1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. birželio mėn.

2014 m. birželio 27 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, esančio Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – kitos paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo, reikalingo Juknėnų kaimo kapinių infrastruktūrai išplėsti, suformavimas valstybinėje žemėje.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Rinktinės g. 55, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantys Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r. sav., kadastriniai Nr.: 8217/0004:0018, 8217/0004:0160 ir 8217/0004:0190.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Rinktinės g. 55, Vilnius, nuo 2014-07-02 iki 2014-07-15 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

2014 m. birželio 26 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8207/0003:328), esančio Klovinių k., Utenos sen., Utenos r., padalijimas į penkis sklypus. Planavimo iniciatorius - Rima Rutkauskienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.: 8 698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014 m. birželio 25 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8243/0005:231, Rimiškių k., Užpalių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8243/0005:231.
Planavimo organizatorius: Robertas Merkys, gyv. Lauko g. 14-2, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014 m. birželio 25 d.

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės daliai, esančiai Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės dalies eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Rinktinės g. 55, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantis Šilinės k., Leliūnų Utenos r. sav., kadastrinis Nr.: 8250/0011:0038.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Rinktinės g. 55, Vilnius, nuo 2014-06-30 iki 2014-07-11 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

2014 m. birželio 25 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės daliai, esančiai Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės dalies eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Rinktinės g. 55, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantis Šilinės k., Leliūnų Utenos r. sav., kadastrinis Nr.: 8250/0011:0038.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Rinktinės g. 55, Vilnius, nuo 2014-06-30 iki 2014-07-11 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

2014 m. birželio 20 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8270/0008:23), esančio J.Basanavičiaus g. 114M, Utenos m., padalijimas į tris sklypus. Planavimo organizatorius-Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014 m. birželio 19 d.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, esančio S. Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai – kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypo, reikalingo mokyklos - darželio pastato ir jo priklausinių eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Planuojama teritorija – S. Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Rinktinės g. 55, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantys Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav., kadastriniai Nr.: 8224/0005:0146; 8224/0005:0164.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Rinktinės g. 55, Vilnius, nuo 2014-06-30 iki 2014-07-11 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69; +370 656 40319.

2014 m. birželio 19 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, esančio Taikos g. 18, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai – kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypo, reikalingo mokyklos pastato ir ūkinių pastatų eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Planuojama teritorija – Taikos g. 18, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Rinktinės g. 55, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantys Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., kadastriniai Nr.: 8250/0015:0075; 8250/0015:0267; 8250/0015:0120; 8250/0015:0154.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Rinktinės g. 55, Vilnius, nuo 2014-06-30 iki 2014-07-11 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69; +370 656 40319.

INFORMACIJA DĖL RENGIAMO ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sudeikių mstl., Aukštaičių g. 22 sklypo (kad. nr.: 8264/0001:274) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas ir uždaviniai – Žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus ir vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas iš kitos paskirties žemės (visuomeninės paskirties teritorijos) į konservacinės paskirties žemę (kultūros paveldo objektų žemės sklypai).
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB "Aplinkos inžinerija", Rinktinės g. 55, Vilnius.
Kontaktinis telefonas: 8 (5) 230 68 69. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .'; document.write(''); document.write(addy_text1708); document.write('<\/a>'); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014-06-19 iki 2014-07-07 UAB "Aplinkos inžinerija" patalpose.

2014 m. birželio 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8257/0001:198, Pūčkoriškių k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8257/0001:198.

Planavimo organizatorius: Janina Gričiuvienė, gyv. Dryžių k., Saldutiškio sen., Utenos r.

Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.

Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014 m. birželio 17 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8270/0016:1), esančio J.Basanavičiaus g. 39, Utenos m., padalijimas į du sklypus, ir vieno sklypo žemės naudojimo būdo pakeitimas iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos į atskirųjų želdynų teritoriją. Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel. 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014 m. birželio 10 d.

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 8201/0006:183, 8201/0006:182, 8201/0006:165 Antalgės k.v.), esančių SB „Grybeliai", Geležinkelio gatvė, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., priklausančių Viktorui Vieversiui ir Nijolei Vieversienei, pertvarkymo projektas (sujungti tris žemės sklypus į vieną sklypą).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014 m. birželio 10 d.

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 8270/0025:203 Utenos m. k.v.), esančio SB „Draugystė" skl.Nr.203, Draugystės 3-ioji gatvė Nr.4, Utena, priklausančio Stasei Šinkūnienei ir Jonui Šinkūnui, pertvarkymo projektas (tarp privačių žemės sklypų ir pravažiavimo įsiterpusio valstybinės žemės ploto suformavimas ir šio suformuoto žemės sklypo sujungimas su žemės sklypu kad.Nr.8270/0025:203).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014 m. birželio 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8201/0011:222, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8201/0011:222.
Planavimo organizatorius: Aloyzas Penkevičius, gyv. Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8 614 49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8 614 49475.

2014 m. birželio 5 d.
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas Alvydui Danauskui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8267/0002:0235), esančio Pilkenių k., Tauragnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8267/0002:0235 Pilkenių kaime, Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Alvydas Danauskas
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .'; document.write('
'); document.write(addy_text45584); document.write('<\/a>'); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. birželio 16 d. iki 2014 m. birželio 30 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. birželio 30 d.

2014 m. birželio 3 d.
Parengtas detalusis planas „Žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato, numatant to pastato paskirties pakeitimą iš gyvenamosios paskirties į poilsio paskirtį Užpalių g. 103, Utenos mieste".
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61 620, faks.: (8 389) 61 615. Plano rengėjas: UAB „Envitra", Vytenio g. 9, 03113 Vilnius, tel. (8 640) 55 220, faksas (8 381) 59 533, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-06-18 iki 2014-07-02, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. pas projekto rengėją UAB „Envitra" ir Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose Utenio a. 4, 28503 Utena. Viešas susirinkimas vyks 2014-07-02 10.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose Utenio a. 4, 28503 Utena.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2014 m. birželio 2 d.

INFORMACIJA APIE STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADĄ

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4 Utena, tel.: 8 389 61620, faks.: 8 389 61615
PLANO RENGĖJAS: UAB „DUJŲ SFERA", Draugystės g. 19, Kaunas, tel.: 8 37 759028, faks.: 8 37 452532.
PLANO PAVADINIMAS: „Žemės sklypo suformavimo (plotas 0,6171 ha) poilsiavietei įrengti prie Labės ežero Tauragnų., Tauragnų sen., Utenos rajone, detalusis planas"
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (2013-01-08, Nr. AĮ-17).
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūra atlikta vadovaujantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 17 punktu.
PRIIMTAS SPRENDIMAS: vadovaudamiesi vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl SPAV atrankos dokumentų, informuojame apie Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. AĮ-516 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (Tauragnų mstl.)" priimtą sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių arba Plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4 Utena tel. 8 389 64030 ir 8 389 64058) bei UAB „DUJŲ SFERA", Draugystės g. 19, Kaunas, per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos.

Joomla templates by a4joomla