1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2011 m. vasario mėn.

2012-02-20
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21 - 617 ir Žin., 2006. Nr. 66 - 2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112 - 4189) UAB "Romas ir Virgis" informuoja, kad rengiamas bendraja tvarka teritorijos, esančios Nolėnų k., Sudeikių sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Linai Švalkienei ir Alvydui Švalkui, detalusis planas:
Žemės sklypo (kad. Nr.8260/0004:180) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2012.02.23 iki

2012.03.23
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Sudeikių seniūnijos patalpose, Sudeikiuose, Utenos r. ir savivaldybėje Utenio a. 4, Utena nuo 2012.03.12 iki 2012.03.26 d.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu galima iki 2012 m. kovo mėn. 26d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo mėn. 26 d. 13val. Sudeikių seniūnijos salėje, Sudeikiuose, Utenos r. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatoriai – Lina Švalkienė ir Alvydas Švalkus (Aušros g. 65-65, Utena).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. 4, Utena 64030).
Projekto rengėjas - UAB "Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2011-02-28
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Stasiūnų k., Saldutiškio sen., Utenos r., (kadastrinis Nr.: 8257/0002:225 Saldutiškio k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės ūkio paskirties žemėje žemės naudmenų plotą, kuriame galima įveisti mišką.
Planavimo organizatorius – Miško savininkų kooperatyvas „Aukštaitijos šilas", Inturkės g. 55, Molėtai.
Projekto rengėjas – Genovaitės Indrulėnaitės individuali įmonė, buv. adr. S. Nėries 101-82 Vilnius, mob. tel. +370 600 05 575, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. kovo 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. kovo 07 d. iki 2011 m. kovo 21 d Genovaitės Indrulėnaitės individualios įmonės patalpose, buv. adr. S. Nėries 101-82 Vilnius.

2011-02-25

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Utenėlės k., Leliūnų sen., Utenos rajone detalųjį planą: „Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo patikslinimas žemės sklype (unikalus žemės sklypo Nr. 8250-0009-0033, kad. Nr. 8250/0009:33 Pakalnių k.v.), numatant padalintų sklypų plotų ir ribų pakeitimą (detaliojo plano keitimas)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
· Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo patikslinimas žemės sklype (kad. Nr. 8250/0009:33 Pakalnių k.v., 0.6019 ha), numatant padalintų sklypų plotų ir ribų pakeitimą (detaliojo plano keitimas);
· Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-kitos paskirties žemė (gyvenamoji teritorija, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
· Nustatyti statybos liniją ir ribą;
· Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sprendiniai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. kovo mėn. 1 d. iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2011 m. kovo mėn. 16 d. iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-64030.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui Renatai Šiožinienei iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. (iki susirinkimo pabaigos), adresu: Utenėlės k., Leliūnų sen., Utenos rajonas, LT-28353 Utena, tel. 8-612-69871.
Viešas susirinkimas vyks 2011 m. kovo mėn. 30 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatorius: Renata Šiožinienė, Utenėlės k., Leliūnų sen., Utenos raj., LT-28353 Utena, tel. 8-612-69871.
Plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, LT-28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-25

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-239; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos J. Basanavičiaus g. 114, Utenos mieste detalųjį planą: „Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1559-1829, kad. Nr. 8270/0008:83 Utenos m.k.v.) J. Basanavičiaus g. 114, Utenos m. (detaliojo plano keitimas)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
· Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 114 (kad. Nr. 8270/0008:83 Utenos m.k.v.)-detaliojo plano keitimas;
· Esama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-kitos paskirties žemė, naudojimo būdas-komercinės paskirties objektų teritorija, naudojimo pobūdis-prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos;
· Nustatyti esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonas;
· Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sprendiniai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. kovo mėn. 1 d. iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2011 m. kovo mėn. 16 d. iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (skelbimų lentoje), Utenio a. 4, Utenoje, tel. 8-389-64030.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui iki 2011 m. kovo mėn. 30 d. 14.00 val.
Viešas susirinkimas vyks 2011 m. kovo mėn. 30 d. 14.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatorius: UAB „BALTEXIM" direktorius Rimantas Ramanauskas (Panerių g. 51-53, Vilnius).
Plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, RENGIMO

Vadovaudamasis Žemės sklypo plano , prilyginamo de taliojo teritorijų planavimo dokumentui , rengimo , derini mo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m .liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin.;2010, Nr.91-4815) 8 ir 14 punktais , informuoju , kad rengiamas žemės sklypo planas šiai teritorijai: Draugystės aikštė Nr.7 , Utena.
Planavimo organizatorius – Danielius Bražėnas.
Vieta susipažinti su preliminaria schema – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel. pasiteirauti 8 389 62087, el. paštas: verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-23

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:

Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1286-0278, kadastrinis Nr. 8240/0003:361) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją. Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r.

