1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. lapkričio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. LAPKRIČIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2018-11-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos
5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius".
6. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai".
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis".
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agroteksas".
9. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei" pakeitimo.
11. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų K. Ladygos g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pačkėnų krašto bendruomenei" pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-379 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Daugailių bendruomenei.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Saldutiškio bendruomenei.
17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. LAPKRIČIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2018-11-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos
5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius".
6. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai".
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis".
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agroteksas".
9. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei" pakeitimo.
11. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų K. Ladygos g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pačkėnų krašto bendruomenei" pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-379 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Daugailių bendruomenei.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Saldutiškio bendruomenei.
17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.
19. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.
20. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.
22. Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).
24. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimų būklę 2018 m. rugsėjo 30 d.
25. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

Komiteto pirmininkas Jonas Spietinis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. LAPKRIČIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2018-11-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos
5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius".
6. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai".
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis".
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agroteksas".
9. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei" pakeitimo.
11. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų K. Ladygos g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pačkėnų krašto bendruomenei" pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-379 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Daugailių bendruomenei.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Saldutiškio bendruomenei.
17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.
19. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.
20. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.
22. Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).
24. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimų būklę 2018 m. rugsėjo 30 d.
25. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

Komiteto pirmininkas Albinas Grincevičius

Joomla templates by a4joomla