1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. birželio mėn.

2013-06-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8204/0001:88, Balčių k., Tauragnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8204/0001:88.
Planavimo organizatorius: Rimantas Rutkauskas, gyv. J.Basanavičiaus g. 21-2, Utenoje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-06-17
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Žvejų g. 5, Ruklių k., Daugailių sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8254/0002:173) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Planavimo organizatoriai-Alvydas Macelis, Dalia Udrienė, Rima Dilinskienė. Projekto tikslas - žemės sklypo padalijimas, suformuojant atskirus žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus, bei naujai suformuotame žemės ūkio paskirties žemės sklype bendrojoj nuosavybėj turimų žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant atskirus sklypus. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2013-06-17
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Lankų g. 4, Buitūnų k., Kuktiškių sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8230/0007:61) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Planavimo organizatorius-Antanas Pakalnis. Projekto tikslas- žemės sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2013-06-14
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8257/0005:180, Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8257/0005:180.
Planavimo organizatorius: Ona Misiūnienė, gyv. Taikos g. 23-4, Utenoje.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2013-06-10
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21- 617 ir Žin., 2006. Nr. 66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112- 4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad pradedamas rengti bendraja tvarka teritorijos, esančios Klovinių k., Utenos sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Jūratei Zazirskienei ir Irenai Paužuolienei, detalusis planas:
„Žemės sklypo (kad. Nr.8207/0003:133 Biliakiemio k.v.) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Klovinių k., Utenos sen., Utenos r “.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis“ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2013.06.17 iki 2013.07.16.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos seniūnijos patalpose, Utenos a. 4, Utenoje ir Utenos raj. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo 2013.07.03 iki 2013.07.16 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2013 liepos mėn. 16 (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2013 liepos mėn. 16 13val. Utenos raj. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai – Jūratė Zazirskienė (Zarasų g. 8, Vaikutėnų k., Utenos r.) ir Irena Paužuolienė (Sėlių g. 30c - 4, Utena).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 64030).
Projekto rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

Joomla templates by a4joomla