1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2014 m. gegužės mėn.

2014-05-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8234/0004:273, Kaliekiškio k., Leliūnų sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8234/0004:273.
Planavimo organizatorius: Edvardas Jakštas, gyv. SB „Rasa", Kranto g.12, Ukmergė.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

2014-05-26

Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas Albinui Kazanavičiui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8257/0002:0044), esančio Stasiūnų k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8257/0002:0044 Stasiūnų kaime, Saldutiškio seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Albinas Kazanavičius
Projekto rengėjas – UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. birželio 20 d.
2014-05-26
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas Giedriui Kazanavičiui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 8257/0002:0306), esančio Stasiūnų k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8257/0002:0306 Stasiūnų kaime, Saldutiškio seniūnijoje, Utenos rajone.
Planavimo organizatorius: Giedrius Kazanavičius
Projekto rengėjas – UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-685-81258. El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. birželio 20 d.

2014-05-23
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8247/0002:228), esančio Gedimino k., Utenos sen., Utenos r., padalijimas į du sklypus, bei abiejų naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planavimo iniciatorius - Gintautas Gaivenis. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel.: 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-05-20
Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8201/0006:183, 8201/0006:182, 8201/0006:165 Antalgės k.v.), esančių SB „Grybeliai", Geležinkelio gatvė, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., priklausančių Viktorui Vieversiui ir Nijolei Vieversienei, pertvarkymo projektas (sujungti tris žemės sklypus į vieną sklypą).
Vieta susipažinti su rengiamais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-19

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8270/0025:203 Utenos m. k.v.), esančio SB „Draugystė" skl. Nr.203, Draugystės 3-ioji gatvė Nr. 4, Utena, priklausančio Stasei Šinkūnienei ir Jonui Šinkūnui, pertvarkymo projektas (tarp privačių žemės sklypų ir pravažiavimo įsiterpusio valstybinės žemės ploto suformavimas ir šio suformuoto žemės sklypo sujungimas su žemės sklypu kad.Nr.8270/0025:203).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-19

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 8214/0002:44 Jotaučių k.v.), esančio Pauolio k. 1, Utenos sen., Utenos r., priklausančio Aldonai Vitienei ir Dianai Reinienei, pertvarkymo projektas (dalių atidalijimas pagal tenkančias dalis ir vieno naujai suformuoto sklypo padalijimas į du sklypus).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-19

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypų (kad Nr. 8260/0005:141 ir 8260/0005:138 Sirutėnų k.v.), esančių Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r., priklausančių Jonui Kalveliui, pertvarkymo projektai (žemės sklypo 8260/0005:141 padalijimas į keturis sklypus, pakeičiant trijų naujai suformuotų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, bei vieno iš naujai suformuotų žemės sklypų sujungimas su žemės sklypu 8260/0005:138).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-19

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004m spalio 4d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 8247/0008:283 Pačkėnų k.v.), esančio Kvyklių k., Utenos sen., Utenos r., priklausančio Gitai Paukštienei, pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus).
Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32 kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-16

logo 2014 05 16PARENGTAS AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANAS
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Kviečiame visuomenę nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. birželio 26 d. susipažinti su šio plano sprendiniais. Grafinė ir tekstinė dalys nuo 2014 m. birželio 5 d. eksponuojamos Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (Palūšė, Ignalinos r., tel./faks. (8 386) 53135) ir Ignalinos r. savivaldybės (Laisvės a. 70, tel. (8 386) 52307, faks. (8 386) 53148), Švenčionių r. savivaldybės (Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8-387) 66376, faks. (8-387) 66365), Utenos r. savivaldybės (Utenio a. 4, Utena, tel. (8-389) 64030, faks. (8 389) 61615) patalpose. Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lt skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas", taip pat plano rengėjo svetainėje www.gpf.lt skyriuje „Darbai". Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. birželio 26 d. 11 val. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje (Palūšė, Ignalinos r.).
Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2014-05-14 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-116), kad Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.

2014-05-14
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8247/0001:14), esančio Šabaldauskų k., Utenos sen., Utenos r., padalijimas į du sklypus, bei vieno naujai suformuoto žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planavimo iniciatorius-Vidmantas Tranelis. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-05-12
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8201/0012:130) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo iniciatorius - Darius Žala. Projekto tikslas - žemės sklypo atidalijimas pagal tenkančias dalis, kiekvienam bendraturčiui suformuojant po vieną atskirą žemės sklypą, bei vieno iš naujai suformuotų žemės sklypų, priklausančio Dariui Žalai, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g. 37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-05-12
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2004m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3d-542/D1-513 (2007 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr.3D-265/D1-308 redakcija) patvirtinta „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių“ 43.1 punktu, informuojame apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą žemės sklypui, esančiam Utenos r., Sudeikių sen., Liepakalnių k., kadastrinis Nr.8264/0005:173.
Sklypo bendrasavininkai: Ramalda Gasiūnienė, Rūtavilis Gasiūnas, Audronė Vaidotienė.
Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą, skirtingose kelio pusėse esančias sklypo dalis suformuojant atskirais sklypais
Planavimo organizatorius: Ramalda Gasiūnienė, Rūtavilis Gasiūnas (Gryžuvos g.35-1, Kaunas), Audronė Vaidotienė (Ašigalio g.15-59, Kaunas).
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“, Karaliaus Mindaugo pr.29, Kaunas . Proj. autorius Elena Žižiūnienė kval. paž. Nr.FP-106 tel. 868554131; el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Susipažinti su projektu, teikti raštu pasiūlymus ir pastabas galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. projekto rengėjui.

