1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Komisijos ir darbo grupės, sudarytos Utenos rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus įsakymais

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-379, 2019-04-12 Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-381, 2019-04-12 Dėl gyvenamojo būsto, bendruomeniniams vaikų globos namams steigti, pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-312, 2019-03-27 Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų organizavimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-206, 2019-02-20 Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. AĮ – 409 „Dėl Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ pakeitimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1194, 2018-11-27 Dėl Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1157, 2018-11-15 Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1116, 2018-11-02 Dėl socialinių paslaugų skyrimo komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-1079, 2018-10-25 Dėl socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  

 
Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
2. Dėl gyvenamojo būsto, bendruomeniniams vaikų globos namams steigti, pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų organizavimo
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. aį – 409 „dėl antano miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ pakeitimo
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. AĮ-1005 „Dėl specialiųjų poreikių lygio utenos rajono savivaldybėje nustatymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
6. Dėl Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo
7. Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“ partnerio vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
8. Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinmimo
9. Dėl socialinių paslaugų skyrimo komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo
10. Dėl socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
11. Dėl specialiųjų poreikių lygio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
12. Dėl socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
13. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 1131“ DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO SENIŪNIJOJE KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
15. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-499 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-301 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO PRIVATIEMS ŽEMĖS SKLYPAMS PIRKTI
18. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ SUDERINAMUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
19. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-1038 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-632 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. AĮ– 909 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 53 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO IR UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 56 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO IR 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR.AĮ - 771 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO IR VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO PAKEITIMO
23. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 1125 „DĖL UTENOS RAPOLO ŠALTENIO PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
25. DĖL PRETENDENTŲ Į TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGAS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
26. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
27. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-1076 "DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
28. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. AĮ - 945 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-1152 „ DĖL UTENOS MOKYKLOS – VAIKŲ DARŽELIO „VARPELIS“ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
30. DĖL UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
31. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
32. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
33. DĖL KONSTITUCIJOS EGZAMINO I IR II ETAPŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
34. DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
35. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ IR STATINIŲ RINKOS SUVESTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
37. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 53 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO IR UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AĮ– 56 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO IR 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. AĮ - 771 „DĖL UTENOS KRAŠUONOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO
38. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
39. DĖL PRETENDENTŲ Į SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS (PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO) ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
40. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. AĮ – 278 „DĖL UTENOS AUKŠTAKALNIO PROGIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
42. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-540 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KONKURSO UTENOS MOKYKLOS - VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
44. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO"
45. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
46. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-120 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
47. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
48. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KONKURSO UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GANDRELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
49. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KONKURSO UTENOS MOKYKLOS - VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
50. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-121 „DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Joomla templates by a4joomla