1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. SPALIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2018-10-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" mokesčių lengvatų.
4. Dėl pritarimo projektui „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose".
5. Dėl lankytinos vietos, esančios Vyžuonose, Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.
6. Dėl UAB „Strapa" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių.
7. Dėl UAB „Lašų duona" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".
10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo AB „Mėsa".
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa".
12. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.
13. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.
14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo.
16. Dėl 0,4 kV elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.
18. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.
20. Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius.
21. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2017-2018 m. vykdytus viešuosius pirkimus.
22. Dėl informacijos apie savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą turtą ir žemės sklypus bei jų panaudojimo perspektyvas.

Papildomi klausimai
1. Dėl informacijos apie investicijų pritraukimą į Utenos rajoną.
2. Dėl savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. SPALIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2018-10-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" mokesčių lengvatų.
4. Dėl pritarimo projektui „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose".
5. Dėl lankytinos vietos, esančios Vyžuonose, Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.
6. Dėl UAB „Strapa" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių.
7. Dėl UAB „Lašų duona" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".
10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo AB „Mėsa".
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa".
12. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.
13. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.
14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo.
16. Dėl 0,4 kV elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.
18. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.
20. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
22.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo TS-22 ,,Dėl savivaldybės mero fondo sudarymo" pripažinimo netekusiu galios.
23. Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
28. Dėl kandidato siūlymo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės sklypo (Mockėnų k.)" pripažinimo netekusiu galios.
30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).
31. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2017-2018 m. vykdytus viešuosius pirkimus.
32. Dėl informacijos apie savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą turtą ir žemės sklypus bei jų panaudojimo perspektyvas.

Komiteto pirmininkas Jonas Spietinis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. SPALIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2018-10-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" mokesčių lengvatų.
4. Dėl pritarimo projektui „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose".
5. Dėl lankytinos vietos, esančios Vyžuonose, Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.
6. Dėl UAB „Strapa" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių.
7. Dėl UAB „Lašų duona" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".
10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo AB „Mėsa".
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa".
12. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.
13. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.
14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo.
16. Dėl 0,4 kV elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.
18. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.
20. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo TS-22 ,,Dėl savivaldybės mero fondo sudarymo" pripažinimo netekusiu galios.
23. Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
28. Dėl kandidato siūlymo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės sklypo (Mockėnų k.)" pripažinimo netekusiu galios.
30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).
31. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2017-2018 m. vykdytus viešuosius pirkimus.
32. Dėl informacijos apie savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą turtą ir žemės sklypus bei jų panaudojimo perspektyvas.
Papildomas klausimas
Dėl informacijos apie dantų protezavimo paslaugų kompensavimo Utenos rajono gyventojams situaciją.

Komiteto pirmininkas Albinas Grincevičius

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018 M. SPALIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2018-10-18

1. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
Papildomi klausimai:
1. Dėl informacijos apie Utenos bendrojo ugdymo įstaigų situaciją ir perspektyvas.
2. Dėl savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Vidmantas Valinčius

Joomla templates by a4joomla