1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2013 m. liepos mėn.

2013-07-31
Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr.8270/0019:104, esančio Stoties g. 28, Utenos m., Utenos sen., planas, prilygintas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - pertvarkyti padalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, nekeičiant žemės sklypo ribų ir ploto laisvoje valstybinėje žemėje, teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų(leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo).
Planavimo organizatorius – AB"Utenos agroprekyba", UAB"Utenos agropervežimai".
Plano rengėjas- UAB"Geodezinis standartas"(Minties g. 8A-118, Vilnius, tel. 8(601)65263, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. )
Su parengtu planu, prilygintu detaliojo teritorijų dokumentui, galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti UAB"Geodezinis standartas" patalpose Minties g. 8A-118, Viniuje.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto pranešimo internetiniame tinklalapyje.

 

2013-07-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8264/0002:270, Kirklių k., Sudeikių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8264/0002:270.
Planavimo organizatorius: Sigutė Rudinskienė, gyv. Trūdų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

 

2013-07-25
Vadovaujantis 1995-12-12 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (aktualia.r.) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" Nr. 1079 (aktualia.r.), informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo suformavimo poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero (adresas: Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengimo pagrindas 2004-04-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-121 "Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo", 2011-12-29 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1207 „Dėl detaliojo plano rengimo (Antilgės k.)", 2012-01-23 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR4-5.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-08 iki 2013-09-06 UAB ,,Geometra" patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-23 iki 2013-09-06 Daugailių seniūnijoje (Didžioji g. 48, Daugailiai), Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena, Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje) ir UAB "Geometra" (Taikos pr. 88A, Kaune) patalpose darbo dienomis.
Viešas susirinkimas vyks 2013-09-06, 11.00 val. Daugailių seniūnijoje (Didžioji g. 48, Daugailiai).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. I ketv. - 2013 m. IV ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Utenio a. 4, Utena, tel. (8 38) 961620.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. +370 652 80616, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.geometra.lt.

 

2013-07-25
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2009, Nr. 144-6351, 159-7205; Žin., 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka pradedamą rengti teritorijos Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos raj. detalųjį planą: „Žemės sklypo (unikalus Nr. 8240-0006-0102, kad. Nr. 8240/0006:102 Naujasodžio k.v.) padalijimas į penkis atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 8240-0006-0102, kad. Nr. 8240/0006:102 Naujasodžio k.v., 0.6302 ha) padalijimas į penkis atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę-gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
Koncepcijos nustatymo stadija-atlikti Grybelių kaime planuojamo žemės sklypo (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K, U2-miesto įtakos estensyvios plėtros teritorijos) vystymo koncepciją. Koncepcija-detaliojo plano rengimo etapo stadija, kurioje numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, aplinkos tvarkymo programa, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai. Parengta koncepcija suderinama ir teikiama tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai;
Planavimo sąlygų sąvadas galioja nuo 2013-02-08 iki 2016-02-08.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti planavimo organizatoriams raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie koncepcijos patvirtinimą, parengtą detalųjį planą, susipažinimo su juo svarstymo tvarką (vieša ekspozicija, viešas susirinkimas), vietą ir laiką informuosime papildomai.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, LT-28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai: Nerijus Stasiulionis, J. Basanavičiaus g. 59-104, LT-28241 Utena, Inga Prievelienė, Evaldas Prievelis, Užpalių g. 68-13, LT-28196 Utena.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2013-07-24
Vadovaujantis 1995-12-12 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (aktualia.r.) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" Nr. 1079 (aktualia.r.), informuojame apie 2013-06-27 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-194 patvirtintą Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, 39/K(R) funkcinės zonos koncepciją.
Susipažinti su koncepcijos sprendiniais galima Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.utena.lt) bei plano rengėjo arba planavimo organizatoriaus patalpose darbo dienomis.
Informuojame, kad planavimo proceso metu buvo parengtas Utenos rajono savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-277, funkcinės zonos 39K/(R) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau –SPAV) atrankos dokumentas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650), 16 punktu ir Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 13 punktu bei atsižvelgiant į Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 8 d. raštą Nr. (5.28)-s-1462, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio 2013 m. liepos 10 d. raštą Nr. (9.38-U)2U-396, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos 2013 m. liepos 11 d. raštą Nr. (4)-V3-1684(7.15) ir Utenos visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 5 d.raštą Nr. S21-6, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą, kad Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinės zonos 39K/(R), kurioje rengiamas detalusis planas „Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.", strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas (2013 m. liepos 18 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-645 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (Antilgės k.)"). Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, ir pareikšti argumentuotus pasiūlymus ar pastabas galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, Utena), darbo dienomis. Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero (adresas: Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.).
Detaliojo plano rengimo pagrindas 2004-04-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-121 "Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo", 2011-12-29 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1207 „Dėl detaliojo plano rengimo (Antilgės k.)", 2012-01-23 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR4-5.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. I ketv. - 2013 m. IV ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Utenio a. 4, Utena, tel. (8 38) 961620.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. +370 652 80616, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.geometra.lt.

