1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. rugpjūčio mėn.

2014-08-26
Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos r. sav. Sudeikių sen. Sungailių k. (kad. Nr. 8260/0007:205) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto organizatorius - Daivutė Šulskienė ir Genė Žiliukienė.
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +370 600 66692, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Sprendinių svarstymas vyks nuo 2014-09-02 iki 2014-09-16 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-26
Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo " rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos r. sav. Sudeikių sen. Sungailių k.( kad. Nr. 8260/0007:204) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto organizatorius - Daivutė Šulskienė ir Genė Žiliukienė.
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA" įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +370 600 66692, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Sprendinių svarstymas vyks nuo 2014-09-02 iki 2014-09-16 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame Jus, kad rengiamas supaprastinta tvarka žemės sklypo, esančio Molėtų 68a, Utenos mieste (skl. Kad. Nr. 8270/0018:0166) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai - Tarp privataus žemės sklypo ir gatvės įsiterpusio valstybinės žemės ploto suformavimas kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu ir šio suformuoto žemės sklypo sujungimas su žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-2144-8391, kadastro Nr. 8270/0018:0166 Utenos miesto k.v.) Molėtų g. 68A, Utenos mieste.
Projekto iniciatorius – Jūratė Juknienė
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .'; document.write(''); document.write(addy_text41142); document.write('<\/a>'); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. iki 2014 m. rugsėjo 24 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui, iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. rugsėjo 24 d.

2014-08-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8230/0003:62), esančio Suolelių k., Kuktiškių sen., Utenos r., padalijimas į du sklypus. Planavimo organizatoriai - Romualdas Budrionis ir Regina Budrionienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel.: 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-08-22

Pradedamas rengti dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas

UAB „Urbanistika" pradeda rengti „Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialųjį planą".Vadovaujantis 1996 m. rugsėjo18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" prašome pasidalinti šia informacija minėtų seniūnijų skelbimų lentoje.

Planavimo pagrindas – Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-10 įsakymas NR AĮ -396 „Dėl dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo".

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a.4, LT- 28503 Utena, tel. (8389) 61 620, faks (8389) 61 615, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , internetinio tinklalapio adresas www.utena.lt.

Plano rengėjas - UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. 861002460, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Planuojama teritorija – Utenos miestas ir dalis rajono teritorijos.

Planavimo tikslas: Išnagirnėti ęsamą ir suplanuotą teritorijos dviračių transporto infrastruktūrą, numatyti šios infrastruktūros plėtrą Utenos mieste ir rajone pagal specialųjį planą.Išnagrinėti ęsamas, suplanuotas ir numatyti naujas jungtis su miesteliais, rezervuoti teritorijas dviračių transporto infrastruktūros plėtrai.

Planavimo uždaviniai: Formuoti miestų, miestelių, jų įtakos zonų dviračių trasų tinklus kasdienio susisiekimo reikmėms, užtikrinti, kad šie tinklai būtų pakankamo tankio ir rišlumo;

Rengimo terminai: 2014 08 - 2015 02

Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etape bus atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas pagal poreikį.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą teikia Planavimo organizatorius ir plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.

2014-08-19

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.8250/0010:286), esančio Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – Nijolei Baltrūnaitei priklausančio 1,00 ha žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisė valdomo žemės sklypo, suformuojant vieną atskirą 1,00 ha ploto žemės sklypą Nijolei Baltrūnaitei ir vieną bendrą sklypą visiems bendraturčiams.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Nijolė Baltrūnaitė.
Projekto rengėjas – UAB „Geodezinis standartas“.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo Utenos savivaldybės tinklapyje, projekto rengėjo buveinėje Minties g. 8A-118, Vilniuje. Telefonas pasiteiravimui 8 601 65253.

2014-08-19

Pačkėnų k., Rožių g.10, Utenos sen., Utenos r. savivaldybėje supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo prie pastato-pieno priėmimo punkto formavimo projektas.Planavimo organizatorius- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyrius. Planavimo iniciatorius - Kazimieras Graužinis. Projekto rengėjas - Stasio Balinsko IĮ, Taikos 21-45, Utena, tel.: 8 611 28418, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Su projekto sprendiniais susipažinti ir teikti pasiūlymus galimo rengėjo nurodytu adresu per dešimt darbo dienų nuo pranešimo paviešinimo.

