiant šaligatvį; stadiono ir aikštyno rekonstravimas įrengiant naują sporto aikštelių dangą, atnaujinant bėgimo takų dangą, įrengiant naujus krepšinio stovus, futbolo vartus, aikštelės aptvėrimą.
Statybos pradžia ir pabaiga 2013 – 2014 m.
Projektuotojo adresas – UAB „Šiltas namas“, Ateities g. 21, Vilnius. Projektuotojo kontaktinis asmuo – Tomas Kazlauskas, tel. (8 5) 269 69 60, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Susipažinti su projektu galima darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utena, Utenio a. 4, 217 kab.). Kontaktinis asmuo – Rolandas Maniušis, tel. (8 389) 63 894.

2013-04-02
Informacija apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu bei išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo detaliajam planui „Žemės sklypo (kad. Nr. 8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r.” (Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. AĮ-252).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Susipažinti su motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, ir pareikšti argumentuotus pasiūlymus ar pastabas galima adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. (8 389) 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2013-04-02
INFORMUOJAME APIE PASIKEITUSIĄ „Žemės sklypo (kad. Nr. 8280/0003:295) padalijimo į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimo su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) detalIOJO planO“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 4 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1002) VIEŠOJO SUSIRINKIMO VIETĄ.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. 8 389 61600, faks. 8 389 61615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt. Informaciją teikia vyr. architektas Evaldas Rimas, tel. 8 389 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir vyr. specialistė Jolana Bivainienė, tel. 8 389 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
PLANO RENGĖJAS: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. 8 5 2788433, faks. 8 5 2784789 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.taemgroup.lt. Informacija teikia vyr. inžinierius Marius Berulis tel. 8 5 2788433, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
PLANUOJAMA TERITORIJA: Žemės sklypo (Kad. Nr. 8280/0003:295) dalis ir žemės sklypas (Kad. Nr. 8280/0003:96), Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos rajone. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – koncervacinės paskirties ir miškų ūkio paskirties.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI NUMATOMA VEIKLA: miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus (žemės sklypo plotas – 15,75555 ha); Atidalinto sklypo (kapinių plėtrai) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (atidalinamo žemės sklypo plotas – 80 arų); Naujai suformuoto (kapinių plėtrai) žemės sklypo sujungimas su gretimu (esamų kapinių) žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) (esamų kapinių žemės sklypo plotas – 2,0811 ha).
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2013 m. II ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka.
Informuojame, kad 2013 m. kovo 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. AĮ-252 buvo priimtas sprendimas neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Su motyvais dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikimo galima susipažinti pas planavimo organizatorių anksčiau nurodytais kontaktais.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2013 m. balandžio 9 d. iki 2013 m. gegužės 8 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. balandžio 23 d. iki 2013 m. gegužės 8 d. imtinai „Žemės sklypo (kad. nr. 8280/0003:295) padalijimo į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimo su gretimu žemės sklypu (kad. nr. 8280/0003:96) detalusis planas” bus viešai eksponuojamas Utenos rajono savivaldybės administracijoje informaciniame stende ir Vyžuonų seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. gegužės 8 d. 11 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, Šilo g. 4, Vyžuonų mstl.
Apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą prašome informuoti Jūsų sklype esančių servitutų naudotojus (jei tokie yra).
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Joomla templates by a4joomla