Planavimo tikslai:
padalinti žemės sklypą ( kadastrinis Nr. 8240/0003:361 ) į tris atskirus sklypus, numatant visų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus visiems trims naujai suformuotiems sklypams;
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2011 m. kovo mėn. 29 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje bei Vyžuonų seniūnijos patalpose (nuo 2011-03-15 iki 2011-03-29).
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. I ketvirtis; pabaiga - 2011 m. III ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Giedrė Vabolienė, Nerijus Vabolis (Aušros g. 66-17, Utena); Danguolė Ona Girietienė (Partizanų g. 16C-35, Kaunas);
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 55504).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-22

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-239; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Kupiškio g. 22 ir Kupiškio g. 28, Utenos mieste detalųjį planą: „Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype Kupiškio g. 22 (kad. Nr. 8270/0018:162 Utenos m.k.v.) ir žemės sklype Kupiškio g. 28 (kad. Nr. 8270/0018:129 Utenos m.k.v.), numatant dujų degalinės statybą (detaliojo plano keitimas)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
· Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype Kupiškio g. 22 (kad. Nr. 8270/0018:162 Utenos m.k.v.)-detaliojo plano keitimas;
· Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype Kupiškio g. 28 (kad. Nr. 8270/0018:129 Utenos m.k.v., buvęs adresas Molėtų g. 84, naujas adresas suteiktas po kadastro duomenų tikslinimo, įrašas galioja nuo 2009-11-24), numatant suskystintųjų dujų degalinės statybą-detaliojo plano keitimas;
· Žemės sklypo Kupiškio g. 22 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, tai kitos paskirties žemė (esama), naudojimo būdas-komercinės paskirties objektų teritorija, naudojimo pobūdis-prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos;
· Žemės sklypo Kupiškio g. 28 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, tai kitos paskirties žemė (esama), naudojimo būdas-komercinės paskirties objektų teritorija, naudojimo pobūdis (tikslinamas ir nustatomas)-degalinių ir autoservisų statinių statybos;
· Nustatyti planuojamos suskystintųjų dujų degalinės SAZ ribas;
· Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sprendiniai;
· Planuojamos teritorijos susiekimo sistemų organizavimo sprendiniai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. vasario mėn. 24 d. iki 2011 m. kovo mėn. 28 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utenoje, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2011 m. kovo mėn. 14 d. iki 2011 m. kovo mėn. 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (skelbimų lentoje), Utenio a. 4, Utenoje, tel. 8-389-64030.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriams iki 2011 m. kovo mėn. 28 d. 13.00 val.
Viešas susirinkimas vyks 2011 m. kovo mėn. 28 d. 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai:
· UAB „Utenos statybinės medžiagos" direktorius Saulius Urbonavičius (Kupiškio g. 22, Utena),
· Saulius Urbonavičius (Ežero g. 4, Utena).
Plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-22

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 2,4,15,19,20,21,22,23,24,26,31,37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2009-12-31, Nr. 159-7205 ) ir STR 1. 05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Žin., 2010, Nr.115-5902), Namig Gulijev informuoja apie pradedamą rengti visuomenei svarbaus statinio, kuriam nerengiamas detalusis planas – garažo Molėtų g. 86, Utenoje rekonstravimo projektą, numatant priestato statybą.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Molėtų g. 86, Utenoje.
Statinio paskirtis – Garažų paskirties pastatai (8.7).
Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – Utenos miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Utenos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-276 (2008-10-30);
Su žemės sklypo plano schema M 1 : 2000 galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės Statybos ir teritorijų planavimo skyriaus ir Utenos seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojama statinio projektavimo pradžia- 2011 I ketvirtis; pabaiga – 2011 II ketvirtis ir statybos pradžia - 2011 II ketvirtis; pabaiga – 2011 IV ketvirtis.
Susipažinti su su projektu galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose (Utenio a. 6, Utena). – nuo 2011-02-22 iki 2010-03-31 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.
Atsakingo asmens galinčio teikti informaciją apie projektą tel. 8-610-38795, tel. 56554, el. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-21

Vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617; 2006, Nr.66-2429; 2010, Nr.84-4404) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr.78-4010), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomus rengti detaliuosius planus:
1. Žemės sklypo suformavimas Tauragnų miestelio senosioms kapinėms (Ežero g., Tauragnų mstl., Utenos r.).
2. Utenos miesto pietinio aplinkkelio (tarp kelių Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ir Utena – Tauragnai – Kirdeikiai) detalusis planas, kurio planavimo tikslai:
- žemės sklypų (kad. Nr.8207/0001:140, 8207/0001:147, 8207/0001:252, 8207/0001:139, 8247/0002:222, 8247/0002:517) padalijimas į atskirus sklypus, numatant atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.
- žemės sklypų suformavimas aplinkkeliui eksploatuoti laisvoje valstybinėje žemėje.
- suformuotų žemės sklypų aplinkkeliui sujungimas su atidalintais žemės sklypais ir esamais žemės sklypais (kad. Nr.8247/0001:3, 8247/0001:2, 8207/0001:8, 8247/0001:1, 8207/0001:1, 8207/7001:4, 8207/7001:2, 8207/7001:5, 8207/7001:3, 8207/7001:7, 8207/7001:9).
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (389) 61620, faks. 8 (389) 61615.
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomų rengti teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. 8 (389) 64030, 64058.

2011-02-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" rengiamas žemės sklypo, Davainių Girios vs., Leliūnų sen., Utenos r. sav., (kad. Nr. 8250/0008:37 Pakalnių k.v.) formavimo-pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus, viename iš sklypų suformuojant atskirą namų valdą.
Projekto organizatoriai - Algimantas Šaltenis, Vanda Traškienė, Emilija Zita Šaltenytė.
Projekto rengėjas - UAB „GEOSTATUS", Ateities g. 10, LT – 08303, Vilnius.
Tomas Juozapavičius, tel.: +37060066692, el.pastas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo:
2011 m. vasario 23 d. – 2011 m. kovo 9 d. UAB „GEOSTATUS" patalpose, adresu Ateities g. 10, Vilnius.

2011-02-18

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą bei rengimo etape parengtą vystymo koncepciją detaliajam planui:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 8250-0013-0008, kadastrinis Nr. 8250/0013:8) padalijimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją. Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r.
Planavimo tikslai
padalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 8250/0013:8) į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus visiems trims naujai suformuotiems sklypams;
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Koncepcijos nustatymo stadijoje atlikta sklypo (kad.Nr. 8250/0013:8) (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K ) vystymo koncepcija. Vystymo koncepcijos projektiniuose pasiūlymuose numatomi pagrindiniai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, želdynai, funkcinės zonos, orientaciniai užstatymo rodikliai.
Su parengtais vystymo koncepcijos sprendiniais galima susipažinti UAB „Romas ir Virgis" patalpose. 10 darbo dienų nuo paskelbimo visuomenėse informavimo priemonėse, projektinių pasiūlymų (vystymo koncepcijos) projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Leliūnų seniūnijos patalpose ( nuo 2011-02-22 iki 2011-03-08 ). Po 10 darbo dienų nuo paskelbimo visuomenėse informavimo priemonėse, vystymo koncepcijos sprendiniai sklypui ( kad.Nr. 8250/0013:8 ) bus teikiami tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai.
Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, jo eksponavimą ir viešą svarstymą informuosime papildomai.
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. I ketvirtis; pabaiga - 2011 m. III ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Ričardas Bagdonas (S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Zarasai), atstovaujamas Romaldo Liesio;
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ ( Utenio a. 6, Utena, tel. 56554 ).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-18

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB "Romas ir Virgis" informuoja, kad sklype, (kadastro Nr.8207/0002:138), kuris nuosavybės teise priklauso Irenai Dabravolskienei, bendrąja tvarka rengiamas šio žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. , detalusis planas.
Planavimo tikslas :
1. Pakeisti žemės naudojimo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas.
2. Padalinti sklypą į du atskirus sklypus.
3. Nustatyti sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir sprendiniais galima nuo 2011-02-22 iki 2011-03-22 UAB "Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a.6, Utenoje, tel./faks (8-389) 56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a.4, Utena, UAB "Romas ir Virgis" Utenio a. 6, Utena ir Utenos seniūnijoje, Utenio a. 4, Utena nuo 2011-03-08 iki 2011-03-22.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu iki 2011 m. kovo mėn. 23d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2011m. kovo mėn. 23d. 13val. Utenos rajono savivaldybės salėje Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus, (Utenio a. 4, Utena, 64030).
Planavimo organizatoriai: Irena Dabravolskienė (Smėlio g. 20-22, Utena).
Projekto rengėjas: UAB "Romas ir Virgis", Utenio a.6, 28244 Utena, tel/faks 8-389-56554.

