1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. rugsėjo mėn.

2014-09-29

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mirkėnų k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
1) Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 2014 m. liepos 30 d. išduotas planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. AR14-22.
2) Planavimo dokumento pavadinimas: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
3) Planuojamos teritorijos adresas, plotas: Mirkėnų kaimas, Leliūnų seniūnija, Utenos rajono
savivladybė, žemės sklypo kadastro Nr. 8250/0008:0342, žemės sklypo plotas – 1,0273 ha.
4) Planavimo organizatorius: Marius Andrašius, gyv. S. Dariaus ir S. Girėno g. 8A, Utena.
5) Planavimo tikslai ir uždaviniai: Ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8250/0008:0342, Mirkėnų k., Leliūnų sen., Utenos rajone.
6) Projekto rengėjas: UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 860818198.

Su rengiamu projektu galite susipažinti adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena, LT-28248.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2014 m. spalio 14 d. iki 2014 m. spalio 28 d.

2014-09-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" ir jo velėsniais pakeitimais, informuojame Jus, kad rengiamas supaprastinta tvarka žemės sklypų, esančių Žiezdrelės k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav. (skl. Kad. Nr. 8257/0006:0044, ir skl. Kad. Nr. 8257/0006:0145) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai - dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą.
Projekto iniciatorius – Kęstutis Šabanas, Valentina Šabanienė, gyv. Vytauto g. 55-7, Kupiškis.
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti plano rengėjo patalpose adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus, pretenzijas bei pastabas teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui nuo 2014 m. spalio 14 d. iki 2014 m. spalio 28 d.

2014-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8201/0013:287, Margavonių k., Leliūnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype 8201/0013:287.
Planavimo organizatorius: Ona Šeduikienė, gyv. Margavonių k. Leliūnų sen., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-09-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (sujungimo/atidalijimo) projektą. Žemės sklypų, esančių Dubių k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0014:162 ir 8250/0014:163) formavimo ir pertvarkymo (sujungimo/atidalijimo) projektas. Planavimo iniciatorius-Egidija Kubilienė. Projekto tikslas-dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą ir šio naujai suformuoto sklypo atidalijimas pagal tenkančias dalis, kiekvienai bendraturtei suformuojant po vieną atskirą žemės sklypą. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo/atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo/atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-09-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8240/0006:30), Antakalnių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo atidalijimas pagal savininkam tenkančias dalis.
Planavimo iniciatorius – Elena Kezienė.
Projekto rengėjas – UAB „Kelvista", Ukmergės g. 283, Vilnius, tel. (370~5) 275 87 45, mob.: 8 655 65989.
Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.

2014-09-22

Miškiniškio k., Utenos sen., Utenos r. sav. rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr.8207/0005:2090), valdomo privačios nuosavybės teise Bronės Maniušienės, padalijimo projektas. Planavimo iniciatorius: Bronė Maniušienė, projekto rengėjas Stasio Balinsko IĮ. Su projekto sprendiniais galima susipažinti ir teikti pasiūlymus 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paviešinimo Stasio Balinsko IĮ, Taikos 21-45, Utena, tel. 8 611 28418, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2014-09-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8260/0007:138, Luknių k., Sudeikių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8260/0007:138.
Planavimo organizatorius: Vidas Ivonis, gyv. Taikos g. 42-32, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-09-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti detalųjį planą „Vietinės reikšmės vidaus kelio atkarpos, esančios tarp žemės sklypų (unkalus Nr. 8257-0006-0013, kadastro Nr. 8257/0006:13; unikalus Nr. 4400-0116-9931, kadastro Nr. 8257/0006:147 ir unikalus Nr. 8257-0006-0001, kadastro Nr. 8257/0006:1 Saldutiškio k. v.) perkėlimas tarp sklypų (unikalus Nr. 8257-0006-0001, kadastro Nr. 8257/0006:1 ir unikalus Nr. 4400-1600-4027, kadastro Nr. 8257/0006:208 Saldutiškio k. v.), numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto pridėjimą prie sklypo (unikalus Nr. 4400-0116-9931, kadastro Nr. 8257/0006:147 Saldutiškio k. v.) ir šio sklypo sujungimą su žemės sklypu (unikalus Nr. 8257-0006-0013, kadastro Nr. 8257/0006:13 Saldutiškio k. v.) Žiezdrelės k., Saldutiškio sen., Utenos r.".
Planavimo tikslai ir uždaviniai – vietinės reikšmės vidaus kelio atkarpos perkėlimas; naujo žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje; naujai suformuoto žemės sklypo pridėjimas prie žemės sklypo (kad. Nr. 8257/0006:147) ir sujungimas su žemės sklypu (kad. Nr. 8257/0006:13).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-28 įsakymas Nr. AĮ-929 „Dėl detaliojo plano rengimo (Žiezdrelės k.)" ir 2014-08-27 įsakymas Nr. AĮ-797 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. AĮ-929 "Dėl detaliojo plano rengimo (Žiezdrelės k.)" pakeitimo".
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, faks. (8 389) 61 615.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886, faks. (8 46) 210 163, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto svetainė www.geometra.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Išsamesnė informacija tel.: (8 389) 64 030 ir (8 389) 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais. Numatoma rengimo terminų pabaiga – 2015 m. I ketv. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-09-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8257/0004:8, Silgiškio k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8257/0004:8.
Planavimo organizatorius: Žygimantas Trinkūnas, gyv. Ūniškių g.1-5, Saldutiškis, Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

Joomla templates by a4joomla