1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2019 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2019 M. RUGPJŪČIO 27 D., 15 VAL. 30 MIN.,
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2019-08-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo.
3. Dėl pritarimo projektui ,,Biokuro katilinės įrengimas Vyžuonose".
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
8. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.
9. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 443 „Dėl negyvenamųjų patalpų Utenos seniūnijoje panaudos" pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono tarybos 2000 m. gegužės 18 d. 4-ojo posėdžio sprendimo „Dėl garažų suteikimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
11. Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
12. Dėl nematerialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai" pakeitimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Klykių bendruomenei.
16. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.
17. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai – vaikų darželiui „Eglutė".
18. Dėl turto perdavimo UAB „Utenos komunalininkas" pagal turto patikėjimo sutartį.
19. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
20. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kreipimosi į verslininkus.
22. Dėl informacijos apie Utenos pramonės parko kūrimą.
23. Dėl informacijos apie savivaldybei priklausančio bei jos funkcijoms nereikalingo nekilnojamojo turto ir žemės sklypų panaudojimą (įveiklinimą).
24. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2018-2019 m. vykdytus viešuosius pirkimus.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas


 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. RUGPJŪČIO 27 D., 14 VAL. 30 MIN.,
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2019-08-22

1. Dėl Utenos rajono bendrojo plano keitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo.
4. Dėl pritarimo projektui ,,Biokuro katilinės įrengimas Vyžuonose".
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams patvirtinimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.
7. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
9. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.
10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 443 „Dėl negyvenamųjų patalpų Utenos seniūnijoje panaudos" pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono tarybos 2000 m. gegužės 18 d. 4-ojo posėdžio sprendimo „Dėl garažų suteikimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
12. Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
13. Dėl nematerialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai" pakeitimo.
15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
16. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Klykių bendruomenei.
17. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.
18. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai – vaikų darželiui „Eglutė".
19. Dėl turto perdavimo UAB „Utenos komunalininkas" pagal turto patikėjimo sutartį.
20. Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo" pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.
23. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
24. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
25. Dėl nuolatinės Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įstaigos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Daliaus Drungos paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigas" pakeitimo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo" pakeitimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas" pakeitimo
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo" pakeitimo.
30. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-135 ,,Dėl globos centro funkcijų vykdymo ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-251 „Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Šiaudinių k.)" pakeitimo.
35. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Kaniūkų k.).
36. Dėl dalyvavimo iniciatyvoje „WiFi4EU".
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kreipimosi į verslininkus.
38. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.
39. Dėl informacijos apie VšĮ Utenos ligoninės veiklą, struktūrą ir darbo užmokesčio tvarką.
40. Dėl informacijos apie Utenos pramonės parko kūrimą.
41. Dėl informacijos apie savivaldybei priklausančio bei jos funkcijoms nereikalingo nekilnojamojo turto ir žemės sklypų panaudojimą (įveiklinimą).
42. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2018-2019 m. vykdytus viešuosius pirkimus.
Papildomas klausimas
43. Dėl informacijos apie Utenos mieste savivaldybės administracijos vykdomus infrastruktūrinius projektus.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas


 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. RUGPJŪČIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE,
DARBOTVARKĖ

2019-08-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo" pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.
5. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
6. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
Papildomas klausimas:
Dėl finansavimo galimybių, gavus pasiūlymą iš leidyklos „Vyturys".

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas


 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2019 M. RUGPJŪČIO 27 D., 15 VAL. 30 MIN.,
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE,
DARBOTVARKĖ

2019-08-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo.
3. Dėl pritarimo projektui ,,Biokuro katilinės įrengimas Vyžuonose".
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
8. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.
9. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 443 „Dėl negyvenamųjų patalpų Utenos seniūnijoje panaudos" pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono tarybos 2000 m. gegužės 18 d. 4-ojo posėdžio sprendimo „Dėl garažų suteikimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
11. Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
12. Dėl nematerialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai" pakeitimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Klykių bendruomenei.
16. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.
17. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai – vaikų darželiui „Eglutė".
18. Dėl turto perdavimo UAB „Utenos komunalininkas" pagal turto patikėjimo sutartį.
19. Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo" pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.
22. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
23. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
24. Dėl nuolatinės Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įstaigos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Daliaus Drungos paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigas" pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo" pakeitimo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas" pakeitimo
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo" pakeitimo.
29. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-135 ,,Dėl globos centro funkcijų vykdymo ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-251 „Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Šiaudinių k.)" pakeitimo.
34. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Kaniūkų k.).
35. Dėl dalyvavimo iniciatyvoje „WiFi4EU".
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kreipimosi į verslininkus.

37. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.
38. Dėl informacijos apie VšĮ Utenos ligoninės veiklą, struktūrą ir darbo užmokesčio tvarką.
39. Dėl informacijos apie Utenos pramonės parko kūrimą.
40. Dėl informacijos apie savivaldybei priklausančio bei jos funkcijoms nereikalingo nekilnojamojo turto ir žemės sklypų panaudojimą (įveiklinimą).
41. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2018-2019 m. vykdytus viešuosius pirkimus.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

Joomla templates by a4joomla