2014-05-12
Utenos r., Užpalių sen., Vilučių k., Liepų 5 rengiamas žemės sklypo formavimo projektas. Planavimo tikslas - žemės, sklypo rei kalingo statinių eksploatavimui, formavimas. Planavimo iniciatorius - Algimantas Jonas Lapienis. Projekto rengėjas - Stasio Balinsko IĮ (Utena, Taikos 21-45, tel. 861128418, e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ). Su projekto sprendiniais galima susipažinti ir teikti pasiūlymus rengėjo nurodytu adresu per dešimt darbo dienų po pranešimo paviešinimo.

2014-05-09

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" ir jo vėlesniais pakeitimais informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, nuosavybės teise priklausančio Giedriui Bieliauskui (kadastrinis Nr. 8247/0002:494), esančio Joneliškių k., Utenos sen., Utenos r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties sklypą, suformuojant penkis atskirus žemės ūkio paskirties sklypus.
Projekto organizatorius – Giedrius Bieliauskas.
Projekto rengėjas – G.Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė Maironio 4, LT 28241 Utena, tel., 8 698 46763, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su projekto sprendiniais galima susipažinti iki  2014-05-19 d. 10. 00 val. rengėjo adresu.

2014-05-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0013:74) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo iniciatorius - Vytautas Križinauskas. Projekto tikslas - žemės sklypo atidalijimas pagal tenkančias dalis, bei naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel. 8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2014-05-09
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuoju, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8234/0004:0209), esančio Pailgio k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8234/0004:0209 Pailgio kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius – Saulius Modėjis, gyv. Grybelių g. 36, Utena; Tel. 8-652-92408.
Projekto rengėjas – UAB „Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonas pasiteiravimui: 8-685-81258. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti nuo 2014 m. gegužės 23 d. iki 2014 m. birželio 5 d. adresu: Vilniaus g. 3-2, Utena. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. birželio 5 d.

2014-05-06

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr. 8214/0002:44 Jotaučių k.v.), esančio Pauolio k. 1, Utenos sen., Utenos r., priklausančio Aldonai Vitienei ir Dianai Reinienei, pertvarkymo projektas (dalių atidalijimas pagal tenkančias dalis ir vieno naujai suformuoto sklypo padalijimas į du sklypus).

Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-06

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad Nr. 8260/0005:141 ir 8260/0005:138 Sirutėnų k.v.), esančių Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r., priklausančių Jonui Kalveliui, pertvarkymo projektai (žemės sklypo 8260/0005:141 padalijimas į keturis sklypus, pakeičiant trijų naujai suformuotų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, bei vieno iš naujai suformuotų žemės sklypų sujungimas su žemės sklypu 8260/0005:138).

Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr.37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-06

Vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.3D-542/D1-513), R.Verbicko tyrinėjimų įmonė informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr. 8247/0008:283 Pačkėnų k.v.), esančio Kvyklių k., Utenos sen., Utenos r., priklausančio Gitai Paukštienei, pertvarkymo projektas (žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus).

Vieta susipažinti su parengtais planais – R.Verbicko tyrinėjimų įmonė (32kab., Kauno g. Nr. 37, Utena), tel.pasiteirauti (8 389) 62087, mob. 8-682-45704, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.

2014-05-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektą. Dviejų žemės sklypų, esančių Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8250/0011:25 ir 8250/0011:57) formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas. Planavimo organizatorius - Laimutė Petrulionienė. Projekto tikslas-sujungti dų žemės sklypus į vieną žemės sklypą. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.

2014-05-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8254/0003:18), Pakrantės g. 1, Antandrajos k., Daugailių sen., Utenos raj., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo pareiškėjas – Raimondas Jurelė.
Projekto rengėjas – UAB „Sanora", Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.

2014-05-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 8210/0003:101, Moniškio k., Daugailių sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas žemės sklype kad. Nr. 8210/0003:101.
Planavimo organizatorius: Danius Sipavičius, gyv. Taikos g. 96-20, Utena.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo savivaldybės tinklalapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose - Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475.

Joomla templates by a4joomla