1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2019 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. VASARIO 18 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE,

DARBOTVARKĖ 

1.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

4.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5.Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo.

6.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

7.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

8.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

9.Dėl išvadų pateikimo.

10.Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

11.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

12.Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

13.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto nurašymo.

14.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

15.Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

16.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupei.

17.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

19.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

20.Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams.

21.Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos Menų kamaros buveinės adresą.

22.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.

23.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

 

Komiteto pirmininkas  Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. VASARIO 18 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

 1.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo.

4.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

5.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

6.Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo.

7.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

8.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

9.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

10.Dėl išvadų pateikimo.

11.Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

12.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

13.Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

14.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto nurašymo.

15.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

16.Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

17.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupei.

18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

19.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

20.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

21.Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams.

22.Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos Menų kamaros buveinės adresą.

23.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.

24.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

25.Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų prioritetų nustatymo.

 26.Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai su Nacionaline Mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

27.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-289 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

28.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaitos.

 

Komiteto pirmininkas     Jonas Spietinis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. VASARIO 18 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ

1.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo.

4.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

5.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

6.Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo.

7.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

8.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

9.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

10.Dėl išvadų pateikimo.

11.Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

12.Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

13.Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

14.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto nurašymo.

15.Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

16.Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

17.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupei.

18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

19.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

20.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

21.Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams.

22.Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos Menų kamaros buveinės adresą.

23.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.

24.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

25.Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų prioritetų nustatymo. 

26.Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai su Nacionaline Mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

27.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-289 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

28.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaitos.

Komiteto pirmininkas    Albinas Grincevičius


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. VASARIO 18 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ

 

1.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų prioritetų nustatymo.

 

Komiteto pirmininkas   Vidmantas Valinčius 

Joomla templates by a4joomla