1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2016 m. birželio mėn.

2016-06-28

INFORMACIJA DĖL VYKDOMO ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 (2014 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu Nr.3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas ir uždaviniai – kitos paskirties, rekreacinės teritorijos žemės sklypo, reikalingo paplūdimio įrengimui, suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyrius.
Projekto rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija", Verkių g. 30B, LT-08221, Vilnius. Kontaktinis telefonas: 8 5 230 6869; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2016-06-29 iki 2016-07-13 UAB „Aplinkos inžinerija" patalpose.

2016-06-10

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS UTENOS SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO 2016 m. d. Nr. 41KPĮ- -(14.41.125.) Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo", 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įgaliojimą Nr. 1Į-1566-(1.9) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo" ir atsižvelgdama į į Palmiros Ciplijauskienės 2016 m. balandžio 6 d. prašymą:
1. Nustatau kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1.1. planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Pavidinkstės kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, kadastro Nr. 8250/0008:344 Pakalnių k. v., plotas 1,7000 ha;
1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;
1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
1.4. planavimo organizatorius: Palmira Ciplijauskienė, gyv. Mirkėnų k. 9, Leliūnų sen., Utenos r. sav., tel. 8 685 069 18, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2. Nurodau planavimo organizatoriui Palmirai Ciplijauskienei vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo", 20–22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;

2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti Leliūnų seniūnijos skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš: Utenos rajono savivaldybės administracijos (Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus ir Kaimo plėtros skyriaus), elektros linijas eksploatuojančios įmonės – AB ESO, Aplinkos apsaugos agentūros.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla