1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. gruodžio mėn.

2014-12-16

Pranešame gyventojams apie baigiamą rengti Dauniškio kvartalo teritorijos sutvarkymo projektą ir visuomenės dalyvavimą teikiant pasiūlymus įgyvendinant šį projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", UAB „Utenos komunalininkas" informuoja visuomenę apie baigiamą rengti Utenos mieste, Dauniškio gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo projektą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai.
Techninio projekto pavadinimas: Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo Utenos mieste, statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, Utenos miestas.
Statinio paskirtis: keliai (gatvės), kitos paskirties statiniai.
Statytojas: UAB „Utenos komunalininkas", Rašės g. 4, Utena , tel. (+370) 389 63802, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Projektuotojas: UAB „Baltican LTD", L. Sapiegos g. 12, Kaunas, tel. (+370) 650 50550, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Projekto vadovas: Tautvydas Pasvenskas, architekto k. a. A 1698, tel. (+370) 650 50550, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir miesto seniūnijos skelbimų lentose, adresu Utenio a. 4, Utenoje (I a.), nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. sausio 15 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis tel. (+370) 650 50550, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir savivaldybės vyr. architekto tel. (+370) 687 83975 ir (+370) 389 64030
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių sprendinių gali teikti projektuotojui raštu per visą laikotarpį iki 2014 m. sausio 15 d., skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 15 d. 18.00 val. Utenos Dauniškio gimnazijos aktų salėje (II a.), Vaižganto g. 48, Utena.

2014-12-18

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

DVIRAČIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS UTENOS MIESTO IR MIESTO PLĖTROS TERITORIJOJE BEI JUNGČIŲ SU LELIŪNŲ, VYŽUONŲ, SUDEIKIŲ, DAUGAILIŲ, TAURAGNŲ, KUKTIŠKIŲ MIESTELIAIS IR PAKALNIŲ KAIMO CENTRU SPECIALUSIS PLANAS

Informuojame, kad parengta Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialiojo plano koncepcija.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utena, Utenio a. 4, LT-28503; tel. (8 389) 61 600; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , fax. (8 389) 61 615, interneto tinklalapio adresas www.utena.lt.
Plano rengėjas - UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 26 19 024, fax. (8 5) 21 24 459. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas M. Noreika, tel. (8 5) 2617860, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
- Išnagrinėti esamą ir suplanuotą dviračių transporto infrastruktūrą bei numatyti šios infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje;
- Išnagrinėti esamas, suplanuotas ir numatyti naujas jungtis su miesteliais;
-Rezervuoti teritorijas dviračių transporto infrastruktūros plėtrai.
Rengimo terminai: 2014-08 - 2015-06.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.

2014-12-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame Jus, kad rengiamas supaprastinta tvarka žemės sklypų, esančių Šiaudinių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav. (skl. Kad. Nr. 8240/0001:0098 ir kad. Nr. 8240/0001:02585) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai - žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8240/0001:0098 Naujasodžio k.v., padalijimas į du žemės sklypus ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8240/0001:0285 Naujasodžio k.v., padalijimas į du žemės sklypus, bei dviejų naujai suformuotų žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Projekto iniciatoriai – Romantas Marašinskas, tel. 867249623;
Stasys Marašinskas, tel. 867208809.
Projekto rengėjas – UAB "Baltijos mediena", Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti adresu: Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti. Pasiūlymus ir (ar) pastabas teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 19 d. imtinai.

2014-12-16
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame Jus, kad rengiamas supaprastinta tvarka teritorijos, esančios Alyvų g. 13, Šiaudinių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav. (plotas apie 0,25 ha) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai - kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo, reikalingo gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Projekto iniciatoriai – Vida Klišauskienė, Mindaugas Tamošiūnas, Egidijus Tamošiūnas, tel. 867310377, 861460065.
Projekto rengėjas – UAB "Baltijos mediena", Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti adresu: Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti. Pasiūlymus ir (ar) pastabas teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 19 d. imtinai.

2014-12-12

Informacija apie galutinę išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo detaliajam planui: „UAB „Baltforgė ir UAB „Umaras" priklausančių žemės sklypo dalių atidalijimas iš žemės sklypo (unikalus Nr. 8250-0013-0005, kadastrinis Nr. 8250/0013:5), numatant vieno sklypo žemės naudojimo būdo pakeitimą iš kitai specialiai paskirčiai į atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritoriją (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), antro sklypo - iš iš kitai specialiai paskirčiai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją. Ąžuolijos k., Leliūnų sen., Utenos r."
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo Nr. 967 „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas" III str. 7d. nuostatomis, atlikta atranka dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Išnagrinėję Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014-11-17 dienos raštą Nr. (3.17)1-3121, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014-12-12 išvadą Nr. (3.17)S-3402, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-11-10 išvadą Nr. (5.28)-s-1738, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio 2014-10-27 išvadą Nr. (9.38.-U)-2U-720, Utenos visuomenės sveikatos centro 2014-10-28 išvadą Nr. S21-7, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-11-10 išvadą Nr. (4)V3 - 2630 (7.23), nusprendžiame nerengti strateginio pasekmių poveikio aplinkai vertinimo rengiamam detaliajam planui .
Planavimo organizatorus – UAB „Baltforgė" (J. Basanavičiaus g. 67a, Panevėžys);
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 55307).
Raštiškus pasiūlymus galima teikti adresu G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena) arba tel. 8-389-55307, 20 dienų nuo skelbimo patalpinimo visuomenės informavimo priemonėse, dienos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2014-12-11

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R. Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 8230/0004:189 Kuktiškių k.v.), esančio Vytauto g. Nr.32, Kuktiškių mstl., Kuktiškių sen., Utenos r., priklausančio Vaciui Rožei, pertvarkymo projektas (valstybinės žemės ploto suformavimas žemės sklypu ir prijungimas prie žemės sklypo Nr.8230/0004:189).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R. Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-12-11

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R. Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 8207/0001:206 Biliakiemio k.v.), esančio Vijeikių k., Utenos sen., Utenos r., priklausančio Daniui Zitikui, pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į du sklypus).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R. Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-12-09

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius informuoja, kad parengtas žemės sklypo, esančio P. Lukšio g. Nr.5, Utenos mieste pertvarkymo projektas (žemės sklypo formavimas esamiems statiniams eksploatuoti).
Planavimo iniciatorius: Algirdas Druskis ir Edita Černiuvienė
Projekto rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Maironio g. 4, Utena, LT-28241,
mob. tel. 861207719, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paskelbimo internetiniame puslapyje.

2014-12-05

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R. Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 8224/0002:88 Kirdeikių k.v.), esančio Mokyklos g. Nr.3, Mineiškiemio k., Saldutiškio sen., Utenos r., priklausančio Virginijai Blažienei, pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus, suformuojant vieną kitos paskirties žemės sklypą gyvenamojo namo ir jo priklausinių eksploatacijai, bei tris žemės ūkio paskirties žemės sklypus).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R. Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

Joomla templates by a4joomla