1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2015 m. balandžio mėn.

2015-04-30
Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano parengtų sprendinių viešinimas

LogoPLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8 389) 61620/61615. Informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas) Evaldas Rimas, tel. (8 389) 64030, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jolana Bivainienė, tel. (8 389) 64058, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinės svetainės adresas: www.utena.lt
BENDROJO PLANO RENGĖJAS: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo mokslo institutas, direktorė Marija Burinskienė. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Plano vadovas – arch. Jurgis Zagorskas, koordinatorė – Rūta Skripkienė, tel.: (8 5) 274 5072, el. paštas: ruta.skripkienė@vgtu.lt. Internetinės svetainės adresas: www. http://ap.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/50156.

INFORMUOJAME, kad yra parengti Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Susipažinti su sprendiniais bus galima nuo 2015 m. gegužės 11 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje.
BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. gegužės 18 d. Vyžuonų seniūnijos patalpose, adresu: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen. ir Utenos rajono savivaldybės patalpose, adresu: Utenio a. 4, Utena.
VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. gegužės 26 d. 10:00 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, adresu: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen.
Bendrojo plano rengimo pagrindas yra 2014-05-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-172 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-09 įsakymas Nr. AĮ-591 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo".
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

2015-04-30

logo ESFParengtas „Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialusis planas"
Planavimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-10 įsakymas Nr. AĮ-396 „Dėl dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo".
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, faks. (8 389) 61 615, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.utena.lt
Plano rengėjas - UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. 861002460, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Planuojama teritorija – Utenos miestas ir dalis Utenos rajono teritorijos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.Išnagrinėti esamą ir suplanuotą dviračių transporto infrastruktūrą bei numatyti šios infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje; 2. Išnagrinėti esamą ir suplanuotą dviračių transporto infrastruktūrą bei numatyti šios infrastruktūros plėtrą miesto plėtros teritorijoje; 3. Išnagrinėti esamas, suplanuotas ir numatyti naujas jungtis su miesteliais; 4. Rezervuoti teritorijas dviračių transporto infrastruktūros plėtrai.
Rengimo terminai: 2014 08 – 2015 06
Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etape atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo a
Informacija apie planavimo darbus : Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. (3.17)S-3485 pritarta specialiojo plano koncepcijai, kurios pagrindu parengti specialiojo plano sprendiniai.
Parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka, vieta ir laikas:
• Susipažinti su parengtu specialiuoju planu, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV atranka galima Teritorijų planavimo ir statybos skyrius 107 kab. (Utenio a. 4, Utena; tel. 8 389 64058) ir pas plano rengėją (šiame skelbime nurodytu adresu ir telefonu) nuo 2015 m. balandžio 25 d. iki 2015 m. gegužės 25 d.
• Specialiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyrius skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena) nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. gegužės 25 d.
• Viešas susirinkimas vyks 2015 m. gegužės 25 d. 10 val. Utenos rajono savivaldybės III-ojo aukšto salėje (Utenio a. 4, Utena).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialiojo plano sprendiniai >>>

2015-04-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio J.Basanavičiaus g., Utenos m., (kadastro Nr. 8270/0021:150) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijimo) projektas. Planavimo iniciatoriai - Regimantas Tamošiūnas, Tadas Sprindis ir Giedrius Višniauskas. Projekto tikslas - Regimantui Tamošiūnui priklausančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, suformuojant vieną atskirą sklypą Regimantui Tamošiūnui ir antrą sklypą - kitiems bendraturčiams, bei naujai suformuoto antro žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8 698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo/padalijmo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2015-04-20

ES-MES-logoUtenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialusis planas rengiamas remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. AĮ-694 „Dėl Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialiojo plano rengimo organizavimo" bei 2015 m. kovo 3 d. paslaugų viešo pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. S3-30/SV9-44, sudaryta tarp Utenos rajono savivaudybės administracijos ir Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto.

 Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialusis planas (Koncepcijos alternatyva Nr. 1)

Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialusis planas (Koncepcijos alternatyva Nr. 2)

Aiškinamasis raštas

Utenos miesto išorinės reklamos statinių išdėstymo reglamento lentelė

2015-04-17

Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo

Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (su velėsniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas Vitalijai Juršienei priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8214/0004:0021), esančio Kyburių k., Utenos sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo dokumento pavadinimas - Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko
sodybos vietai parinkti.
Planuojamos teritorijos adresas, plotas - Kyburių k., Utenos sen., Utenos r. sav., plotas – 1,5708 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8214/0004:0021, Kyburių k., Utenos sen., Utenos r. sav.
Planavimo organizatorius: Vitalija Juršienė, Aušros g. 63-48, Utena
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", į.k. 303066859, Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-608-18198, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planuojamoje teritorijoje numatomi atlikti tyrimai - Planuojamoje teritorijoje
nemumatomas atlikti tyrimų.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - SPAV nebus atliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija - Nerengiama.
Su rengiamu projektu galite susipažinti plano rengėjo patalpose - Vilniaus g. 3-2, Utena.
Pasiūlymus, pastabas teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2015 m. gegužės 5 d. iki 2015 m. gegužės 19 d.

2015-04-16
Informacija apie rengiamą formavimo ir pertvarkymo projektą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, esančio Bažnyčios g., Daugailių mstl.., Daugailių sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai – žemės sklypo suformavimas įvažiavimui įrengti.
Planuojama teritorija – Bažnyčios g., Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r. sav.
Specialiojo plano organizatorius – Utenos rajonos savivaldybės administracija. Utenio a. 4, Utena
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Verkių g. 30B, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantys Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r. sav., kadastriniai Nr.: 8210/0005:5, 8210/0005:43, 8210/0005:179, 8210/0005:283
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Verkių g. 30B, Vilnius, nuo 2015-04-16 iki 2015-04-30 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

2015-04-13
Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo

Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-438/D1-414 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8230/0005:0098), esančio Paakmenio vs., Tauragnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
1) Planavimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2014-09-03 įsakymas Nr. 41KPĮ-(14.41.125.)-33 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų".
2) Planavimo dokumento pavadinimas: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
3) Planuojamos teritorijos adresas, plotas: Paakmenio viensėdis, Tauragnų seniūnija, Utenos rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastro Nr. 8230/0005:0098, žemės sklypo plotas – 43,3800 ha.
4) Planavimo organizatorius: Jolanta Jasienė, gyv. Vilniaus g. 71, Utena.
5) Planavimo tikslas (tikslai): Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
6) Projekto uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
7) Planuojamoje teritorijoje numatomi atlikti tyrimai: Planuojamoje teritorijoje nemumatomas atlikti tyrimų.
8) Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): SPAV nebus atliekamas.
9) Teritorijos vystymo koncepcija: Nerengiama.
10) Projekto rengėjas: UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 860818198.
Su parengtu projektu galite susipažinti adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena, LT-28248. Būtina iš anksto susitarti. Pasiūlymus, pretenzijas bei pastabas teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2015 m. balandžio 28 d. iki 2015 m. gegužės 14 d.

2015-04-13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr 8207/0003:11, esančio Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas-žemės sklypo padalijimas ir atidalijimas, formuojant aštuonis sklypus. Projekto organizatorius-Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas.
Projekto iniciatorius - Elena Norkūnienė ( Raudesos g.4, Utenos sen., Utenos r. sav.)
Projekto rengėjas-Stasio Balinsko IĮ (Taikos 21-45,Utena, tel. 861128418, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).Su projekto sprendiniais galima susipažinti rengėjo adresu ir teikti pasiūlymus organizatoriui, iniciatoriui bei rengėjui dešimties darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paviešinimo.

