1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2011 m. balandžio mėn.

2011-04-27
 Vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr.66-2429; 2010, Nr. 84-4404) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr.78-4010), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Utenos miesto plėtros teritorijose numatoma rengti:
1. Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies specialųjį planą.
2. Nemeikščių kaimo dalies, Joneliškių kaimo dalies ir Pakalniškių kaimo dalies specialųjį planą.
3. Gaspariškių kaimo specialųjį planą.
4. Margavonių kaimo specialųjį planą.
5. Garnelių kaimo dalies ir Padbuožės kaimo dalies specialųjį planą.
 Planavimo pagrindas – 2011-03-31 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.AĮ-278.
 Planavimo tikslai ir uždaviniai: įvertinti esamas gyvenamąsias teritorijas, suskirstyti planuojamą funkcinę zoną pagal galimas žemės naudojimo paskirtis ir būdus, numatyti komercinio, visuomeninio, socialinio aptarnavimo objektų teritorijas, numatyti inžinerinių tinklų koridorius, numatyti susisiekimo komunikacijų koridorius, įvertinti esamas želdynų teritorijas, numatyti naujas želdynų teritorijas.
 Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615.
 Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomų rengti teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. 8 (389) 64030, 64058, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> ir  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

 

2011-04-22
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypuose , kad.Nr. 8247/0005:63 ir kad.Nr. 8247/0005:64 Kimėnų k., Utenos sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
 Planavimo tikslas : miško įveisimas ne miško žemėje.
 Planavimo organizatorius: Redvita Petruševičienė ir Audrius Petruševičius, gyv. Kimėnų k.,Utenos sen., Utenos r .
 Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-05-10 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475,el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, nuo 2011-04-26 iki 2011-05-10 (10 darbo dienų).

2011-04-22
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus  individuali  įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8201/0012:181 Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
 Planavimo tikslas : miško įveisimas ne miško žemėje.
 Planavimo organizatorius: Audrius Petruševičius, gyv. Kimėnų k.,Utenos sen., Utenos r .
 Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus  individuali  įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-05-10 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475,el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">, nuo 2011-04-26 iki 2011-05-10 (10 darbo dienų).

 2011-04-20
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei nauja taisyklių redakcija (Galioja nuo 2007 m. gegužės 31 d., Nr. 3D-265/D1-308, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 63-2430 (2007-06-06)), rengiamas žemės sklypo, Mikėnų k., Užpalių sen., Utenos r.sav., (kadastrinis Nr. 8277/0002:140 Vilučių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
 Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
 Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris dalis, vienoje iš jų suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą.
 Projekto rengimo terminas – 2011 m. I ir II ketv.
 Planavimo organizatorius – Petras Juodelė, gyv. Vyžuonėlių k., Utenos raj. tel. 8~611 64538 .
 Projekto rengėjas – UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8~686 15631, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .; internetinis puslapis: http://www.ntforma.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
 Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. gegužės 02 d. iki 2011 m. gegužės 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose Vyžuonėlių k., Utenos raj.
 Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. gegužės 13 d.
 

2011-04-18
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,
 nuo 2011 m. vasario 28 d. rengiamas žemės sklypo, Griūčių k., Utenos sen., Utenos r. sav., (kadastrinis Nr. 8247/0004:0099 Pačkėnų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
 Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
 Planavimo organizatorius – Laima Mikšytė
 Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel. 8~699 55088, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. gegužės 02 d.
 Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. kovo 01 d. iki 2011 m. gegužės 02 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos per. 23c-406, Vilnius.

2011-04-15
 Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21- 617 ir Žin., 2006. Nr.66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112- 4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad rengiamas bendraja tvarka teritorijos, esančios Pavasario 10, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Dovydui Pavasariui, detalusis planas :
 žemės sklypo (kadastro Nr.8240/0006:215) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
 Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2011.04.18 iki 2011.05.18 d.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Vyžuonų seniūnijos patalpose, Vyžuonos, Utenos r. ir Utenos raj. savivaldybėje, Utenio a. 4, Utenoje, nuo 2011.05.04 iki 2011.05.19 d.
 Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2011 m. gegužės mėn. 19d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2011m. gegužės mėn. 19d. 13val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a.4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
 Planavimo organizatoriai – Dovydas Pavasaris (Pavasario g. Nr.10, Grybelių km., Utenos r.).
 Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 64030).
 Projekto rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2011-04-15
 UAB „Romas ir Virgis“ informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2011m. kovo mėn. 31d. Nr.TS-91, yra patvirtinta žemės sklypo (kad. Nr.8247/0002:496) koncepcija Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r., kurios pagrindu yra rengiamas detalus planas – žemės sklypo padalinimas į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (organizatorė – Virginija Grybėnienė).
 Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja apie bendrąja tvarka tęsiamą toliau teritorijos detalaus plano rengimą :
 Žemės sklypo (kad. Nr.8247/0002:496) padalinimas į du atskirus sklypus, numatant abiejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.
 Planavimo tikslai :
ס žemės sklypo padalinimas į du atskirus sklypus;
ס žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją;
ס nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus.
 Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir projektiniais pasiūlymais galima 2011.04.18 iki 2011.05.18 projektinėje įmonėje UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, Utena, tel.8-389 56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija – Utenos raj. savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje Utenio a.4, Utenoje ir UAB “Romas ir Virgis” patalpose Utenio a.6, Utena nuo 2011.05.04 iki 2011.05.19.
 Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu iki 2011m. gegužės mėn. 19d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2011m. gegužės mėn. 19d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje Utenio a.4, Utenoje.
 Planavimo sąlygų rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (Utenio a.4, Utena, 8-389 64030/61615).
 Planavimo organizatoriai: Virginija Grybėnienė (V.Kudirkos g. 34-1, Utena);
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Romas ir Virgis” (Utenio a.6, Utena tel.8-389 56554).
 