2014-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 8254/0004:0030, esančio Antandrajos k. Daugailių sen. Utenos r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant atskirą žemės sklypą Sauliui Vladui Jaškui ir atskirą žemės sklypą kitiems bendraturčiams.
Pertvarkymo būdas – Sauliui Vladui Jaškui tenkančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Saulius Vladas Jaškus.
Projekto rengėjas – UAB „Geovisata", Laisvės pr. 121, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2014 m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 8 d. UAB „Geovisata" patalpose.

2014-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 8254/0003:0120, esančio Antandrajos k. Daugailių sen. Utenos r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant atskirą žemės sklypą Sauliui Vladui Jaškui ir atskirą žemės sklypą kitiems bendraturčiams.
Pertvarkymo būdas – Sauliui Vladui Jaškui tenkančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Saulius Vladas Jaškus.
Projekto rengėjas – UAB „Geovisata", Laisvės pr. 121, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2014 m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 8 d. UAB „Geovisata" patalpose.
Informacija apie parengtą formavimo ir pertvarkymo projektą paskelbta 2014 m. liepos 26 d. laikraščio „Utenos diena" numeryje.

2014-08-12

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D542/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" ir jo vėlesniais pakeitimais informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, nuosavybės teise priklausančio Irena Dumbravienei ir Jurgiui Dumbravai (kadastrinis Nr. 8240/0003:482), esančio Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant tris atskirus žemės ūkio paskirties sklypus.
Projekto iniciatoriai– Irena Dumbravienė ir Jurgis Dumbrava.
Projekto rengėjas – G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė Maironio 4, LT 28241 Utena, tel., 8 698 46763, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su projekto sprendiniais galima susipažinti iki 2014-08-28 d. 10. 00 val. rengėjo adresu.

2014-08-11
Informacija dėl vykdomo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas ir uždaviniai – Žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės Ūkio Ministerijos, Utenos skyrius.

Projekto rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija", Verkių g. 30B, LT-08221, Vilnius.
Kontaktinis telefonas: 8 (5) 230 68 69 (G. Lebenkas).

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014-08-11 iki 2014-08-25 UAB „Aplinkos inžinerija" patalpose.

2014-08-08
Informacija dėl rengiamo žemės sklypo pertvarkymo projekto

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Užpalių g. 87, Utenos m. (kad. Nr. 8270/0008:5) pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į du atskirus sklypus ir vieno sklypo žemės naudojimo būdo pakeitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją.
Projekto iniciatorius – NT Valdos, UAB, Bažnyčios g. 21, Nemenčinė.
Projekto organizatorius – Utenos r. savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 61620.
Projekto rengėjas – UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 37 759028.
Susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-08-18 iki 2014-08-29 pas projekto organizatorių.

2014-08-08
Stasio Balinsko IĮ infomuoja, kad parengtas žemės sklypo (kadastr. Nr. 8240/0002:481), esančio Vyžuonėlių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., privačios nuosavybės teise valdomo Jeronimo Stundžios formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. Su projekto sprendiniais galima susipažinti ir teikti pasiūlymus 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paviešinimo Stasio Balinsko IĮ, Taikos 21-45, Utena, tel. 861128418, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2014-08-06
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A. Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8270/0008:23), esančio Gaspariškių k., Vyžuonų sen., Utenos r., padalijimas į du sklypus. Planavimo organizatorius-Gytis Vedrickas ir Diana Vedrickienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima A. Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel.8 698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-08-05

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R. Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 8234/0004:29 Leliūnų k.v.), esančio Aleksiejiškio k., Leliūnų sen., Utenos r., priklausančio Danutei Onai Aksomaitienei ir Rimantui Kazimierui Limbai, pertvarkymo projektas (atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo pagal tenkančias dalis, suformuojant keturis sklypus).
Vieta susipažinti su parengtu planu – R. Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704,
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-08-05

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R. Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 8201/0012:57 Antalgės k.v.), esančio Dvaro gatvė Nr.23, Avižienių k., Leliūnų sen., Utenos r., priklausančio Vygantui Aleksandrui Babeliui, pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į du sklypus).
Vieta susipažinti su parengtu planu – R. Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel. pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704,
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

Joomla templates by a4joomla