2015-04-10

logo ESFParengtas „Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialusis planas"
Planavimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-10 įsakymas Nr. AĮ-396 „Dėl dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo".
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, faks. (8 389) 61 615, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.utena.lt
Plano rengėjas - UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. 861002460, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Planuojama teritorija – Utenos miestas ir dalis Utenos rajono teritorijos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.Išnagrinėti esamą ir suplanuotą dviračių transporto infrastruktūrą bei numatyti šios infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje; 2. Išnagrinėti esamą ir suplanuotą dviračių transporto infrastruktūrą bei numatyti šios infrastruktūros plėtrą miesto plėtros teritorijoje; 3. Išnagrinėti esamas, suplanuotas ir numatyti naujas jungtis su miesteliais; 4. Rezervuoti teritorijas dviračių transporto infrastruktūros plėtrai.
Rengimo terminai: 2014 08 – 2015 06
Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etape atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo a
Informacija apie planavimo darbus : Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. (3.17)S-3485 pritarta specialiojo plano koncepcijai, kurios pagrindu parengti specialiojo plano sprendiniai.
Parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka, vieta ir laikas:
• Susipažinti su parengtu specialiuoju planu, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV atranka galima Teritorijų planavimo ir statybos skyrius 107 kab. (Utenio a. 4, Utena; tel. 8 389 64058) ir pas plano rengėją (šiame skelbime nurodytu adresu ir telefonu) nuo 2015 m. balandžio 25 d. iki 2015 m. gegužės 25 d.
• Specialiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyrius skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena) nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. gegužės 25 d.
• Viešas susirinkimas vyks 2015 m. gegužės 25 d. 10 val. Utenos rajono savivaldybės III-ojo aukšto salėje (Utenio a. 4, Utena).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialiojo plano sprendiniai >>>

2015-04-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", (nauja taisyklių redakcija nuo 2014-01-15: Nr. 3D-1/D1-1, 2014-01-02), informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo esančio Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos raj. sav., (kadastro Nr. 8240/0006:110) Naujasodžio k. v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija), bei žemės sklypo padalijimas į 7 žemės sklypus.
Projekto rengimo iniciatoriai – Lietuvos ir JAV UAB "Aukštaitijos nekilnojamojo turto birža", Mindaugas Misiūnas, K. Donelaičio g. 12-1, Utena, tel. 8 654 64286.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Projekto rengėjas – UAB "GIRU", Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima UAB "GIRU" patalpose, Kuršių g. 7-305, Kaunas, per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano organizatoriui ir projekto rengėjui iki susipažinimo laikotarpio su parengtu projektu pabaigos.

2015-04-02

RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS
(Avietynės vs, Sudeikių sen., Utenos r. sav.)
Pertvarkomas sklypas: Avietynės vs, Sudeikių sen., Utenos r., Sirutėnų k. v. 8560/0005:406, Utenos r.
Planavimo organizatorius : Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Utenos rajono skyrius.
Projekto iniciatorius: Vaida Tamošiūnienė.
Projekto formavimo ir pertvarkymo rengimo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus bei abiejų naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitą paskirtį (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
Projekto rengėjas: – UAB „Citadelė", Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PPC „Akropolis" verslo centras 403 kab.), LT-44333 Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val. mob. Tel.: 8 670 06454 (Kaunas).
Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus projekto organizatoriui ar projekto rengėjui nuo 2014 m. gruodžio 13 d. iki gruodžio 31 d. (10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos internetiniame puslapyje).


2015-04-01

Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo viešinimas

LogoPLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8 389) 61620/61615. Informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas) Evaldas Rimas, tel. (8 389) 64030, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jolana Bivainienė, tel. (8 389) 64058, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Internetinės svetainės adresas: www.utena.lt
BENDROJO PLANO RENGĖJAS: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo mokslo institutas, direktorė Marija Burinskienė. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Plano vadovas – arch. Jurgis Zagorskas, koordinatorė – Rūta Skripkienė, tel.: (8 5) 274 5072, el. paštas: ruta.skripkienė@vgtu.lt. Internetinės svetainės adresas: www. http://ap.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/50156.

INFORMUOJAME, kad yra parengta Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrojo plano bendraisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis, bus galima nuo 2015 m. balandžio 9 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje.

BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. balandžio 15 d. Vyžuonų seniūnijos patalpose, adresu: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen. ir Utenos rajono savivaldybės patalpose, adresu: Utenio a. 4, Utena.
VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir bendrųjų sprendinių – koncepcijos alternatyvų, viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. balandžio 23 d. 10:00 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, adresu: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen.
Bendrojo plano rengimo pagrindas yra 2014-05-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-172 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-09 įsakymas Nr. AĮ-591 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo".
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas numatytas bendrojo plano Planavimo darbų programoje.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Joomla templates by a4joomla