2011-04-13
 Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais ( Žin., 2010, Nr. 78 - 4010 ), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos detalųjį planą bei rengimo etape parengtą bei patvirtintą vystymo koncepciją detaliajam planui:
 Žemės sklypo (unikalus Nr. 8250-0013-0008, kadastrinis Nr. 8250/0013:8) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją. Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r.
 Planavimo tikslai
• padalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 8250/0013:8) į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus visiems trims naujai suformuotiems sklypams;
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.Informuojame, kad parengta vystymo koncepcija sklypui (kadastrinis Nr. 8250/0013:8) patvirtinta Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2011-03-31 dienos sprendimu Nr. TS-92. Minėtos vystymo koncepcijos pagrindu yra parengtas detalusis planas. Apie patvirtintą koncepciją yra paskelbta vietinėje spaudoje: laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenos apskrities žinios“ bei Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2011 m. gegužės mėn. 17 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje bei Leliūnų seniūnijos patalpose (nuo 2011-05-04 iki 2011-05-17).
 Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. I ketvirtis; pabaiga - 2011 m. III ketvirtis.
 Planavimo organizatorius – Ričardas Bagdonas (S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Zarasai), atstovaujamas Romaldo Liesio;
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
 

2011-04-11
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) A. Mackaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad.Nr. 8230/00010:250 Suolelių k., Kuktiškių sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
 Planavimo tikslas : ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės ūkio paskirties žemės sklype kad.Nr. 8230/0001:250.
 Planavimo organizatorius: Dalia Urbonienė, gyv. Basanavičiaus g. 19-1, Utena.
 Projekto rengėjas: A. Mackaus individuali įmonė, Vasaros g. Nr.47, Utena, LT-28244,
mob. tel. 868684276, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-05-06 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Vasaros g. Nr. 47, Utena, LT-28244, mob.tel. 868684276, nuo 2011-04-21 iki 2011-05-06 (10 darbo dienų).
 

2011-04-11
Informacija apie žemės sklype(kad. Nr. 8207/0004:17), esančiame Puodžių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone miškui įveisti ne miško žemėje, atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ir organizatorius – Mantas Šveinauskas, Kalvarijų g. 134-51, Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - miško įveisimas ne miško žemėje.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Puodžių kaimas, Utenos seniūnija, Utenos rajonas. Sklypo kad. Nr.8207/0004:17.
Informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengė – VĮ Valstybės žemės fondas, Utenos žemėtvarkos institutas. Konstitucijos prospektas 23A, 08105Vilnius. Telef. 865068074.
Atsakingos institucijos, LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, atlikusios atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 2011-04-12 raštu Nr. (5.1)-s-534 priimta atrankos išvada – atsižvelgus į planuojamos veikos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su parengtu projektu, informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir teikti motyvuotus pasiūlymus raštu dėl atrankos išvados persvarstymo galima VĮ Valstybės žemės fondas, Utenos žemėtvarkos institutas, Ateities g.18a, Ignalina, per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.
 

2011-04-11
Parengtas „Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas–Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimas Nr.TS–184).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT–28503 Utena, tel.(8~389) 61 600,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.utena.lt. Informaciją teikia Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas E. Rimas, vyr. specialistė J. Bivainienė, tel. (8~389) 64 030, 64 058, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8~5) 2788433,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.s-strategija.lthttp://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Informaciją teikia V. Salapėtienė, tel. (8~5) 2788433, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Utenos rajono savivaldybės teritorija (122 900 ha). Brėžinys>>>
PLANAVIMO TIKSLAS: nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas; nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu ir atitinkančias nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
 Planavimo rengimo etapai: dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia–2009 m., pabaiga–2011 m.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.
 Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2011 m. birželio 2 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2010 m. birželio 2 d. „Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, Utena). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2011 m. birželio 3 d. 10.00 val. Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus bei pastabas galima teikti raštu Planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2011-04-07
Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 m. balandžio 2d. rengiamas žemės sklypo, Puodžių k., Utenos sen., Utenos r. sav., (kadastrinis Nr. 8207/0004:17 Biliakiemio kadastro vietovėje) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
 Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
 Planavimo tikslas – miško įveisimas ne miško žemėje.
 Planavimo organizatoriai – Mantas Šveinauskas, gyv. Kalvarijų g. 134-51, Vilnius.
 Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, Utenos žemėtvarkos skyrius, Ateities g.18a, Ignalina, tel. (8-386) 52167, mob.865068074.
 Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. balandžio 22 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. balandžio 22 d. imtinai, VĮ VŽF Utenos žemėtvarkos skyriaus patalpose, adresu: Ateities g. 18a, Ignalina

Joomla templates by a4joomla