1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2019 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. KOVO 25 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

1.Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
2.Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
3.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
4.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
5.Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“.
6.Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.
7.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
8.Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
9.Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.
10.Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo.
11.Dėl UAB „Utenos vandenys“ auditoriaus išrinkimo.
12.Dėl sutikimo įregistruoti Utenos apskrities futbolo federacijos buveinės adresą.
13.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
14.Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
15.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.
16.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
17.Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
19.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kaimynų bendruomenei.
20.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.21.Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo.

Papildomi klausimai:

22.Informacija dėl galimybės skirti lėšų A. Kraujelio sodybai pirkti.
23.Informacija apie Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimo rezultatus.

 

Komiteto pirmininkas  Vaidas Lankauskas

  UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. KOVO 25 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

1.Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
2.Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
3.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
4.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
5.Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“.
6.Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.
7.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
8.Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
9.Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.
10.Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo.
11.Dėl UAB „Utenos vandenys“ auditoriaus išrinkimo.
12.Dėl sutikimo įregistruoti Utenos apskrities futbolo federacijos buveinės adresą.
13.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
14.Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
15.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.
16.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
17.Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
19.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kaimynų bendruomenei.
20.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.
21.Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo.
22.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano koordinatoriaus paskyrimo.
23.Dėl Utenos vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“, „Želmenėlis“ ir mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo vasaros laikotarpiu.
24.Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
25.Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo.
26.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
27.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.
28.Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
29.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-21 redakcija) pakeitimo.
30.Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo komisijos sudarymo.
31.Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Tauragnų sen.).

Papildomas klausimas:

Informacija dėl galimybės skirti lėšų A. Kraujelio sodybai pirkti.

Komiteto pirmininkas Jonas Spietinis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019 M. KOVO 25 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ 

1.Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

2.Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

3.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.

4.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.

5.Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“.

6.Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

7.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

8.Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

9.Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.

10.Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo.

11.Dėl UAB „Utenos vandenys“ auditoriaus išrinkimo.

12.Dėl sutikimo įregistruoti Utenos apskrities futbolo federacijos buveinės adresą.

13.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

14.Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

15.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.

16.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

17.Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

19.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kaimynų bendruomenei.

20.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.

21.Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo.

22.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano koordinatoriaus paskyrimo.

23.Dėl Utenos vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“, „Želmenėlis“ ir mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo vasaros laikotarpiu.

24.Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

25.Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo.

26.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.

27.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.

28.Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.

29.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-21 redakcija) pakeitimo.

30.Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo komisijos sudarymo.

31.Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Tauragnų sen.).

Papildomas klausimas:

Informacija dėl galimybės skirti lėšų A. Kraujelio sodybai pirkti.

Komiteto pirmininkas Albinas Grincevičius


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019 M. KOVO 25 D., 15 VAL. 30 MIN.,UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ 

1.Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“.
2.Dėl sutikimo įregistruoti Utenos apskrities futbolo federacijos buveinės adresą.
3.Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2019-2020 mokslo metams nustatymo.
4.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano koordinatoriaus paskyrimo.
5.Dėl Utenos vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“, „Želmenėlis“ ir mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo vasaros laikotarpiu.
6.Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Vidmantas Valinčius 

Joomla templates by a4joomla