1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2015 m. rugpjūčio mėn.

2015-08-31
Informacija dėl specialiojo plano rengimo

Informuojame, kad pradedamas rengti projektas Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.
Planuojamos teritorijos plotas: 1229 km².
Planuojamos teritorijos adresas: Utenos rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. TS-347; Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas Nr. AĮ-1067.
Planavimo uždaviniai: 1. Įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę;
2. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodant: 2.1. Vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.2. vietinės reikšmės viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates; 2.3. vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančius tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus; 2.4. projektuojamus vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.5. vietinės reikšmės vidaus kelius; 2.6. vietinės reikšmės vidaus kelių ilgį, plotį, dangą; 3. Išskirti viešųjų kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms funkcionuoti reikalingus servitutus, numatyti kelių infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 4. Sudaryti vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą; 5. Reglamentuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarką.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): bus atliekama atranka SPAV atlikti. Apie priimtą sprendimą dėl SPAV bus skelbiama atskirai, teisės aktų nustatyta tvarka.
Planavimo proceso etapai: 1. Parengiamasis etapas; 2. Rengimo etapas; 3. Baigiamasis etapas.
Planavimo terminai: 2015 III ketvirtis – 2016 I ketvirtis.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas, tel. (8-37)759028, faks. (8-37)452532, El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo su specialiojo plano sprendiniais pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Maironio g. 9, Utena.
Apie parengtą ir patvirtintą specialiojo plano koncepciją, viešą specialiojo plano ekspozicijos vietą, specialiojo plano viešinimo terminus, bus skelbiama vėliau, teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-08-26

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius informuoja apie rengiamą žemės sklypo , kad. Nr. 8674/0002:325 Medžiotojų g., Užpalių mstl., Užpalių sen., Utenos r.sav. formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo iniciatorius: Mantas Statkus
Projekto rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Maironio g. 4, Utena, LT-28241, mob. tel. 861207719, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu susipažinti ir teikti pasiūlymus projekto rengėjui galima 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paskelbimo internetiniame puslapyje.

2015-08-25

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Utenos rajono Kvyklių telkinio dalies (apie 35,5 ha) žvyro išteklių naudojimo plano

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Prima Parteu (juridinio asmens kodas -300155014); adresas - Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas; direktorius Valdas Jazbutis. Tel. 8 687 45757, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Utenos rajono Kvyklių telkinio dalies (apie 35,5 ha) žvyro išteklių naudojimo planas.
Planavimo tikslai: planuojamoje Kvyklių telkinio dalyje (apie 35,5 ha) suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą. SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) - 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Utenos rajono Kvyklių telkinio dalies (apie 35,5 ha) žvyro išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atranka bei motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti organizatoriaus būstinėje - UAB „Prima Parte", adresas - Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas, tel. 8 687 45757, faks. 8 37 333118 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

2015-08-24
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A. Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8270/0005:72), esančio Ateities g. 13, Utenos m., padalijimas į du sklypus. Planavimo iniciatorius-Audronė Veronika Žiulienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A. Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel. 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2015-08-21
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimą.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-344 ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. AĮ-452. Planavimo tikslai:
- peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
- peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
- peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
- nustatyti miesto plėtros infrastruktūros vystymo prioritetus;
- peržiūrėti susisiekimo infrastruktūros sprendinius;

- atlikti esamos būklės analizę, parengti sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
Planavimo darbų programoje numatytas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento prašome teikti raštu organizatoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2015-08-18
Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, A. Mackaus individuali įmonė informuoja apie rengiamą žemės sklypo , esančio Gimžiškių k., Kuktiškių sen.,Utenos r. suformavimo ir sujungimo projektą.
Planavimo tikslas : žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas- mėgėjų sodo žemės sklypai) žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje ir sujungimas su žemės sklypu (kadastrinis Nr. 8230/0002:0061).
Planavimo organizatorius: NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius.
Planavimo iniciatorius Gintautas Kaunelis ir Vida Kaunelienė.
Projekto rengėjas: A. Mackaus individuali įmonė, Vasaros g. Nr. 47, Utena, LT-28244,
mob. tel. 868684276, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paskelbimo internetiniame puslapyje.

2015-08-06
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A. Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8207/0002:20), esančio Sodų g. 1, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r., padalijimas į šešis žemės sklypus, suformuojant penkis žemės ūkio paskirties žemės sklypus ir vieną kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą esamo gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų eksploatacijai. Planavimo iniciatorius - Vita Pečiulienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A. Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel. 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2015-08-04

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513"Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, UAB "Miliuva" informuoja apie rengiamą žemės sklypo, esančio Aukštakalnio k. 4, Kuktiškių sen., Utenos r., (Kad.Nr.8230/0003:0035) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus, suformuojant tris žemės ūkio paskirties sklypus ir vieną kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą, esamo gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų eksploatacijai.
Planavimo organizatorius – Daiva Katinienė
Plano rengėjas – UAB „Miliuva", Kalvarijų g. 204B, Vilnius.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Kalvarijų g. 204B, Vilnius, Tel. Nr.: 865737577, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. per 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo dienos.

Joomla templates by a4joomla