2011-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypą , kad.Nr. 8201/0010:76 Medinių k., Leliūnų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8201/0010:76.
Planavimo organizatorius: Vytautas Kajėnas, gyv. Aukštaičių g. 30-1, Ignalina.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-03-02 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr. 1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2011-02-17 iki 2011-03-02 (10 darbo dienų).

2011-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8267/0002:409 Stūglių k., Tauragnų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
Planavimo tikslas : miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: Aurimas Žulys, Alma Žulienė, gyv. Aukštakalnio g. 108-4, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-03-02 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475,el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , nuo 2011-02-17 iki 2011-03-02 (10 darbo dienų).

2011-02-14

Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8224/0003:0173, esantis Sarakalnio vs., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius – Egidijus Pumputis.Projekto rengėjas – UAB "Baltijos mediena". Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su parengtu projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena" (adresas Kalvarijų g. 131-413, Vilnius) patalpose nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. kovo 07 d. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. kovo 07 d.

2011-02-10

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-239; Žin., 2006, Nr. 66-2429; Žin., 2007, Nr. 39-1437; Žin., 2010, Nr. 159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) UAB „Romas ir Virgis" informuoja apie bendra tvarka rengiamą teritorijos Gaspariškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone detalųjį planą: „Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1225-3635, kad. Nr. 8240/0004:71 Naujasodžio k.v.) statinių statybos zonos ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą (detaliojo plano keitimas)".
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
· Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1225-3635, kad. Nr. 8240/0004:71 Naujasodžio k.v., 0.2707 ha) statinių statybos zonos ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą (detaliojo plano ketimas);
· Esama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-kitos paskirties žemė (gyvenamoji teritorija, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);
· Nustatyti statybos liniją ir ribą;
· Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sprendiniai.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir sprendiniais galima nuo 2011 m. vasario mėn. 14 d. iki 2011 m. kovo mėn. 16 d. UAB „Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a. 6, Utena, tel./faksas 8-389-56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2011 m. vasario mėn. 28 d. iki 2011 m. kovo mėn. 16 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389-64030 ir Vyžuonų seniūnijoje, Šilo g. 4, Vyžuonos, tel/faksas 8-389-60047.
Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriams Daliui Kazickui ir Daivai Kazickienei iki 2011 m. kovo mėn. 16 d. (iki susirinkimo pabaigos), adresu: Taikos g. 21-13, LT-28168 Utena.
Viešas susirinkimas vyks 2011 m. kovo mėn. 16 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės mažojoje salėje (3 aukšte), Utenio a. 4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius, Utenio a. 4, 28248 Utena, tel. 8-389-64058.
Planavimo organizatoriai: Dalius Kazickas ir Daiva Kazickienė, Taikos g. 21-13, LT-28168 Utena.
Plano rengėjas: UAB „Romas ir Virgis", Utenio a. 6, 28248 Utena, tel/faksas 8-389-56554, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011-02-10

Pranešimas dėl rengiamo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, priimto galutinio sprendimo. Droničėnų k., Utenos sen., Utenos r.
Planavimo organizatorius – Juozas Kačinskas ( Droničėnų k., Utenos r.), Romalda Kačinskienė ( Aušros g. 62-10,Utena).
Plano rengėjas – G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė, Maironio g. 4, Utena, tel.(8-389)55307, 55504; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planavimo pagrindas – Utenos m. savivaldybės administracijos išduotos 2009 m. birželio mėn. 15 d. planavimo sąlygos Nr. AR8-46, planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR4-108 detaliojo plano rengimui.
Detalaus plano pavadinimas bei planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypų (kad. Nr. 8214/0002:94 ir kad. Nr. 8214/0002:23) padalijimas. Vieno atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, komercinės paskirties objektų teritoriją, antro - iš kitos paskirties žemės, gyvenamosios teritorijos į kitos paskirties žemę, komercinės paskirties objektų teritoriją. Žemės sklypų sujungimas. Droničėnų k., Utenos sen., Utenos r., rengimui.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 08 18 nutarimu Nr.967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu" ir jį papildančiais teisės aktais.
Priimtas sprendimas: vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam specialiajam planui.Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima pas plano rengėją, G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonėje, Maironio g. 4, Utena, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos.
Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos.

2011-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo , kad.Nr. 8240/0002:44 Galelių k., Vyžuonų sen., Utenos r., specialųjį kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
Planavimo tikslas : miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Rinkūnas, gyv. Aušros g. 95-47, Utena .
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. , tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-02-24 d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. tel. 8-614-49475,el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , nuo 2011-02-09 iki 2011-02-24 (10 darbo dienų).

2011-02-09

Vadovaudamasis žemės sklypo plano , prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui , rengimo , derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo , patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m .liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( žin.;2010 , Nr.91-4815 ) 8 ir 14 punktais , informuoju , kad rengiamas ˛emės sklypo planas šiai teritorijai : Draugystės aikštė Nr.7 , Utena
Planavimo organizatorius – Danielius Bražėnas. Vieta susipažinti su preliminaria schema – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė ( 32 kab.,Kauno g.Nr.37 , Utena ) ,tel. pasiteirauti ( 8 389 62087) el . paštas : verbicko . tyrinėjimai @ gmail . com

2011-02-09

Informacija dėl rengiamo detaliojo plano: Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas žemės sklype ( unikalus Nr. 8247-0002-0081, kadastrinis Nr. 8247/0002:81 ), numatant stacionarios degalinės statybą. Gedimino k., Utenos sen., Utenos r.
Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „ Dėl Lietuvos respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo tvarkos patvirtinimo" ( V.Ž. 2003 m., nr.18-794 ), atlikta atranka dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo numatomai veiklai – stacionarios degalinės statyba.
Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimu Nr. ŪPS-2 ( 2011-02-08 ) bei ekspertizės protokolu Nr. PVS-2 ( 2011-02-08 ) galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose. Atsiliepimų ir pasiūlymų raštu lauksime dešimt darbo dienų nuo paskelbimo dienos.
Planavimo organizatorius – UAB „Luktarna" ( Kaltanėnų g. 58, Švenčionėliai );
Informacija apie minimą projektą teikiama UAB „Romas ir Virgis„ patalpose ( Utenio a. 6, Utena, tel. 56554 ).

2011-02-07

Vadovaudamasis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ( Žin.,2010,Nr.91- 4815) 8 ir 14 punktais, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8270/0011:21 , S.Dariaus ir S.Girėno g. 22 A, Utenoje) pertvarkymo (sumažinimo) planas.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Susipažinti su žemės sklypo planu galima Utenos rajono savivaldybės administracijoje, (107 kab., Utenio a. 4, Utena ), iki 2011m. kovo 4 d. telefonas pasiteirauti 8 389 64058, el.paš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2011-02-07

Vadovaudamasis Žemės sklypo plano, prilyginamojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 8 ir 14 punktais, informuojame, kad rengiami žemės sklypų planai šioms kapinių teritorijoms:
1. I – ojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinėms S. Dariaus ir S. Girėno g. ir J. Basanavičiaus g. kampe, Utenos m.;
2. II – ojo pasaulinio karo rusų karių kapinėms Užpalių g., Utenos m.;
3. riboto laidojimo kapinėms prie II –ojo pasaulinio karo rusų kapinių Užpalių g., Utenos m.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminariomis schemomis darbo dienomis nuo vasario 17 iki kovo 4 dienos – Utenos rajono savivaldybės administracijoje, (104 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 61613, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2011-02-07

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaujantis 2011-01-25 Utenos r.sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr.AĮ-62, bei 2011-01-31 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S2-6, pradedamas rengti teritorijos, esančios Vyžuonų vs., Vyžuonų sen., Utenos r. sklypo detalusis planas.
Planavimo organizatorius žemės savininkas: Vanda SLAPŠINSKIENĖ
Rengėjas: R.Pumputienės įmonė, Tilžės 144, Šiauliai, tel. (682) Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (Unikalus Nr,4400-2109-8626, Kad.Nr. 8280/0003:348) padalijimas į du atskirus sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, (UAB "TELE2" judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinės Nr.716.1 stoties statybai).
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2011-02-07