 

2013-07-24
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", nuo 2013 m. liepos 23 d. rengiamas žemės sklypo Antadrajos k., Daugailių sen., Utenos r. (kadastrinis Nr. 8254/0003:0234, Radeikių k. v.), kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybai formuoti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Algimantas Gasiūnas, gyv. Mokyklos g. 28-13, Vilniuje.
Projekto rengėjas – UAB „OGRITA", Kareivių g. 19-175, III aukštas, Vilnius, tel. 8~618 74754.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. rugpjūčio 3 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 23 d. iki 2013 m. rugpjūčio 3 d.
UAB „OGRITA", Kareivių g. 19-175, III aukšte, Vilniuje. Tel. 8~618 74754.


2013-07-22
Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), informuoju, kad parengtas naudojamo žemės sklypo ( Algirdo g. Nr.93) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Algirdo g. Nr.93, Utena Planavimo tikslai ir uždaviniai : naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai ( paskirtiskita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ) .
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. Nr.4, Utena (tel. ( 8 389 ) 64030 Planavimo pareiškėjas : Elena Štarienė, gyv. Algirdo g. Nr.93, Utena Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas : R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno gatvė Nr.37, LT-28249 Utena , tel. ( 8 389 ) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

 

 

2013-07-17
Parengtas Utenos miesto Palangos g. dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimo techninis projektas

Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Plentprojektas" parengė Palangos g. dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimo techninį projektą.
Techninio projekto rengėjas UAB „Plentprojektas" (Gedimino pr. 41/2-1, 01109 Vilnius).
Projekto vadovas - Andrius Sirtautas (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 614) 84806).
Statytojo (užsakovo) atstovas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 389) 61592)
Su parengtu techniniu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. darbo dienomis 8.00-12.00 ir 13.00-17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.) pas projekto rengėją arba statytoją. Techninio projekto vieša ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo š. m. liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val.
Viešas susirinkimas įvyks š. m. rugpjūčio 1 d. 17.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

Palangos gatvės dalies planas >>>

2013-07-15
 ESFInformuojame, kad yra parengti Naujasodžio, Dauniškio, Krašuonos, Vyturių, Smėlio, Aukštakalnio, Statybininkų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo specialiųjų planų SPAV atrankos dokumentai.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 01 31 įsakymas „Dėl Utenos miesto kvartalų specialiųjų planų rengimo" Nr. AĮ-103. Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel.8(389) 61620, fax. 8(389)61615, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinio tinklalapio adresas: www.utena.lt.
Planų rengėjas: UAB „Urbanistika", A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2 616 972; faks. (8 5) 2124459; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Projekto vadovė: G. Mineikienė, tel. (8 5) 2 610 697; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Specialiųjų planų SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004 08 18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu" ir jį papildančiais teisės aktais.
Priimtas sprendimas: vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl specialiųjų planų SPAV atrankos dokumentų, planavimo organizatorius 2013 07 12 įsakymais „Dėl gyvenamųjų namų kvartalo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo" Nr. AĮ- 623; AĮ–624; AĮ–625; AĮ-626; AĮ-627; AĮ-628; AĮ-629 priėmė sprendimą - specialiųjų planų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentais ir motyvais dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje bei UAB „Urbanistika", A. Goštauto 8, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. 20 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos.

2013-07-01

Vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 (Žin., 2010, Nr.91 – 4815), informuoju, kad pradedamas rengti naudojamo žemės sklypo ( Algirdo g. Nr.93) suformavimas namų valdai, planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Algirdo g. Nr.93, Utena
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo suformavimas namų valdai (paskirtis- kita, naudojimo būdas-gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo reikalavimų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. Nr. 4, Utena (tel. (8 389) 64030).
Planavimo pareiškėjas: Elena Štarienė, gyv. Algirdo g. Nr. 93, Utena
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas : R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (Kauno g. Nr. 37, LT-28249 Utena, tel. (8 389) 62087, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

Joomla templates by a4joomla