1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2019 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2019-01-24

1.   Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai.

2.   Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

3.   Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

4.   Dėl žemės mokesčio lengvatos.

5.   Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.

6.   Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

7.   Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo" pakeitimo.

8.   Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo" pakeitimo.

9.       Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

10.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

11.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

Komiteto pirmininkas                                                                                              Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2019-01-24

1.     Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai.

2.     Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

3.     Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

4.     Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

5.     Dėl žemės mokesčio lengvatos.

6.     Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.

7.     Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

8.     Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo" pakeitimo.

9.     Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo" pakeitimo.

10.  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

11.  Dėl pritarimo projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone".

12.  Dėl pritarimo projektui ,,Inovatyvios ugdymo veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai".

13.  Dėl pritarimo projektui „Virtualus voratinklis".

14.  Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.

15.  Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Eglutė" nuostatų patvirtinimo.

16.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

17.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

18.  Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybių sąrašų patvirtinimo.

19.  Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

20.  Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.

21.  Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

22.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

23.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

24.  Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo.

25.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo" pakeitimo.

26.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

27.  Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą valdyti patikėjimo teise.

28.  Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Sudeikių sen.).

29.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2018 m. veiklos ataskaitos.

30.  Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos.

31.  Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos.

32.  Dėl 2018 m. Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos.

33.  Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2018 m. ataskaitos.

34.  Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro audito rezultatų pateikimo.

35.  Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir prevencines veiklos priemones 2018 metais.

Komiteto pirmininkas                                                                                              Jonas Spietinis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2019-01-24

1.    Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai.

2.   Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

3.   Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

4.   Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

5.   Dėl žemės mokesčio lengvatos.

6.   Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.

7.   Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

8.   Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo" pakeitimo.

9.   Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo" pakeitimo.

10.    Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

11.    Dėl pritarimo projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone".

12.    Dėl pritarimo projektui ,,Inovatyvios ugdymo veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai".

13.    Dėl pritarimo projektui „Virtualus voratinklis".

14.    Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.

15.    Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Eglutė" nuostatų patvirtinimo.

16.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

17.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

18.    Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybių sąrašų patvirtinimo.

19.    Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

20.    Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.

21.    Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

22.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

23.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

24.    Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo.

25.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo" pakeitimo.

26.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

27.    Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą valdyti patikėjimo teise.

28.    Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Sudeikių sen.).

29.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2018 m. veiklos ataskaitos.

30.    Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos.

31.    Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos.

32.    Dėl 2018 m. Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos.

33.    Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2018 m. ataskaitos.

34.    Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro audito rezultatų pateikimo.

35.    Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir prevencines veiklos priemones 2018 metais.

Komiteto pirmininkas                                                                        Albinas Grincevičius

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2019-01-24

1.     Dėl pritarimo projektui ,,Inovatyvios ugdymo veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai".

2.     Dėl pritarimo projektui „Virtualus voratinklis".

3.     Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.

4.     Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Eglutė" nuostatų patvirtinimo.

5.     Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

6.     Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

7.     Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas                                                                        Vidmantas Valinčius

Joomla templates by a4joomla