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010), UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1050-9256, kadastrinis Nr. 8240/0006:257) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano ir Gaspariškių –Grybelių kvartalų specialiojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Planavimo tikslai
● pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę- gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
● nustatyti sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus sklype.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2011 m. kovo mėn. 10 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis" patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Vyžuonų seniūnijos patalpose (nuo 2011-02-10 iki 2011-02-22)
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. I ketvirtis; pabaiga - 2011 m II ketvirtis.
Planavimo organizatoriai – Dainius Garunkštis (Taikos g. 80-19, Utena);
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo R.Valentukevičienė, tel 8-610-38795, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2011-02-03

Parengtas žemės sklypo (8230/0007:19) Utenos raj., Tauragnų seniūnijos, Papirčių kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas Aurelijus Vaišnoras, gyv. Šiltnamių g. 5-34, Noreikiškės, Kauno raj, tel. 861067927
Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr23A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją bei Utenos raj., Tauragnų seniūnijoje.

2011-02-03

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010) UAB „Romas ir Virgis„ informuoja apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo ( unikalus Nr. 4400-0249-8404, kadastrinis Nr. 8247/0003:12 ) padalijimas į penkis atskirus sklypus, numatant keturių sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją. Gedimino k., Utenos sen., Utenos r. (1,1993 ha).

Planavimo tikslai

padalinti sklypą (kadastrinis Nr. 8247/0003:12) į penkis atskirus sklypus, numatant keturių sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus visiems penkiems naujai suformuotiems sklypams.

Planavimo darbų programa

· Parengiamasis etapas;
· Rengimo etapas:
- koncepcijos nustatymo stadija: atlikti Gedimino kaimo teritorijos dalies (Utenos miesto teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 6/1) projektinius pasiūlymus ir vystymo koncepsiją sklypui kadastrinis Nr. 8247/0003:12;
- parengti detaliojo plano sprendinius;
· Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
· Baigiamasis etapas
Planavimo terminai: Pradžia - 2010 m. VI ketvirtis, 2011 m. - pabaiga II ketvirtis.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Informuojame, kad detaliojo planavimo rengimo etape parengta vystymo koncepcija patvirtinta Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2011-01-27 dienos sprendimu Nr. TS-41. Minėtos vystymo koncepcijos pagrindu yra parengtas detalusis planas. Apie patvirtintą koncepciją yra paskelbta vietinėje spaudoje: laikraščiuose „Utenos diena", „Utenos apskrities žinios" bei Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2011 m. kovo mėn. 07 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos seniūnijos patalpose (nuo 2011-02-22 iki 2011-03-07).
Planavimo organizatoriai – Jolita Trainienė, Svajūnas Trainys (Liepų g., 7-2, Utena, tel.8-655-69495);
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis„ (Utenio a. 6, Utena, tel. 56554).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriams per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2011-02-01

Parengtas žemės sklypo (8274/0006:122) Utenos raj., Užpalių seniūnijos, Satarečiaus kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: viena iš žemės sklypo savininkų Skirmantė Naglytė, gyv. P. Skorinos g. 3-6, Vilnius, tel. 8 683 88154
Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr23A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją.

2011-02-01

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB "Romas ir Virgis" informuoja, kad sklype, (kadastro Nr.8240/0003:427), kuris nuosavybės teise priklauso Reginai Kuzmienei ir Antanui Kuzmai, bendrąja tvarka rengiamas šio žemės sklypo statinių statybos zonos ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą Vyžuonėlių g. 40A, Utenos m. (detaliojo plano keitimas), detalusis planas.
Planavimo tikslas :
1. Statinių statybos zonos ribų pakeitimas.
2. Nustatyti sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir sprendiniais galima nuo 2011.02.03 iki 2011.03.04 UAB "Romas ir Virgis" patalpose, Utenio a.6, Utenoje, tel./faks (8-389) 56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje ir UAB "Romas ir Virgis" Utenio a. 6, Utena nuo 2011.02.21 iki 2011.03.04.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikti/siūsti planavimo organizatoriui raštu iki 2011 m. kovo mėn. 07d. (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2011m. kovo mėn. 7d. 13val. Utenos rajono savivaldybės salėje Utenio a.4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo sąlygų rengėjas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus, (Utenio a. 4, Utena, 64030).
Planavimo organizatoriai: Regina Kuzmienė, Antanas Kuzma (Vyžuonėlių g. 40A, Utena).
Projekto rengėjas: UAB "Romas ir Virgis", Utenio a.6, 28244 Utena, tel/faks 8-389-56554.

Joomla templates by a4joomla